<link rel="stylesheet" href="/s/7a7716.css">
ทำความรู้จักการรับวางระบบ Network

รับวางระบบ Network พร้อมติดตั้งและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทำความรู้จักการรับวางระบบ Network

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังมองหาบริษัทรับวางระบบ Network ในบ้าน รวมถึงกำลังมองหาตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอินเทอร์เน็ตองค์กร หรืออินเทอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อให้ก้าวทันไปกับความก้าวหน้าในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในแทบทุกด้านของชีวิตคุณอาจจะกำลังประสบปัญหาต้องหาข้อมูลมากมายว่าบริษัทไหนดี และอินเทอร์เน็ตรูปแบบใดที่เหมาะสมกับการใช้งานและตอบโจทย์คุณ

ขอแนะนำ NT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย โดยรับเดินระบบ Network อย่างครบวงจร ตั้งแต่รับออกแบบระบบเครือข่าย, รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก, รับติดตั้ง access point, ตลอดจนบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางระบบแลนแบบครบวงจร ที่พร้อมให้คำปรึกษา

 

บริการรับวางระบบ Network

บริการรับวางระบบ Network ครบวงจร สำหรับทุกการใช้งานและทุกหน่วยงาน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการว่าการสื่อสารจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

บริการรับวางระบบ Network โดย NT ประกอบไปด้วย

บริการรับทำ MA

   

   • การรับทำ MA หรือ Maintenance Agreement คือ การดูแลและบำรุงรักษาหลังการรับวางระบบ Network เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งในส่วนอุปกรณ์เครือข่าย Network, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่องลูกข่าย (Client) และโปรแกรมต่าง ๆ โดย NT จะให้บริการผ่านระบบควบคุมทางไกล (Remote Service) ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  บริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

    

    • บริการรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติกของ NT ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ, เดินสาย, ติดตั้ง และทดสอบระบบ ทั้งนี้ Fiber Opticเป็นบริการรับวางระบบ Network ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในงานที่ต้องการความรวดเร็วและเสถียร เนื่องจากสายนำสัญญาณประเภทนี้รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง, เดินสายได้ในระยะไกล, และอัตราการหายของสัญญาณค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสายแบบอื่นนั่นเอง 

   บริการรับติดตั้ง Access Point

     

     • Access Point คือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi จาก Router ที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมและความเสถียรให้มากขึ้น จึงนิยมใช้ในอาคารหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบกว้างขวาง โดย NT พร้อมให้คำปรึกษาและประเมินความต้องการในการใช้งาน Access Point เพื่อการรับวางระบบ Network ที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับองค์กรของคุณ 

    บริการรับวางระบบ Network องค์กร

      

      • NT ให้บริการรับวางระบบ Network องค์กร โดยเริ่มจากการสอบถามความต้องการของบุคคลากรในองค์กร เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการออกแบบระบบและตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ ก่อนทำการติดตั้งและทดสอบระบบและส่งมอบรวมถึงฝึกอบรมการใช้งานให้แก่องค์กร เพื่อให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากที่สุด

     บริการรับวางระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

       

       • เป็นบริการรับวางระบบ Network เพื่อโรงเรียนในทุกขนาด โดยสามารถปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบ, การออกแบบ, การติดตั้ง, การเชื่อมต่อระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษา ภายใต้กรอบของงบประมาณที่แต่ละโรงเรียนกำหนดไว้

      วางระบบ Networkโดย NT ดีอย่างไร?

      การเลือกใช้บริการรับวางระบบ Network กับ NT มีข้อดี ดังนี้

        

        • สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปรแกรมแชทหรือการส่งข้อความ การประชุมทางไกล เป็นต้น

        • ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อย่างราบรื่น เพราะมีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน หรือการใช้เพื่อความบันเทิง เป็นต้น

        • การมีระบบ Network ที่ดีสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงรักษาในระยะยาวได้ ส่งผลให้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

        • มีโครงสร้างการสื่อสารที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตได้ เช่น การใช้งานอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างระบบใหม่ทั้งหมด 

        • ทีมงานเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับอย่าง พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยมีบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านข้อบังคับและการปฏิบัติตามกฎหมายหลังการติดตั้งระบบ Network

       บริการเสริมสำหรับการวางระบบ Network จาก NT

       บริการเสริมจาก NT ในการวางระบบ network 

       นอกเหนือจากการรับวางระบบ Network ที่เป็นบริการหลักในข้างต้นแล้ว NT ยังมีบริการเสริมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

         

         • Business Voice: เป็นการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานที่ต้องใช้เลขหมายจำนวนมาก โดยมีระบบ NT Virtual PBX (VPBX) หรือตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง ทำให้สามารถช่วยรับสายโทรศัพท์ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

         • Cloud Service : เป็นบริการ Cloud Computing ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ ซึ่งตอบสนองได้ทุกแอปพลิเคชัน จากการมีระบบกระจายสัญญาณที่ทั่วถึง

        ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ Network

        บริการรับวางระบบ Network เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการให้การเชื่อมต่อและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ Network มีความสำคัญและสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรได้ ดังนี้

          

          • ช่วยให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องมีการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก

          • เป็นตัวกลางที่ช่วยเชื่อมต่อระบบภายในองค์กรหรือบ้าน กับโลกภายนอก เพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการออนไลน์ได้ว่องไวและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

          • ทำให้เครือข่ายมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานช่วยป้องกันการโจมตีและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกองค์กร รวมถึงไวรัสหรือมัลแวร์ต่าง ๆ 

          • ช่วยให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากร เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันภายในเครือข่ายได้ โดยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ซ้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย

         การวางระบบ Network มีแบบไหนบ้าง?

         ปัจจุบันมีบริการรับวางระบบ Network ที่หลากหลายให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน โดยหลัก ๆ มี 4 รูปแบบ ได้แก่

           

           1. Personal Area Network (PAN) : เป็นระบบเครือข่ายส่วนตัวที่เน้นใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่วนตัว เช่น บลูทูธ เมาส์ และคีย์บอร์ด มีระยะเชื่อมต่อที่สามารถขยายได้ไม่เกิน 1 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใช้งานน้อย จึงทำให้เป็นระบบเครือข่ายที่มีการรับส่งข้อมูลเร็ว 

           1. Local Area Network (LAN) : เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี Ethernet มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่าง 1-100 Mbps โดยการวางระบบของ LAN สามารถใช้ได้ในอาคารหรือองค์กรที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่มาก และสามารถแบ่งเป็นแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบการเชื่อมต่อ เช่น Bus, Star, Ring, Mesh, Tree และ Hybrid

           1. Metropolitan Area Network (MAN) : เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN หลายระบบเข้ารวมกันจึงเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ระหว่างเมือง จังหวัด หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ในเมืองต่าง ๆ

           1. Wide Area Network (WAN) : เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด โดยมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลระยะไกล รวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองหรือประเทศต่าง ๆ ได้ แต่เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องระยะทางที่ไกลกว่ารูปแบบอื่น ๆ จึงอาจส่งผลให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลช้าลง 

          รับวางระบบ Network โดย NT มืออาชีพด้านโทรคมนาคม

          Network เป็นปัจจัยหลักที่มีบทบาทในการทำงานในปัจจุบัน และกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการทำงานทุกรูปแบบ เพราะ Network เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง NT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับวางระบบ Network ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Network ได้อย่างเหมาะสมและสะดวกสบายในโลกยุคดิจิทัล

          โดยสามารถติดต่อ NT ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

            

            • Tel: 02-575-5151

           Scroll to Top
           nt-business-solution-expert Popup