บทความ

บทความ

Tech & Trend
smart grid
smart grid เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการไหลของพลังงานไฟฟ้าสองทิศทาง จึงทำให้เกิดประโยชน์หลากหลายทั้งผู้ผลิต และผู้ใช้พลังงาน
smart city
แนวคิด Smart City ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมในเมืองในด้านอะไรบ้าง แล้วการพึ่งพาเทคโนโลยีจะมีข้อดีกับข้อจำกัดในด้านใดบ้าง ดูเพิ่มเติมที่นี่
Log File หรือ การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่จะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ และอื่น ๆ ของข้อมูล
เมื่อผู้ประกอบการเริ่มดำเนินการทางธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพราะทุกอย่างมีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติมีกี่แบบ แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร และสามารถต่อยอดการศึกษาอย่างไรได้บ้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติที่ตรงกับเป้าประสงค์ของทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานมากที่สุด
อัปสกิลผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยคอร์สออนไลน์ หลากหลายทักษะที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนแนวคิดและนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคนิจิทัล
SEO คืออะไร? เทคนิกการทำ SEO ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มการเข้าถึงในช่องทางออนไลน์
ศึกษาข้อมูลและเตรียมพร้อม สำหรับการจดทะเบียนบริษัทสำหรับเจ้าของธุรกิจ ด้วย 12 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้คุณจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาชุมชนให้กลายเป็น Smart City (เมืองอัจฉริยะ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup