บทความ

บทความ

Education in spotlight
โรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในโรงเรียนหรือห้องเรียน ด้วย CCTV หรือที่เรียกว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้เป็นมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องเลือกสรรด้วยทีมงานมืออาชีพ
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup