บทความ

บทความ

Tech & Trend
Digital Healthcare ต่อยอดธุรกิจทางด้านสุขภาพสำหรับอนาคต หลากหลายการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกสบายทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
ธุรกิจสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหรือ Wellness Tech เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและมีอนาคตไกล เนื่องมาจากเทร็นด์ของคนที่หันมาใส่ใจในสุขภาพแบบองค์รวมกันมากขึ้นทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup