บทความ

บทความ

Education in spotlight
"Beyond Education" โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด
Smart School คือ
สื่อการเรียนรู้แบบ Smart School จะต้องประกอบแกนสำคัญอะไรบ้าง แล้วประโยชน์ของ Smart School จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ครู และผู้บริหารในด้านใดบ้าง
ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom เป็นหนึ่งในการนำเครื่องมือแห่งศตวรรษที่ 21 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวงการศึกษาไทย ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยบูรณาการความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในโรงเรียนหรือห้องเรียน ด้วย CCTV หรือที่เรียกว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้เป็นมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องเลือกสรรด้วยทีมงานมืออาชีพ
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญกับสถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก และการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษาของแต่ละสถาบัน ควรมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับบริบท และไม่ใช่เพียงแค่นำมาใช้ในการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรทำคู่ขนานกับวิธีอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
Cloud PBX ระบบโทรศัพท์ภายใน-ภายนอกองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ มีบริการหลังการขายที่พร้อมสนองตอบความต้องการขององค์กรด้านการศึกษา
อัปเดตคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งทักษะทางธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ไปสู่ความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
NT BEYOUD EDUCATION การให้บริการในภาคการศึกษาของไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
NT BEYOND EDUCATION การให้บริการในภาคการศึกษาของไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup