NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุค Next Normal

       ทุกวันนี้ประเทศของเราได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความต้องการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเท่าทันสังคมโลก รวมไปถึงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมที่มีความสำคัญมากขึ้น เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับ NT บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้บริการด้านโทรคมนาคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์และดิจิทัลโซลูชันสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังคงมุ่งมั่นให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวสู่โลกดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ ความต้องการของคนยุค Next Normal อย่างไม่หยุดนิ่ง

       ทั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เกิดจากการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้เป็นหนึ่งเดียว และเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านโทรคมนาคม และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้งนี้เป็นที่จับตามองจากหลายวงการ เนื่องจาก NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีทรัพยากรโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมครบวงจรมากที่สุดในประเทศ สามารถสร้างบริการที่ครอบคลุมความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทรัพยากรของ NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีดังนี้

NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
  • โครงสร้างพื้นฐาน มีเสาสัญญาณโทรคมนาคมกว่า 25,000 ต้น ครอบคลุมการใช้งานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
  • เคเบิลใต้น้ำ มีทั้งหมด 9 ระบบ 14 POP สามารถเชื่อมต่อไปยังทุกทวีปทั่วโลก
  • คลื่นความถี่ 6 ย่าน โดยมีปริมาณรวม 600 MHz พร้อมให้บริการผู้ใช้งานอย่างมีคุณภาพ 
  • ท่อร้อยสายใต้ดิน มีระยะทางยาวกว่า 4,600 กิโลเมตรทั่วประเทศ
  • สายใยแก้วนำแสง มีความยาวถึง 4 ล้านคอร์กิโลเมตร สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร้ขีดจำกัด
  • Data Center รองรับการใช้งาน กระจายกว่า 13 แห่งทุกภูมิภาคในไทย
  • โทรศัพท์ระหว่างประเทศ เข้าถึงได้จากทุกหมายเลขทั่วโลก 

       ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีทรัพยากรในมือครบครัน ครอบคลุมทุกความต้องการมากที่สุด เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจสถานประกอบการต่างมั่นใจในศักยภาพของ NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าจะสามารถเสริมศักยภาพธุรกิจคุณให้พร้อมรับมือโลกยุค Next Normal ที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีความท้าทายมากกว่าเดิม พร้อมให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

 NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

5 ธุรกิจหลักของ NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

1. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริการให้เช่าท่อ ร้อยสายใต้ดินสำหรับหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่าง ๆ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ภูมิทัศน์รอบ ๆ สวยงาม พร้อมมีบริการให้เช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม เพื่อกระจายสัญญาณอย่างทั่วถึง 

2. ธุรกิจโครงข่ายระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศครอบคลุมในเอเชีย อเมริกาและยุโรป ให้ธุรกิจเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การรับส่งข้อมูลทำได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง

อินเทอร์เน็ต NT

3. ธุรกิจบรอดแบนด์  ให้บริการโทรศัพท์บ้าน สำนักงาน และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้งานในบ้าน และอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรเพื่อผู้ประกอบการ ทั้งยังมีบริการดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพระดับสากล

4. ธุรกิจโครงข่ายโทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) บริการโครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นที่  ห่างไกล ทั้งยังมีบริการวิทยุเฉพาะกิจสำหรับติดต่อสื่อสารในสถานประกอบการต่าง ๆ 

บริการของNT

5. ธุรกิจดิจิทัล พัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและดิจิทัลโซลูชัน บริการ Cloud รับฝากข้อมูล เช่าพื้นที่ Data Center พร้อมมีระบบป้องกันเครือข่ายจากภัยคุกคาม และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เสมือนเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจร 

1 ปีหลังการควบรวม NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศ 

       ภาพรวมภายหลังการควบรวมกิจการครบ 1 ปี NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นยกระดับการสื่อสารและโทรคมนาคมให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ใหม่ให้มีทรัพยากรที่หลากหลายมากขึ้น เกิดบริการสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริการอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ โครงข่ายโทรคมนาคม ไปจนถึงบริการดิจิทัลโซลูชันสำหรับทุกธุรกิจ โดยเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนปรับตัวสู่โลกดิจิทัลอย่างมีเสถียรภาพ ต่อยอดนวัตกรรมจากโครงข่ายที่ครอบคลุม พร้อมยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจและคุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศ

NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

       นอกจากนี้ อนาคตยังมีแผนธุรกิจมารองรับด้วยการบุกตลาดธุรกิจดาวเทียมสำหรับลูกค้าต่างชาติ ภาครัฐ สร้างบริการแก่ผู้มีรายได้น้อย ผลักดันโครงการ 5G ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาบริการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม 

กล่าวได้ว่า NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ให้บริการที่มีครบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง 

       นับเป็นหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่า NT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมรอบด้านทั้งโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่ม เครือข่ายสัญญาณคุณภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี Solutions ต่าง ๆ มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้มีศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ธุรกิจยุค Next Normal ที่มีความต้องการที่หลากหลาย พร้อมเป็นตัวช่วยให้ทุกธุรกิจสามารถรับมือในสนามแข่งขันอย่างมืออาชีพ

หากสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 1888
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup