Solution for SMEs/ Business

การใช้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรธุรกิจควรจะต้องมีการออกแบบ วางระบบ ติดตั้งให้เหมาะสม มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล พร้อมทั้งสามารถส่งเสริมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NT SMEs/Business Solutions คือบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรเพื่อองค์กรธุรกิจ ที่สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของธุรกิจทุกขนาด ทุกระดับของความซับซ้อนในการใช้งาน แม้ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างราบรื่น

บรอดแบนด์สำหรับองค์กรธุรกิจ และระบบ Wi-Fi ความปลอดภัยสูง

หลายบริษัทมักจะพบกับปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีพนักงานใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก หรือสัญญาน Wi-Fi ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งาน รวมถึงข้อมูลมีการรั่วไหล 
Feature : 
 1. Prioritise Internet Bandwidth : มีช่องทางเฉพาะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแยกจากอินเทอร์เน็ตที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยจัดระดับความสำคัญเอาไว้ที่ระดับที่สูงในโครงข่าย รวมถึงมีสัดส่วนการแชร์ที่ดีกว่า
 2. Multi Layer Security : ระบบความปลอดภัยหลายชั้น โดยมีการวางระบบคัดกรอง (Filter)  และป้องกัน (Shield) การคุกคามทางไซเบอร์จากช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะมีการปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรธุรกิจมากยิ่งขึ้น
 3. Premium Grade Wi-Fi Router : อุปกรณ์กระจายสัญญานคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมากได้ด้วยความเสถียร

บรอดแบนด์สำหรับองค์กรธุรกิจ และระบบ Wi-Fi ความปลอดภัยสูง

บรอดแบนด์สำหรับองค์กรธุรกิจ และระบบ Wi-Fi ความปลอดภัยสูง

หลายบริษัทมักจะพบกับปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีพนักงานใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก หรือสัญญาน Wi-Fi ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งาน รวมถึงข้อมูลมีการรั่วไหล 

Feature : 

 1. Prioritise Internet Bandwidth : มีช่องทางเฉพาะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแยกจากอินเทอร์เน็ตที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยจัดระดับความสำคัญเอาไว้ที่ระดับที่สูงในโครงข่าย รวมถึงมีสัดส่วนการแชร์ที่ดีกว่า
 2. Multi Layer Security : ระบบความปลอดภัยหลายชั้น โดยมีการวางระบบคัดกรอง (Filter)  และป้องกัน (Shield) การคุกคามทางไซเบอร์จากช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะมีการปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรธุรกิจมากยิ่งขึ้น
 3. Premium Grade Wi-Fi Router : อุปกรณ์กระจายสัญญานคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมากได้ด้วยความเสถียร

บริการเสริมสำหรับธุรกิจ ที่เลือกใช้ได้อย่างอิสระ

 • Business Voice: การให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่ต้องมีการใช้เลขหมายฯ เป็นจำนวนมากโดยมีระบบการบริหารจัดการได้แก่ NT Virtual PBX (VPBX) : บริการตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง ช่วยให้สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา ประหยัดงบประมาณโดยไม่ต้องลงทุนระบบตู้สาขาฯ (PBX) และไม่ต้องเดินสายระบบโครงสร้างโทรศัพท์ (LAN) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงไม่ต้องจ้างพนักงานดูแลระบบตู้สาขาฯ มั่นใจได้ด้วยระบบที่เสถียร ลดความเสี่ยงจากการเสียหายของระบบ

 • Cloud Service : บริการ Cloud Computing ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ตอบสนองทุก Application และการใช้งานจากทั่วโลกทั้งในระดับ Infrastructure, Platform และ Software รองรับกับการประมวลผลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในการแข่งขัน

 • SMS Bulk : บริการส่ง SMS ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากตรงถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายผ่านการใช้งานบนระบบ Web Portalบริการเสริมสำหรับธุรกิจ ที่เลือกใช้ได้อย่างอิสระ

 • Business Voice: การให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่ต้องมีการใช้เลขหมายฯ เป็นจำนวนมากโดยมีระบบการบริหารจัดการได้แก่ NT Virtual PBX (VPBX) : บริการตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง ช่วยให้สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา ประหยัดงบประมาณโดยไม่ต้องลงทุนระบบตู้สาขาฯ (PBX) และไม่ต้องเดินสายระบบโครงสร้างโทรศัพท์ (LAN) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงไม่ต้องจ้างพนักงานดูแลระบบตู้สาขาฯ มั่นใจได้ด้วยระบบที่เสถียร ลดความเสี่ยงจากการเสียหายของระบบ
 • Cloud Service : บริการ Cloud Computing ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ตอบสนองทุก Application และการใช้งานจากทั่วโลกทั้งในระดับ Infrastructure, Platform และ Software รองรับกับการประมวลผลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในการแข่งขัน
 • SMS Bulk : บริการส่ง SMS ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากตรงถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายผ่านการใช้งานบนระบบ Web Portal

สนับสนุนให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity)

ด้วยสถานะการณ์โรคระบาดทำให์องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทุกแห่งต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่โลกแห่ง Online มากขึ้นทั้งการทำงานและการให้บริการลูกค้า

 

องค์กรธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยผ่านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลเช่น WFH Solution, การเข้าถึงข้อมูลจากต่างสถานที่ การดูแลลูกค้าและสร้างความพอใจอย่างต่อเนื่อง และการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุม เสถียร ปลอดภัย 

 

NT  มีความเชี่ยวชาญในการนำระบบการสื่อสารมาปรับใช้ ให้องค์กรธุรกิจทั้งในเวลาที่ต้องเติบโต และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เราพร้อม ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบ รวมไปถึงการดูแลระบบอย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ทุกธุรกิจมั่นใจก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง

สนับสนุนให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity)

ด้วยสถานะการณ์โรคระบาดทำให์องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทุกแห่งต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่โลกแห่ง Online มากขึ้นทั้งการทำงานและการให้บริการลูกค้า

องค์กรธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
โดยผ่านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลเช่น WFH Solution, การเข้าถึงข้อมูลจากต่างสถานที่ การดูแลลูกค้าและสร้างความพอใจอย่างต่อเนื่อง และการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุม เสถียร ปลอดภัย 

NT  มีความเชี่ยวชาญในการนำระบบการสื่อสารมาปรับใช้ ให้องค์กรธุรกิจทั้งในเวลาที่ต้องเติบโต และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เราพร้อม ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบ รวมไปถึงการดูแลระบบอย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ทุกธุรกิจมั่นใจก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง

ระบบ Monitoring และ After Sale Support

NT ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักหรือติดขัดบริการหลังการขายจึงเป็นกระบวนการที่เราเข้มงวดด้านมาตรฐานเป็นอย่างมาก ทั้งการวางระบบเพื่อบริหารจัดการดูแลการใช้งานของลูกค้า

การใช้เครื่องมือด้าน IT ในระดับมาตรฐานสากลในการบริหารโครงข่าย การฝึกอบรมพนักงานและบริษัทคู่สัญญาให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

 • Network mornitoring ตลอด 24/7 ทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ควบคุมคุณภาพโครงข่ายให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ทันที
 • 24/7 Support บริการการรับแจ้งปัญหาในการใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Call Center 1888 ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งถึงผู้รับผิดชอบ และได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
 • 100 Onsite Teams ทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มากกว่า 100 ทีม กระจายตามเขตศูนย์บริการต่าง ๆ เดินทางเข้าให้บริการได้รวดเร็ว มีประสิทธภาพ
 • ประสบการณ์การให้บริการมานานกว่า 65 ปี มีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ระบบ Monitoring และ After Sale Support

NT ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักหรือติดขัดบริการหลังการขายจึงเป็นกระบวนการที่เราเข้มงวดด้านมาตรฐานเป็นอย่างมาก ทั้งการวางระบบเพื่อบริหารจัดการดูแลการใช้งานของลูกค้า

การใช้เครื่องมือด้าน IT ในระดับมาตรฐานสากลในการบริหารโครงข่าย การฝึกอบรมพนักงานและบริษัทคู่สัญญาให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

 • Network mornitoring ตลอด 24/7 ทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ควบคุมคุณภาพโครงข่ายให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ทันที 
 • 24/7 Support บริการการรับแจ้งปัญหาในการใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Call Center 1888 ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งถึงผู้รับผิดชอบ และได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
 • 100 Onsite Teams ทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มากกว่า 100 ทีม กระจายตามเขตศูนย์บริการต่าง ๆ เดินทางเข้าให้บริการได้รวดเร็ว มีประสิทธภาพ 
 • ประสบการณ์การให้บริการมานานกว่า 65 ปี มีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
Scroll to Top