<link rel="stylesheet" href="/s/693976.css">

SME Solution : เน็ตองค์กร
NT METRO SERVICE

การใช้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรธุรกิจที่เรียกว่าเน็ตองค์กร (corporate internet) จะต้องมีการออกแบบ วางระบบ ติดตั้งให้เหมาะสม มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล พร้อมทั้งสามารถส่งเสริมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การทำงานภายในองค์กร หรือธุรกิจเติบโตไม่มีสะดุด

NT SMEs/Business Solutions คือบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรเพื่อองค์กรธุรกิจ ที่สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของธุรกิจทุกขนาด ทุกระดับของความซับซ้อนในการใช้งาน แม้ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างราบรื่น

เน็ตองค์กร ระบบ Wi-Fi ความปลอดภัยสูง

หลายบริษัทมักจะพบกับปัญหาของระบบเน็ตองค์กรที่ช้าในการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีพนักงานใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากทำห้เกิดเหตุการณ์อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรือสัญญาน Wi-Fi ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งาน รวมถึงข้อมูลมีการรั่วไหลสร้างความติดขัดและเป็นอุปสรรคในการทำงาน

จุดเด่นของเน็ตองค์กรโดย NT

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจหรือเน็ตองค์กรกับเสถียรภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มาควบคู่กัน ทำให้ NT มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเจอบ่อยในอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ และพัฒนามาเป็นจุดเด่นเฉพาะของเน็ตองค์กรจาก NT

1. Prioritise Internet Bandwidth 

จุดเด่นแรกของเน็ตองค์กรโดย NT คือมีช่องทางเฉพาะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแยกจากอินเทอร์เน็ตที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยจัดระดับความสำคัญเอาไว้ที่ระดับที่สูงในโครงข่าย รวมถึงมีสัดส่วนการแชร์ที่ดีกว่า

2. Multi Layer Security 

เน็ตองค์กรระบบความปลอดภัยหลายชั้น โดยมีการวางระบบคัดกรอง (Filter)  และป้องกัน (Shield) การคุกคามทางไซเบอร์จากช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะมีการปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรธุรกิจมากยิ่งขึ้น

3. Premium Grade Wi-Fi Router

อุปกรณ์กระจายสัญญาณคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กรธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเน็ตองค์กร เพราะจะช่วยรองรับการใช้งานจำนวนมากให้มีความเสถียร ไม่ติดขัด

บริการเสริมสำหรับเน็ตองค์กร ที่เลือกใช้ได้อย่างอิสระ

นอกจากจุดเด่นในบริการหลักๆ ของเน็ตองค์กรแล้ว ยังมีบริการเสริมที่น่าสนใจของเน็ตองค์ที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

1. Business Voice

การให้บริการเลขหมายโทรศัพท์เหมาะกับธุรกิจที่ต้องมีการใช้เลขหมายฯ เป็นจำนวนมากโดยมีระบบการบริหารจัดการได้แก่ NT Virtual PBX (VPBX) : บริการตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง ช่วยให้สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา ประหยัดงบประมาณโดยไม่ต้องลงทุนระบบตู้สาขาฯ (PBX) และไม่ต้องเดินสายระบบโครงสร้างโทรศัพท์ (LAN) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงไม่ต้องจ้างพนักงานดูแลระบบตู้สาขาฯ มั่นใจได้ด้วยระบบที่เสถียร ลดความเสี่ยงจากการเสียหายของระบบ

2. Cloud Service

บริการ Cloud Computing ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ตอบสนองทุก Application และการใช้งานจากทั่วโลกทั้งในระดับ Infrastructure, Platform และ Software รองรับการประมวลผลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในการแข่งขัน

3. SMS Bulk

บริการส่ง SMS ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากตรงถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายผ่านการใช้งานบนระบบ Web Portal

สนับสนุนให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์โรคระบาดทำให์องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทุกแห่งต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่โลกแห่ง Online มากขึ้น ทั้งการทำงานและการให้บริการลูกค้า

องค์กรธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยผ่านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลเช่น WFH Solution, การเข้าถึงข้อมูลจากต่างสถานที่ การดูแลลูกค้าและสร้างความพอใจอย่างต่อเนื่อง และการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างเน็ตองค์กรให้ครอบคลุม เสถียร ปลอดภัย 

NT  มีความเชี่ยวชาญในการนำระบบการสื่อสารมาปรับใช้ ให้องค์กรธุรกิจทั้งในเวลาที่ต้องเติบโต และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เราพร้อม ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบเน็ตองค์กร รวมไปถึงการดูแลระบบอย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ทุกธุรกิจมั่นใจก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง

ระบบ Monitoring และ After Sale สำหรับเน็ตองค์กร

เพราะอินเทอร์เน็ตองค์กรเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ ของธุรกิจ NT จึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เน็ตองค์กรไม่หยุดชะงักหรือติดขัดบริการหลังการขายจึงเป็นกระบวนการที่เราเข้มงวดด้านมาตรฐานเป็นอย่างมาก ทั้งการวางระบบเพื่อบริหารจัดการดูแลการใช้งานของลูกค้า

การใช้เครื่องมือด้าน IT ในระดับมาตรฐานสากลในการบริหารโครงข่าย การฝึกอบรมพนักงานและบริษัทคู่สัญญาให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

  • Network mornitoring ตลอด 24/7 ทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ควบคุมคุณภาพโครงข่ายของเน็ตองค์กรให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ทันที
  • 24/7 Support บริการการรับแจ้งปัญหาในการใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Call Center 1888 ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งถึงผู้รับผิดชอบ และได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • 100 Onsite Teams ทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มากกว่า 100 ทีม กระจายตามเขตศูนย์บริการต่าง ๆ เดินทางเข้าให้บริการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์การให้บริการมานานกว่า 65 ปี มีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เน็ตองค์กร

เน็ตองค์กรคืออะไร

เน็ตองค์กร (Corporate internet) คือ ระบบวงจรอินเตอร์เน็ตที่รองรับและให้บริการใช้งานโอนถ่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ตจำนวนมากสำหรับองค์กร บริษัท ธุรกิจต่างๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงด้านการใช้งานคล้ายกับเน็ตบ้าน แต่จะมีความแตกต่างหลายอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องของความเร็วเพราะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนวงจร Leased Line การันตี Bandwidth ไม่ต้องแย่งสัญญาณกับที่อื่นๆทำให้มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพในการใช้งาน 

สรุปเรื่องเน็ตองค์กรโดย NT

สำหรับเน็ตองค์กรถือเป็นระบบโครงข่ายการสื่อสารที่สำคัญกับธุรกิจ องค์กร เพราะช่วยให้การเข้าถึง ส่งต่อข้อมูลมีความราบรื่น และยังปลอดภัยป้องกันการคุกคามข้อมูลเสริมให้มีความประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากเลือกใช้บริการเน็ตองค์กรจาก NT ก็ยิ่งสบายใจเรื่องระบบและความปลอดภัยได้มากคูณสอง เพราะที่ NT ให้ความสำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยหลายชั้น การันตีเรื่องความรวดเร็ว จะใช้งานมากแค่ไหนก็ไม่มีสะดุด ที่สำคัญยังให้คำปรึกษาและบริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตที่แท้จริง

ผู้ที่สนใจต้องการให้ NT ออกแบบและวางระบบการสื่อสารทั้งระบบเล็ก ระบบใหญ่ สามารถติดต่อรับคำปรึกษา หรือรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญของ NT ได้ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ 

Facebook : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

Line@ : @NTSMESolutionBKK

Tel: 02-575-5151

Beautiful young Asian woman in elegant outfit holding and using laptop with smile in modern office
nt-business-solution-expert Popup

 

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup