บทความ

บทความ

Knowledge, Technology
NT Knowledge Sharing I Smart Life เทคโนโลยีสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น บ่งบอกสถานะของอุปกรณ์นั้น ๆ และยังสามารถส่งสัญญานหาอุปกรณ์ด้วยกันได้อีกด้วย
NT Knowledge Sharing I Email Marketing เรียกได้ว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่มักจะถูกมองข้าม มาดูกันว่าควรใช้ช่องทางนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
NT Knowledge Sharing I Email Marketing เรียกได้ว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่มักจะถูกมองข้าม มาดูกันว่าควรใช้ช่องทางนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
NT Knowledge Sharing I ส่ง Email ได้เป็นจำนวนมากในเวลาเดียว สามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสมหรือตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย มีความเฉพาะบุคคล
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup