บทความ

บทความ

Tech & Trend, บทความ
Smart Living
ในปัจจุบัน Smart Living ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ที่เห็นได้บ่อย ๆ ในขณะนี้คือการนำมาใช้กับที่อยู่อาศัยหรือ Smart Home โดยอาจมีการกล่าวว่าเป็นบ้านแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย
Network คือ
การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนั้นต้องมีระบบที่ช่วยเชื่อมโยงการสื่อสารของอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบนั้นก็คือ Network หรือ ระบบเครือข่าย คือโครงข่ายที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทั้งในการเรียน การทำงาน การใช้งานส่วนตัวในเรื่องอื่นๆ
smart energy
Smart Energy ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแหล่งพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคต เป็นกลุ่มธุรกิจ และเทคโนโลยีจากคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมสร้างสมดุลการผลิต และการใช้พลังงานให้มั่นคง
Smart School คือ
Smart School หรือโรงเรียนอัจฉริยะคือโรงเรียนที่ นักเรียนและคุณครู บุคลาการต่างใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการประยุกต์ใช้ทั้งเรียนและสอนอย่างสร้างสรรค์
Smart Grid คือ?
Smart Grid หรือสมาร์ทกริดคือระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่นำเทคโนโลยีและระบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้การใช้ไฟฟ้านั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
smart city
แนวคิด Smart City ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมในเมืองในด้านอะไรบ้าง แล้วการพึ่งพาเทคโนโลยีจะมีข้อดีกับข้อจำกัดในด้านใดบ้าง ดูเพิ่มเติมที่นี่
leased-line
บทความนี้จะพามาทำความรู้จัก Leased Line (ลีสไลน์) สิ่งสำคัญสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายราคาเท่าไหร่ แนะนำวิธีเลือกเจ้าไหนดี?
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup