Previous
Next

Solution for SME/
Business

NT Broadband & Voice

บทความโดย NT

Solution & How to

Corporate Internet ต่างจากเน็ตบ้านอย่างไร?

การให้ความสำคัญกับระบบอินเตอร์เน็ตถือเป็นการสร้างความได้เปรียบขององค์กรในยุคปัจจุบัน การเลือกอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญของการแข่งขันในยุคธุรกิจไร้พรมแดน

leased-line
resource

รู้จัก Leased Line คืออะไร สำคัญอย่างไรกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต?

บทความนี้จะพามาทำความรู้จัก Leased Line (ลีสไลน์) สิ่งสำคัญสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายราคาเท่าไหร่ แนะนำวิธีเลือกเจ้าไหนดี?

Solution & How to

Cloud PBX โทรศัพท์องค์กรแบบใหม่ ไม่ต้องใช้ตู้สาขา

Cloud PBX ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน
โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งตู้สาขาเหมือนระบบ PBX ซึ่งหน่วยงานจะเป็นผู้เช่าระบบนี้จากผู้ให้เช่าใช้ระบบ และผู้ให้เช่าใช้ระบบจะเป็นผู้ดูแลการทำงานและอัปเดตระบบให้ทันสมัยพร้อมใช้งานเสมอ ทำให้ผู้เช่าใช้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ NT

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากควบรวมกิจการแล้ว ทำให้เอ็นที เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด เชี่ยวชาญด้านเน็ตองค์กรและอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โดยเอ็นทีมีจุดเด่นคือบริการ 5G ที่รวดเร็ว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก NT

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จของคุณ คือความภูมิใจของเรา

Scroll to Top