บทความ

บทความ

Digital Marketing, Knowledge
NT Knowledge Sharing I Digital Marketing มีศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบอยู่มากมาย แต่ในที่นี้จะพาไปรู้จักกับ 5 ศาสตร์สำคัญคือ Inbound marketing, Content marketing, SEO, Social Media marketing, Email marketing
NT Knowledge Sharing I ความสำคัญของ Digital Marketing คือ ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างแบรนด์ ช่วนให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ ช่วยเพิ่มยอดขาย เป็นต้น
NT Knowledge Sharing I Digital Marketing คือการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเช่น Facebook, Instgram, Website เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าในที่ที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ ผ่านช่องทางที่ถูกต้อง
NT Knowledge Sharing I Digital Marketing ถือเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดในปัจจุบันนี้ คอร์สนี้จะแนะนำให้รู้จัก Digital Marketing รูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้น
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup