บทความ

บทความ

Tech & Trend, บทความ
ออกแบบระบบเครือข่าย
ออกแบบระบบเครือข่าย คือ การออกแบบระบบเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันทรัพยากรกันได้ภายในองค์กร และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Smart Mobility
การเดินทาง และขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) คืออะไร ทำความรู้จักกับการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ
Smart Hospital
Smart Hospital คือระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้มีการจัดการ การบริการที่รวดเร็ว และปลอดภัย
NT Knowledge Sharing I Smart Life เทคโนโลยีสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น บ่งบอกสถานะของอุปกรณ์นั้น ๆ และยังสามารถส่งสัญญานหาอุปกรณ์ด้วยกันได้อีกด้วย
NT Knowledge Sharing I Email Marketing เรียกได้ว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่มักจะถูกมองข้าม มาดูกันว่าควรใช้ช่องทางนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup