บทความ

บทความ

Education in spotlight
การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างคุณครูผู้สอนและเด็กพิเศษถือว่าเป็น เรื่องสำคัญเด็กพิเศษแต่ละกลุ่มก็ต่างมีแนวทางในการเรียนการสอนที่อาจแตกต่างกัน คุณครูต้องเข้าใจธรรมชาติของน้อง กระตุ้น ให้ความเอาใจใส่
NT ให้ความสำคัญกับการพัฒน่บริการหลังการขายเป็นอย่างมาก ทีมรับแจ้งปัญหา 24/7 ทีมเทคนิคประจำพื้นที่กว่า 100 ทีม ประสบการณ์กว่า 65 ปี มีการอบรมพนักงาน การวางระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญ NT SMS-RFID ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษา เหมาะกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน
การปรับปรุงบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศ (Home Office) มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องทำเช่นการตกแต่ง การวางระบบการสื่อสาร บทความนี้จะช่วยให้เห็นปัจจัยเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
โซลูชันเพื่อธุรกิจ (Business Solutions) และโซลูชันเพื่อการศึกษา (Education Solutions) ที่หลากหลายของ NT ครอบคลุมทุกความต้องการใน ด้านต่าง ๆ พร้อมทีมบริการหลังการขายให้บริการตลอด 24/7
ธุรกิจสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหรือ Wellness Tech เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและมีอนาคตไกล เนื่องมาจากเทร็นด์ของคนที่หันมาใส่ใจในสุขภาพแบบองค์รวมกันมากขึ้นทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ
Fulfillment ช่วยให้กับผู้ค้าออนไลน์สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การให้บริการพื้นที่สต็อกสินค้า บริการแพ็คสินค้า และบริการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ
บริการ Cloud
Cloud ทางเลือกใหม่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เพราะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บจำนวนมาก
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup