ตอบทุกโจทย์ความต้องการของธุรกิจและการศึกษาด้วย NT Solutions

         หลังจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT (National Telecom Public Company Limited) ทำให้ NT เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และคุณภาพการใช้งานที่ได้มาตรฐาน

         NT ให้บริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา จนกระทั่งถึงบริการโทรศัพท์พื้นฐานตามบ้านประชาชนทั่วไป ภายใต้บริการที่หลากหลายของ NT หนึ่งในบริการที่เป็นจุดเด่นคือ SME Solutions ซึ่งเป็นโซลูชันที่พร้อมดูแลให้บริการรวมถึงคำปรึกษาด้านโทรคมนาคมแก่ภาคธุรกิจและภาคการศึกษาในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

         ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานทั้งทางธุรกิจ การศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษาในการวางระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกติดตั้งตามความเหมาะสม และได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า

โซลูชันธุรกิจ NT Business Solutions

โซลูชันเพื่อธุรกิจ (Business Solutions)

         ภายใต้บริการที่หลากหลายของ NT หนึ่งในบริการที่เป็นจุดเด่นคือ Business Solutions หรือ  SME Solutions ที่พร้อมทั้งการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบ การติดตั้ง การดูแล รวมถึงให้คำปรึกษาด้านโทรคมนาคมด้านต่าง ๆ แก่ธุรกิจทุกประเภทในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของการใช้บริการได้ตามความต้องการของธุรกิจซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก

1. NT Premium Broadband Solution

บริการ: บริการอินเทอร์เน็ตองค์กรที่มีการจัดระดับความสำคัญเอาไว้ที่ระดับที่สูงที่สุด สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายได้ตามความเหมาะสม  

จุดเด่น: คุณภาพสูงในการรับส่งสัญญาณ ความเร็ว ความเสถียร รวมถึงความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: บริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ระดับ SME ไปจนกระทั่งถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีสาขาในประเทศไทย 

2. NT Business Voice Solution

บริการ: ให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้ง Solution การสื่อสารสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

จุดเด่น: แข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสื่อสารทางโทรศัพท์กว่า 65 ปี มีบริการที่หลากหลายได้แก่ Caller ID, Fixed Line, International Call Forward, 2call Plus, Business Fixed Line เป็นต้น 

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: บริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ระดับ SME ไปจนกระทั่งถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องมีการใช้เลขหมายโทรศัพท์เป็นจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ 

ภายใต้บริการที่หลากหลายของ NT Business Voice Solution มี 2 บริการที่โดดเด่น ได้แก่ 

  • NT Virtual PBX (VPBX) บริการตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง ช่วยให้สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องอยู่ประจำสำนักงาน ช่วยประหยัดงบประมาณโดยไม่ต้องลงทุนระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) และไม่ต้องเดินสายระบบโครงสร้างโทรศัพท์ (LAN) รวมถึงไม่ต้องจ้างพนักงานดูแลระบบตู้สาขาฯ มั่นใจได้ด้วยระบบที่เสถียร ลดความเสี่ยงจากการเสียหายของระบบ นอกจากนั้นยังมีการให้บริการสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบโทรศัพท์เพื่อรองรับ Call Center
  • Cloud PBX บริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เหมาะกับองค์กรหรือบริษัทที่วางระบบเชื่อมต่อการสื่อสารภายใน โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการบำรุงรักษา แต่ใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วยหมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่น ๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย รวมถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Response) หรือ Auto-Attendant

3. NT Leased Line Solution

บริการ: บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบวงจรเช่าที่ผู้ใช้บริการสามารถระบุสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อภายในประเทศ และเชื่อมต่อออกต่างประเทศได้เองอย่างอิสระ 

จุดเด่น: มีความปลอดภัยในการใช้งานระดับสูง เสถียร เปรียบเสมือนการใช้งานวงจรอินเทอร์เน็ตส่วนตัว สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับธุรกิจ 

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: บริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ระดับ SME และสถาบันการศึกษา 

มีบริการให้เลือกได้ตามความต้องการการใช้งานได้แก่

  • Leased Line Internet บริการคู่สายเช่าผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมาก มีความปลอดภัยสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลคงที่
  • Eco Leased Line Internet อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเหมาะสำหรับ SME หรือองค์กรขนาดกลาง
  • Broadband (Fixed IP) เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจที่กำลังเริ่มดำเนินกิจการ
คลาว์โซลูชัน Cloud Computing

4. NT Cloud Solution

บริการ: Cloud Computing คือการใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อช่วยในการประมวลผล หรือการปฏิบัติงานได้ตามความต้องการการใช้งาน

จุดเด่น: เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ ตอบสนองทุกการใช้งานจากทั่วโลกทั้งในระดับ Infrastructure, Platform และ Software สามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดเวลาใดก็ได้ ลดต้นทุนในการติดตั้งดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์และระบบ Monitoring System ที่ทันสมัย ตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง  

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก 

โซลูชันเพื่อการศึกษา (Education Solutions)

         โลกดิจิทัลไม่เพียงสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังขยายไปยังโลกการศึกษาด้วย NT พร้อมรองรับด้วย Solution ที่เหมาะกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

1. NT SMS-RFID

บริการ: ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร  

จุดเด่น: การใช้งานง่าย ข้อมูลถูกต้อง ฉับไวแบบเรียลไทม์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางทางการสื่อสารได้แก่ Application และ SMS   

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน และของข้อมูลต่าง ๆ 

NT Education Solutions โซลูชันเพื่อการศึกษา

มีบริการหลัก 2 ประเภทได้แก่

  • บริการ SMS ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยระบบสามารถส่ง SMS ถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเข้าหรือออกจากโรงเรียนเมื่อนักเรียนแตะบัตร สามารถส่งข่าวสาร รวมถึงดูข้อมูลอื่น ๆ เช่นผลการศึกษา สุขภาพ รวมถึงครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ได้  
  • บริการ RFID ทำให้บัตรประจำตัวนักเรียนสามารถเป็นทั้งบัตรเงินสด บัตรซื้ออาหารและบัตรห้องสมุด บันทึกข้อมูลทั้งหมดของนักเรียน ทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลสุขภาพ ผลการเรียน การขอยืมหนังสือจากห้องสมุด รวมทั้งรองรับระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ Barrier Gate, CCTV Camera และ RFID Gate ต่าง ๆ 

2. NT Smart In Building Wi-Fi Solution

บริการ: การวางระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสําหรับภายในอาคาร พร้อมการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์มาตรา 26 ว่าด้วยองค์กร หรือร้านต่าง ๆ ที่ให้บริการ Wi-Fi ต้องเก็บข้อมูล Log file เป็นเวลา 90 วัน    

จุดเด่น: วางระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ Telco Grade กระจายสัญญาณได้ดี แม้ใช้งานพร้อมกันหลาย User มีหน้า Log-in มาตรฐาน ไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบ รวมถึงบริการด้านบริหารจัดการข้อมูลตามเงื่อนไข พ.ร.บ. และรับผิดชอบประสานงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการละเมิด ดูแลตลอดการใช้งาน หากอุปกรณ์มีปัญหาสามารถเปลี่ยนทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย     

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: ออฟฟิศ คาเฟ่ หอพัก โรงแรม และโฮสเทล เป็นต้น มีจำนวนคนเข้า Wi-Fi เป็นจำนวนมาก  

3. NT Netlog

บริการ: ออกแบบวิธีการและช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ช่วยให้องค์กร หรือสถานศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลการการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบได้ 

  จุดเด่น: สามารถลดค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในการจัดหาระบบ Log โดยไม่ต้องลงทุนจัดหาระบบเพื่อการจัดเก็บ Log File รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Log File Analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระทำผิดได้อีกด้วย

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: โรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ

Netlog  รวบรวมข้อมูลการการจราจรทางคอมพิวเตอร์

4. NT ICT Solution & MA

บริการ:  ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้บริการวางแผน นำเสนอโซลูชัน ออกแบบระบบ ติดตั้ง ทดสอบ การดูแลหลังการขายตลอด 24/7 รวมถึง Maintenance Service Agreement (MA) คือการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT รวมไปถึงระบบให้สามารถพร้อมใช้งาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ICT และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น  

จุดเด่น: มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากว่า 65 ปี ทีมเฝ้าระว้งระบบ 24/7 ทีมงานด้านเทคนิคกว่า 100 ทีมประจำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

เหมาะกับองค์กรประเภทใด: องค์กรธุรกิจ และการศึกษา ที่มีความต้องการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ NT Contact Center โทร. 1888
หรือ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/

*เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup