<link rel="stylesheet" href="/s/e214e7.css">
รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก
รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ออกแบบติดตั้ง วางระบบเน็ตเวิร์กครบวงจร โดยทีมช่างมืออาชีพ

บริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกภายใต้ระบบการจัดระเบียบสายสื่อสาร Single Last Mile พร้อมให้บริการทั้งสถานที่ส่วนบุคคลและสถานที่สาธารณะที่มีลักษณะเป็น “พื้นที่เฉพาะ” อาทิ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ, วัด, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ชุมชน, ตลาด, หมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยว

บริการ Single Last Mile จาก NT คือผู้ให้บริการเน็ตองค์กร และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนครบวงจรช่วยคืนความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่โดยจะไม่มีสายสื่อสารพาดผ่านเสาไฟฟ้าให้เห็นอีกต่อไป เพิ่มความปลอดภัย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว

บริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกจาก NT ดำเนินการโดยวิศวกรและทีมช่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการวางระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ พร้อมกับข้อดีดังต่อไปนี้

 • เพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ บริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกจาก NTจัดทำภายใต้ระบบ Single Last Mile ซึ่งเป็นระบบการจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับทัศนียภาพในบริเวณที่ติดตั้ง ไม่มีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตรกรุงรังอีกต่อไป
 • ปลอดภัย ระบบ Single Last Mile ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสายไฟเบอร์ออฟติก ช่วยป้องกันสายจากภัยธรรมชาติและเหตุไม่คาดคิด และยังลดความเสียหายที่อาจเกิดกับสาย
 • ดูแลรักษาง่าย สายไฟเบอร์ออฟติกที่ถูกจัดระเบียบเอาไว้อย่างเรียบร้อยจะทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา ช่างของ NT สามารถตรวจสภาพภายนอกของสายได้สะดวก หากเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในภาพรวมได้อีกด้วย

ปัจจุบัน NT ให้บริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกด้วยระบบจัดระเบียบสายสื่อสาร Single Last Mile พร้อมร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดไปแล้วหลายแห่ง โดยในปี 2566 ได้เริ่มดำเนินงานแล้วหลายโครงการ ดังนี้

 • โครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครอาเซียน จำนวน 39 เส้นทาง ระยะทาง ประมาณ 127 กม.
 • โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามนโยบายสำนักงาน กสทช. โดยมีแผนในปี 2566 เช่น ถนนมหาราช ถนนอโศก ถนนรัชดาภิเษก ถนนอิสรภาพ เป็นต้น
 • โครงการร่วมกับ กทม. เส้นทางปรับปรุงทางเท้า 13 เส้นทาง เช่น ถนนเยาวราช ถนนสุทธิสาร ถนนพระราม 4 เป็นต้น
 • โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ เป็นต้น
 • โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ กับ NT

สายไฟเบอร์ออฟติก

สายไฟเบอร์ออฟติก หรือ สายใยแก้วนำแสง เป็นสายรับ-ส่งสัญญาณชนิดหนึ่ง ภายในสายประกอบด้วยเส้นใยแก้วหรือพลาสติกโปร่งแสงจำนวนมาก ทำหน้าที่รับสัญญาณจากต้นสายไปยังปลายสาย โดยอาศัยอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณเป็นข้อมูลออกมา

สายไฟเบอร์ออฟติกสามารถรับส่งสัญญาณได้รวดเร็วและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงถูกนำมาใช้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามบ้าน อาคาร สำนักงาน อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

อินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ซึ่งในปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เรียน รับชมความบันเทิง หรือเล่นเกม จำเป็นต้องใช้ความเร็วที่สูงกว่าเมื่อก่อนมาก หากอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือสำนักงานยังใช้เครือข่ายระบบเก่าก็อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เกิดปัญหาเน็ตช้าตามมา

สาย Fiber Optic คือมาตรฐานใหม่ที่ช่วยทำให้อินเทอร์เน็ตบ้านมีความเร็วสูงขึ้น สามารถทดแทนข้อจำกัดของสายสัญญาณแบบเก่าได้ดี และยังสามารถส่งข้อมูลในระยะไกลได้อย่างรวดเร็วกว่าหลายเท่า สายไฟเบอร์ออฟติกจึงมีความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น 

อย่างไรก็ตาม การเดินสายไฟเบอร์ออฟติกเข้าบ้านหรืออาคารเป็นงานที่มีรายละเอียดเยอะและค่อนข้างซับซ้อน จึงจำเป็นต้องให้ผู้รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกมืออาชีพที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้เท่านั้น

สายไฟเบอร์ออฟติกมีคุณสมบัติเด่นหลายอย่างที่ตอบโจทย์คนใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนี้

 • ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายไฟเบอร์ออฟติกใช้เส้นใยแก้วนำแสงในการนำสัญญาณ ทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ แม้มีระยะทางไกลเป็นกิโลเมตร
 • นำสัญญาณได้ไกล สามารถเดินสายไฟเบอร์ออฟติกได้เป็นระยะเป็นทางสูงสุดถึง 20 กิโลเมตร โดยแทบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล
 • สูญเสียสัญญาณต่ำ สายไฟเบอร์ออฟติกนั้นมีการรบกวนน้อย ทนต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี และมีการสูญเสียสัญญาณที่ต่ำมากแม้จะเดินสายในระยะทางไกล
 • ทนทานและปลอดภัย สายไฟเบอร์ออฟติกมีการหุ้มฉนวนหลายชั้น ซึ่งวัสดุที่ใช้จะไม่นำกระแสไฟฟ้า ไม่ทำให้เกิดการลัดวงจร และไม่ลามไฟ นอกจากนี้ตัวสายยังมีความเหนียว ทนทาน แข็งแรง สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดโดยที่ไม่ต้องบำรุงรักษาใด ๆ 

ประเภทของสายไฟเบอร์ออฟติก

สายไฟเบอร์ออฟติกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการติดตั้ง ได้แก่

 • สายสำหรับติดตั้งภายใน สายประเภทนี้จะหุ้มฉนวนภายนอกด้วยวัสดุ PVC มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น
 • สายสำหรับติดตั้งภายนอก สายประเภทนี้จะหุ้มฉนวนภายนอกด้วยวัสดุ PE มีคุณสมบัติแข็งแรง เหนียว ทนทาน กันแดดและฝนได้ดี นิยมใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
 • สายสำหรับติดตั้งทั้งภายในและภายนอก สายประเภทนี้จะหุ้มฉนวนภายนอกด้วยวัสดุ PE with LSZH มีความแข็งแรง เหนียว ทนแรงดึงได้สูง ป้องกันการติดไฟและกันน้ำได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อดีของการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

บ้านหรือสำนักงานที่ได้รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับกิกะบิต สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน เรียนหนังสือ เล่นเกม หรือรับชมคอนเทนต์และความบันเทิงต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น อัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว พร้อมกับสัญญาณที่มีความเสถียร ไม่ขาด ๆ หาย ๆ หรือหลุดบ่อย นอกจากนี้ ไม่ว่าจะต่อเพิ่มความยาวสายสัญญาณออกไปเท่าไรก็ไม่มีผลเสียต่อคุณภาพสัญญาณ และสัญญาณจะไม่ถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ 

สายไฟเบอร์ออฟติกยังมีความทนทาน วางระบบครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ยาวนานเป็นสิบปี หากสายไม่ชำรุดก็แทบไม่ต้องบำรุงรักษาใด ๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนการดูแลรักษาไปได้อีกมาก

ข้อเสียของการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

การรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกเป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง โดยเฉพาะการเข้าหัว Fiber Optic ที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ รวมถึงการวางระบบที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงไม่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความชำนาญในด้านนี้ หากลงมือทำเองอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ 

ขณะเดียวกัน สาย Fiber Optic ยังมีราคาสูงกว่าสายส่งข้อมูลชนิดสายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล ส่งผลให้ค่าบริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกจึงมีราคาสูงกว่าการเดินระบบเน็ตเวิร์กด้วยสายสัญญาณทั่วไป

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เล็งเห็นถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ต เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 

นอกจากนี้ NT ยังรับออกแบบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบ้านและองค์กร รับติดตั้ง Access Point, รับวางระบบ Network, วางระบบ Cloud PBX, Leased Line, รับทำ MA, และการเดินสาย Fiber Optic อย่างครบวงจร ให้บริการโดยทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน และออกแบบระบบเน็ตเวิร์กให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด

สำหรับลูกค้าบุคคลหรือองค์กรใดที่สนใจเดินสายไฟเบอร์ออฟติก รวมถึงวางระบบ Single Last Mile ให้กับบ้านหรือสำนักงาน หรือสามารถติดต่อ NT เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ค่าบริการ หรือขอคำปรึกษาได้ฟรีผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ดังนี้

 • Facebook: NT shop กรุงเทพและปริมณฑล
 • Line: @NTSMESolutionBKK
 • Tel: 02-575-5151
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup