บทความ

บทความ

Education in spotlight
ก้าวทันยุคดิจิทัล ไปพร้อมกับ Solution เพื่อการศึกษา ที่พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาโดยเฉพาะ
Digital Healthcare ต่อยอดธุรกิจทางด้านสุขภาพสำหรับอนาคต หลากหลายการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกสบายทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
NT ใช้ระบบบริหารจัดการและเฝ้าระวังเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และทีมงานเทคนิคในพื้นที่มากกว่า 100 ทีมงาน เพื่อให้การเชื่อมต่อลื่นไหลไม่มีสะดุด
หลักการในการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมห้องเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรวมกันได้อย่างสันติสุข และเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อสังคมที่เปิดกว้างในอนาคต
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup