บทความ

บทความ

Solution & How to
Cloud PBX ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่พัฒนามาจากระบบ PBX หรือตู้โทรศัพท์สาขา ประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบเดิม ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดูแลรักษาระบบ สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
NT Cloud PBX Service พร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิด แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบและออกแบบเมนูการทำงานของโทรศัพท์ภายในองค์กรเพื่อตอบโจทย์เฉพาะแต่ละองค์กร NT Corporate Internet เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร ที่ออกแบบเฉพาะตามแต่ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup