บทความ

บทความ

Tech & Trend
อัปสกิลผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยคอร์สออนไลน์ หลากหลายทักษะที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนแนวคิดและนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคนิจิทัล
SEO คืออะไร? เทคนิกการทำ SEO ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มการเข้าถึงในช่องทางออนไลน์
ศึกษาข้อมูลและเตรียมพร้อม สำหรับการจดทะเบียนบริษัทสำหรับเจ้าของธุรกิจ ด้วย 12 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้คุณจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาชุมชนให้กลายเป็น Smart City (เมืองอัจฉริยะ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
Digital Healthcare ต่อยอดธุรกิจทางด้านสุขภาพสำหรับอนาคต หลากหลายการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกสบายทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
ธุรกิจสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหรือ Wellness Tech เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและมีอนาคตไกล เนื่องมาจากเทร็นด์ของคนที่หันมาใส่ใจในสุขภาพแบบองค์รวมกันมากขึ้นทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ
Fulfillment ช่วยให้กับผู้ค้าออนไลน์สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การให้บริการพื้นที่สต็อกสินค้า บริการแพ็คสินค้า และบริการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ
สุขภาพดี ยุคดิจิทัล
การ “ทรานส์ฟอร์ม” ไปสู่ Digital Healthcare ถือเป็นสิ่งจำเป็น หากต้องการพัฒนาธุรกิจการแพทย์ให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการของคนยุคนี้ เพื่อสุขภาพดียุคดิจิทัล
พฤติกรรมผู้บริโภค
โควิด-19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 2022 ด้วย ทำให้ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
Warehouse 4.0 คือ
Warehouse 4.0 ธุรกิจคลังสินค้าแห่งอนาคตแค่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนระบบภายใน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวทันโลกดิจิทัลได้ทันเวลา
Scroll to Top