<link rel="stylesheet" href="/s/e214e7.css">

รับทำ MA ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ #5

รับทำ MA

รับทำ MA ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์

NT ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่ครบวงจร เราพร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย เช่น บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน บริการที่เกี่ยวกับ Leased Line เพื่อให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว เพิ่มศักยภาพให้คุณพร้อมแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากบริการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว NT ยังให้บริการรับทำ MA เพื่อให้ระบบ และอุปกรณ์ไม่เกิดปัญหาในการทำงานอีกด้วย

บริการรับทำ MA เป็นบริการที่ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่มีประสบการณ์ และความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะการทำ MA จะช่วยให้ระบบ IT ขององค์กรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาขัดข้อง หยุดชะงักของการทำงาน เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ IT ขององค์กรกลับมาใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยเร็วที่สุด โดยบริการรับทำ MA จาก NT ประกอบไปด้วย 5 บริการหลัก ๆ ได้แก่

บริการ MA เช็กและบำรุงรักษาตามกำหนด

การตรวจเช็ก และบำรุงรักษาระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบเกิดประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่ และยังช่วยป้องกันปัญหาในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริการรับทำ MA จาก NT จึงได้ให้ความสำคัญในการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาดังนี้

 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในองค์กรตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อัปเดตซอฟต์แวร์ อัปเดตเฟิร์มแวร์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เป็นต้น
 • บริการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย NT ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายในองค์กรของคุณ เช่น Switch, Router, Hub โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับอุปกรณ์ของแบรนด์ต่าง ๆ

รับทำ MA ระบบ Network

นอกจากการตรวจบำรุงรักษาระบบอยู่เสมอแล้ว ยังรับทำระบบ Network เพราะระบบดังกล่าวถือเป็นระบบสำคัญที่สุดขององค์ ช่วยให้การทำงาน ส่งต่อข้อมูล การสื่อสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 • บริการรับทำ MA ระบบ Network เป็นการช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในองค์กรได้ ไปจนถึงปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อน อุปกรณ์เครือข่ายทำงานผิดปกติ
 • เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของระบบ Network เช่น ข้อมูลถูกแฮ็ก อุปกรณ์เครือข่ายถูกโจมตี ระบบเครือข่ายถูกมัลแวร์ หรือไวรัส เป็นต้น
 • รับทำ MA ยังให้บริการอัปเดตซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ระบบเครือข่าย NT เพื่อให้ระบบเครือข่ายของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยจากภัยคุกคามออนไลน์
 • บริการ MA ระบบเครือข่ายจาก NT พร้อมบริการ Firewall และ VPN เพราะบริการ MA ระบบเครือข่ายจาก NT ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านเทคนิค และการบำรุงรักษา แต่ยังให้บริการพร้อม Firewall และ VPN ช่วยทำให้ระบบเครือข่ายขององค์กรมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

รับวางระบบ Network บริการดี ๆ ที่จาก NT ที่ไม่ควรพลาด

รับทำ MA ระบบ Computer

ระบบ Computer ถือเป็นอีกหนึ่งระบบสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ บริการรับทำ MA จาก NT จึงคำนึงถึงอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้งานภายในองค์กรเกิดความราบรื่น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • บริการรับทำ MA ระบบ Computer ช่วยเขียนโปรแกรมที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน และยังรวมไปถึงป้องกันจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ Computer
 • ให้บริการติดตั้ง Maintenance Service Agreement เพื่อช่วยป้องกันการคุกคามจากไวรัส มัลแวร์ จากการดาวน์โหลด และถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่เครื่อง
 • รับทำ MA ระบบ Computer ยังครอบคลุมการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในองค์กรอีกด้วย

รับทำ MA การเชื่อมต่อ Internet

การเชื่อมต่อ Internet มีหลากหลายเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้การส่งต่อ รับข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาที่ติดขัด NT จึงให้บริการรับทำ MA โดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยจัดการ และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อ Internet ดังนี้

 • บริการรับทำ MA จะช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์โหลดช้า เว็บไซต์ล่ม เป็นต้น
 • จัดการปัญหาความเร็วที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า ไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันออนไลน์ เป็นต้น ให้มีความเร็วที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น
 • บริการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่าย หากเกิดปัญหาในระบบเครือข่าย เช่น การเชื่อมต่อที่ขาดหาย หรือปัญหาด้านความปลอดภัย NT มีทีมงานที่พร้อมตอบสนอง 24/7 และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณในระยะเวลาอันรวดเร็ว

องค์กรยุคใหม่ต้องไม่มีสะดุด ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เลือกติดตั้งเน็ตองค์กร กับ NT เลย!

รับทำ MA การสำรองข้อมูล

 • บริการสำรองข้อมูลระบบเครือข่าย NT ให้บริการสำรองข้อมูลระบบเครือข่ายของคุณ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ หรือการถูกโจมตี เป็นต้น

การทำ MA (Maintenance Service) หรือมีชื่อเต็ม ๆ ว่า Maintenance Service Agreement เป็นบริการที่มีการจัดการ ดูแล พร้อมบำรุงรักษาในด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงระบบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท องค์กรต่าง ๆ เช่น ระบบซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายตั้งแต่การซ่อมแซม ตรวจประเมิน ดูแลรักษา ไปจนถึงช่วยการสำรองข้อมูลไม่ให้เกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดความชำรุด หรือจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมขึ้นมานั้น จะทำให้เกิดความเสียทั้งมูลค่าของงบประมาณการซ่อมแซม และกำไรจากการทำงานที่บริษัทควรจะได้รับ

ประเภทของการทำ MA

การทำ MA สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

Corrective Maintenance (CM)

Corrective Maintenance หรือเรียกว่าการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นการทำ MA ในด้านการบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของปัญหา การชำรุด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับระบบ อุปกรณ์ ได้ สร้างการทำงานที่ีมีประสิทธิภาพ

Preventive Maintenance (PM)

Preventive Maintenance หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการทำ MA ในด้านการป้องกันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ แบ่งออกเป็นหลัก ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

 • Time-based Preventive Maintenance : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีการตรวจเช็กสภาพของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุกปี เป็นต้น
 • Predictive Preventive Maintenance : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีการรวมรวมข้อมูล และมีการนำมาวิเคราะห์ถัดมา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางป้องกัน และระยะเวลาในการป้องกันปัญหา และการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
 • Usage-based Preventive Maintenance : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีการอิงจากการใช้งานของอุปกรณ์ และระบบเครือข่าย

ตอบโจทย์ทุกการดำเนินงานของทุกองค์กร พร้อมขับเคลื่อนให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหา และความเสียหายได้ด้วยบริการรับทำ MA จาก NT ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ที่พร้อมให้บริการมากมายช่วยให้การเชื่อมต่อข้อมูลไม่มีสะดุด ทุกการทำงานราบรื่นไร้อุปสรรค ไม่ว่าจะบริการรับติดตั้ง Access Point หรือจะรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ไปจนถึงบริการออกแบบเครือข่าย และวางระบบ Network

มองหาผู้เชี่ยวชาญที่รับทำ MA และพร้อมให้คำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และอุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เลือกบริการรับทำ MA จาก NT ตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อ และการใช้งานของบริษัท องค์กรยุคใหม่ สำหรับท่านใดที่สนใจบริการของ NT สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยที่

 • Facebook: NT shop กรุงเทพและปริมณฑล
 • Line: @NTSMESolutionBKK
 • Tel: 02-575-5151
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup