บทความ

บทความ

Email Marketing, Knowledge
NT Knowledge Sharing I Email Marketing เรียกได้ว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่มักจะถูกมองข้าม มาดูกันว่าควรใช้ช่องทางนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
NT Knowledge Sharing I ส่ง Email ได้เป็นจำนวนมากในเวลาเดียว สามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสมหรือตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย มีความเฉพาะบุคคล
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup