บทความ

บทความ

Education in spotlight, บทความ
Network คือ
การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนั้นต้องมีระบบที่ช่วยเชื่อมโยงการสื่อสารของอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบนั้นก็คือ Network หรือ ระบบเครือข่าย คือโครงข่ายที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทั้งในการเรียน การทำงาน การใช้งานส่วนตัวในเรื่องอื่นๆ
Smart School คือ
Smart School หรือโรงเรียนอัจฉริยะคือโรงเรียนที่ นักเรียนและคุณครู บุคลาการต่างใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการประยุกต์ใช้ทั้งเรียนและสอนอย่างสร้างสรรค์
ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom เป็นหนึ่งในการนำเครื่องมือแห่งศตวรรษที่ 21 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวงการศึกษาไทย ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยบูรณาการความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในโรงเรียนหรือห้องเรียน ด้วย CCTV หรือที่เรียกว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้เป็นมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องเลือกสรรด้วยทีมงานมืออาชีพ
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญกับสถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก และการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษาของแต่ละสถาบัน ควรมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับบริบท และไม่ใช่เพียงแค่นำมาใช้ในการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรทำคู่ขนานกับวิธีอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
Cloud PBX ระบบโทรศัพท์ภายใน-ภายนอกองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ มีบริการหลังการขายที่พร้อมสนองตอบความต้องการขององค์กรด้านการศึกษา
อัปเดตคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งทักษะทางธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ไปสู่ความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
NT BEYOUD EDUCATION การให้บริการในภาคการศึกษาของไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup