<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">
NT โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT โทรคมนาคมแห่งชาติ เดินหน้าพาธุรกิจสู่อนาคตดิจิทัล

         NT โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นการรวมตัวระหว่าง TOT และ CAT เพื่อยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันธุรกิจไทยให้ก้าวไกลระดับโลก

         ช่วงหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคธุรกิจระบบเครือข่าย 5G ความรวดเร็วแม่นยำและบริการอินเทอร์เน็ตที่ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งในขณะที่ทั่วโลกกำลังแข่งขันกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ในฟากฝั่งของประเทศไทยเราก็ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทุกมิติพื้นที่อย่างไร้ขีดจำกัดในนาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

         ในช่วง 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศไทย นั่นคือการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ภายใต้ชื่อใหม่ว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า NT (National Telecom Public Company Limited) การผนึกกำลังกันในครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้บริษัท NT มีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและการเชื่อมต่อต่างประเทศที่ใหญ่มากที่สุด พร้อมทั้งการให้บริการที่ครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งและพร้อมเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมติดอันดับ 1 ใน 3 ของไทย

จุดเริ่มต้นในการควบรวม 2 ยักษ์ใหญ่

         NT โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นการรวมจุดเด่นของทั้ง 2 บริษัท คือ TOT และ CAT โดย TOT มีจุดเด่นทางด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร อินเทอร์เน็ตบ้าน เครือข่ายโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ ในขณะที่ CAT มีจุดเด่นทางด้านระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการร่วมมือกันเพื่อเสริมศักยภาพขององค์กรให้มีความพร้อมในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้างบริการสื่อสารโทรคมนาคมได้อย่างครบวงจรอย่างแท้จริง 

ประโยชน์จากการผนึกกำลังที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

         เนื่องจากพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการควบรวมกิจการครั้งสำคัญนี้จึงสามารถตอบโจทย์ทั้งในแง่มุมพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล และทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง เช่น ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เสริมศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีตัวช่วยในการบริหารงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและที่สำคัญประชาชนจะได้มีบริการด้านโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 NT โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT ความโดดเด่นที่น่าจับตา

         จากการควบรวมเป็น NT ทำให้มีสินทรัพย์มากถึง 300,000 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งทรัพยากรเด่น ๆ ที่ทาง NT จะนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ประกอบไปด้วย

 • เสาโทรคมนาคมที่กระจายไปทั่วประเทศกว่า 25,000 ต้น
 • เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจำนวน 9 ระบบ14 POP สามารถเชื่อมต่อไปยังทุกทวีปทั่วโลก
 • คลื่นความถี่ 5G ที่ให้บริการ 6 ย่าน ปริมาณรวม 600 MHz
 • ท่อร้อยสายใต้ดินทั่วประเทศระยะทาง 4,600 กิโลเมตร ทั่วประเทศไทย
 • สายใยแก้วนำแสงจำนวน 4 ล้านคอร์กิโลเมตร
 • Data Center 13 แห่ง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
 • ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่ทุกเลขหมายในโลกสามารถเข้าถึงได้

         นอกจากนี้ NT ยังมีกลุ่มพันธมิตรธุรกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ เสาเคเบิลต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นบริษัทโครงข่ายโทรคมนาคมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากทั้งในวันนี้และอนาคต ได้แก่

ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)

         จะมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบที่มีการลงทุนสูง พร้อมขยายโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุม มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากบริษัท NT มีสินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วทำให้มีความได้เปรียบด้านการบริการ ทั้งยังมีความเป็นกลางในการบริหารจัดการทำให้ NT สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ 

บริการของ NT โทรคมนาคมแห่งชาติ

กลุ่มธุรกิจ International

         จากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าบริษัท NT มีระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงด้านธุรกิจระหว่างประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงทำให้สามารถนำมาต่อยอดบริการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการระหว่างประเทศ หรือกลุ่มธุรกิจ FBB Mobile เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจนี้ และพร้อมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนของข้อมูลดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

กลุ่มธุรกิจ Fixed Broadband (FBB)

         ให้บริการทางด้านโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมยกระดับบริการให้มีคุณภาพ และพัฒนาต่อยอดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัท NT ยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรโครงข่ายคมนาคม ทำให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาด อีกทั้ง NT ยังมีจุดให้บริการและพนักงานที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทำให้ผู้บริโภคอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องการบริการหลังการขาย

กลุ่มธุรกิจ Mobile

         เนื่องจากทรัพยากรด้านโครงข่ายโทรศัพท์ของ NT มีคลื่นความถี่ที่หลากหลาย มีคุณภาพสูง ทำให้ NT มองเห็นความได้เปรียบในการแข่งขันจึงนำมาพัฒนาต่อยอดโดยเน้นให้บริการทางด้านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่ใช้คลื่นความถี่คุณภาพสูง ซึ่งในอนาคต NT มีเป้าหมายด้านความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจระดับแนวหน้าเพื่อสร้างบริการที่หลากหลายและครบวงจรมากขึ้น

บริการของ NT โทรคมนาคมแห่งชาติ


กลุ่มธุรกิจ Digital

         เน้นการให้บริการและพัฒนาด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มธุรกิจในประเทศให้สามารถสร้างรายได้ สร้างบริการใหม่ ๆ และต่อยอดทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมขับเคลื่อนบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ และนำโครงการของภาครัฐที่มีอยู่เดิมไปพัฒนาเพื่อสร้างบริการใหม่ ๆ ที่ตรงตามความต้องการของประชาชน

ผลลัพธ์หลังบริษัท NT ดำเนินการมากว่า 1 ปี

         จากวันที่เริ่มต้นควบรวมกิจการจนถึงวันนี้จะเห็นว่าบริษัท NT มีทรัพยากรและบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ทั้งยังมีการพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสร้างผลงานต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมสู่สังคม เช่น

 • ราชบุรีโมเดล ผลงานแรกของบริษัท NT ที่ขยายโครงข่าย ทีมช่าง ศูนย์บริการลูกค้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัด สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ได้ จึงกลายเป็นโมเดลนำร่องที่จะนำไปใช้ทั่วประเทศ
 • พัฒนาระบบ Cloud ภาครัฐ บริษัท NT มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ Cloud และ Data Center ของภาครัฐให้เชื่อมต่อกับข้อมูลของระบบหมอชนะ และโครงการท่องเที่ยวชื่อดังอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ถือเป็นการช่วยขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัล
 • พัฒนาการศึกษาชุมชน เนื่องจาก NT เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีกระจายสู่ชุมชน จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดเข้าสู่พื้นที่ชุมชน เช่น การศึกษาผ่านดาวเทียม สนับสนุนห้องสมุดของชุมชน เสริมสร้างความรู้เรื่อง IoT แก่เยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได้
 • ติดตั้งระบบการสื่อสารครบวงจรสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท NT ให้การสนับสนุนระบบโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีนทั่วประเทศ โดยเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ บริษัท NT ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
NT โทรคมนาคมแห่งชาติ

         ถือได้ว่า NT โทรคมนาคมแห่งชาติมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์แก่ภาคส่วนต่าง ๆ พร้อม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมแห่งชาติได้อย่างชัดเจน 

         ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของการผนึกกำลังของ TOT และ CAT การควบรวมสององค์กรเป็นหนึ่งเดียวที่นำไปสู่การสร้าง NT โทรคมนาคมแห่งชาติ องค์กรใหม่ที่ทรงพลังและแข็งแกร่ง เพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์ มีสัญญาณเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และประสบความสำเร็จด้านผลการดำเนินงาน สร้างผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ก้าวไกลในระดับโลก

หากสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 1888
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup