บทความ

บทความ

Knowledge, Search Engine Optimization (SEO)
NT Knowledge Sharing I สรุปรวบยอด SEO ทั้งหมด
NT Knowledge Sharing I ในการทำ SEO จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่การเลือกคำสำคัญที่ต้องการ (Keyword Research) โครงสร้างของเว็บไซต์ (Website Structure) การวางเนื้อหาและปรับเนื้อหา (On-page Optimization) และ การจัดการ Off-page Optimization ซึ่งทั้งหมดจะต้องสอดประสานกัน
NT Knowledge Sharing I ความสำคัญของ SEO คือช่วยให้เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ Google ซึ่งสุดท้ายแล้วทำให้เกิดอัตราผลลัพธ์ (Conversion) ที่ค่อนข้างสูง
NT Knowledge Sharing I SEO (Search Engine Optimisation) คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับ 3 อย่างคือให้ Google เข้าใจว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวข้องกับอะไร มีประโยชน์และน่าสนใจอย่างไร เพื่อให้ Google จัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดี
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup