บทความ

บทความ

Knowledge, Social Media Marketing
NT Knowledge Sharing I ก่อนอื่นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของ Social Media แต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เช่น Facebook เน้นการมีส่วนร่วม Twitter เน้นที่การนำเสนอข่าวสารที่รวดเร็ว
NT Knowledge Sharing I Social Media Marketing มีความสำคัญต่อแบรนด์ ได้แก่ เพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ ทำให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง สามารถเจาะตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ วัดผลได้ สามารถช่วยในแง่ SEO รายละเอียดแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร สามารถศึกษาได้จากวิดีโอคลิป
NT Knowledge Sharing I Social Media Marketing เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการตลาดที่ทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Tik-Tok, Instagram โดยการใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของแพลตฟอร์มนั้น ๆ
NT Knowledge Sharing I ในการทำ SEO จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่การเลือกคำสำคัญที่ต้องการ (Keyword Research) โครงสร้างของเว็บไซต์ (Website Structure) การวางเนื้อหาและปรับเนื้อหา (On-page Optimization) และ การจัดการ Off-page Optimization ซึ่งทั้งหมดจะต้องสอดประสานกัน
NT Knowledge Sharing I ความสำคัญของ SEO คือช่วยให้เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ Google ซึ่งสุดท้ายแล้วทำให้เกิดอัตราผลลัพธ์ (Conversion) ที่ค่อนข้างสูง
NT Knowledge Sharing I SEO (Search Engine Optimisation) คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับ 3 อย่างคือให้ Google เข้าใจว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวข้องกับอะไร มีประโยชน์และน่าสนใจอย่างไร เพื่อให้ Google จัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดี
NT Knowledge Sharing I 5 เทคนิคการทำ Content Marketing ที่ต้องรู้คือเข้าใจ Customer journey รู้จัก FCB grid, Content matrix, Content circle, Evergreen vs Topical Content และสิ่งสำคัญคือต้องมีความสม่ำเสมอในการทำ Content
Scroll to Top