<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">
เรียนออนไลน์

เจาะ 5 กลยุทธ์พลิกโฉมธุรกิจติวเตอร์ สู่แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ยุค Next Normal

          ปัจจุบันการเรียนการสอนแต่ละแห่งได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบธุรกิจติวเตอร์จะทำอย่างไรให้พิชิตใจผู้เรียนยุคดิจิทัล ? เราจึงนำกลยุทธ์ที่น่าสนใจมาฝากเจ้าของธุรกิจติวเตอร์ทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้ให้ธุรกิจมีความแตกต่างได้อย่างเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

          ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจติวเตอร์เรียกได้ว่ารับผลกระทบเป็นธุรกิจแรก ๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้สถานศึกษา รวมถึงติวเตอร์ต้องงดการเรียนการสอนที่สถานที่จริงทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าภาษีป้าย ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ธุรกิจติวเตอร์หลายแห่งต้องปิดตัวลง ขณะเดียวกันธุรกิจติวเตอร์บางแห่งที่อยู่รอดก็หันมาปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล

          ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจติวเตอร์มีความแตกต่าง สามารถอยู่รอดต่อไป เจ้าของธุรกิจจึงต้องมองหากลยุทธ์หรือปล่อยฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์พิชิตใจผู้เรียนรุ่นใหม่

เหตุใดธุรกิจติวเตอร์ถึงได้รับความนิยม ?

          แม้ว่าธุรกิจติวเตอร์หลายแห่งต้องปิดตัวลง แต่ขณะเดียวกันก็มีติวเตอร์บางแห่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะปรับตัวได้ทันทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นสวนทางเศรษฐกิจ โดยการปรับตัวจะต้องคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกวันเวลา และคอร์สที่สนใจได้ตามต้องการ และเพื่อเสริมให้ธุรกิจติวเตอร์ของคุณมีความแตกต่าง วันนี้ NT จึงมี 5 กลยุทธ์พลิกโฉมธุรกิจติวเตอร์ สู่แพลตฟอร์มออนไลน์มาฝาก ดังนี้ 

5 กลยุทธ์พลิกโฉมธุรกิจติวเตอร์ สู่แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์

1. นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพิ่มความน่าสนใจ

          แม้ติวเตอร์หรือครูผู้สอนจะมีทักษะความรู้เฉพาะบุคคล แต่การเรียนเป็นระยะเวลานาน มีโอกาสทำให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จึงต้องสรรหาวิธีที่ดึงดูด และสร้างความประทับใจให้ผู้เรียนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เช่น เพิ่มภาพประกอบ วิดีโอสั้นเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน เพิ่มความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเรียนไม่เครียดจนเกินไป นอกจากนี้ การพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันการเรียนออนไลน์ก็สำคัญไม่แพ้กัน ธุรกิจติวเตอร์ควรพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชันให้มีความสวยงาม จะช่วยสร้างความประทับใจก่อนการใช้งาน ทั้งยังต้องมีระบบที่ใช้งานง่าย มีความเสถียร สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ระบบการเรียนควรมีฟังก์ชันต่าง ๆ มารองรับ เช่น ระบบเรียนย้อนหลัง ระบบ Smart Note ไว้จดบันทึกระหว่างการเรียน ระบบการปรับเพิ่ม-ลดความเร็วของคลิปการสอน ระบบการทำแบบฝึกหัด และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียน และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

ธุรกิจติวเตอร์

2. ปรับเนื้อหาการสอน สร้างการมีส่วนร่วม

          เนื่องจากการเรียนออนไลน์ไม่สามารถทำให้ผู้เรียน และผู้สอนพบปะกันเหมือนนั่งเรียนในห้องเรียน จนอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้สอน และผู้เรียนได้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยคือผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา ไม่มีความรู้สึกร่วมในการเรียนออนไลน์ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับเนื้อหาและรูปแบบการสอน ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถสอบถามผู้สอนในประเด็นที่สงสัย เพื่อให้สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ได้จริง และยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ในห้องเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมมากขึ้นอีกด้วย

เรียนออนไลน์

3. โปรโมชันดี การตลาดน่าสนใจ

                โจทย์สำคัญของธุรกิจติวเตอร์ในยุคดิจิทัล นอกจากรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เรียนต่อเนื่องแล้ว การขยายหรือหาฐานลูกค้าใหม่เข้ามาด้วยการทำการตลาดในออนไลน์ก็น่าสนใจเช่นกัน หากธุรกิจติวเตอร์ของคุณมีเพจ Facebook อยู่แล้ว อาจสร้างสรรค์คอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนที่สนุก และอ่านง่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หรืออาจใช้การ Co-Branding สร้างพันธมิตรกับธุรกิจติวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนใหม่ที่แตกต่างจากเดิมให้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเก่า และดึงดูดลูกค้าใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ควรสร้างโปรโมชันการตลาดอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ให้ทดลองเรียนฟรี ลดราคาสำหรับลูกค้าเก่า ผ่อนจ่ายค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต ก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากสมัครเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น

เรียนออนไลน์

4. ให้คำปรึกษาหลังการเรียน

          บางครั้งการเรียนออนไลน์อาจทำให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ผู้สอนกำลังสอน แต่ไม่กล้าสอบถามขณะที่เรียน เมื่อสะสมไปนาน ๆ อาจทำให้ผลลัพธ์ ในการเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นผู้สอนควรเปิดห้องเรียนใหม่หลังจากสอนเสร็จแล้ว เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาเป็นรายบุคคล สำหรับธุรกิจติวเตอร์ที่เปิดสอนเด็กระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และเป็นการเแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจซึ่งอาจกลายเป็นจุดเด่นของธุรกิจ 

5. อินเทอร์เน็ตและระบบที่เสถียร

          เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้การเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ธุรกิจติวเตอร์ในยุคนี้เน้นเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ หากอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อาจทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง และเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ นอกจากนี้ระบบหลังบ้านจะต้องเสถียร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างราบรื่น ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่ง เราขอแนะนำ NT ด้วยบริการครบวงจรสำหรับธุรกิจติวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถรองรับจำนวนผู้เรียนในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น พร้อมพลิกโฉมธุรกิจติวเตอร์สู่ยุค Next Normal อย่างแท้จริง 

          จะเห็นได้ว่าธุรกิจทุกประเภทจำเป็นที่จะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ธุรกิจติวเตอร์หรือการเรียนออนไลน์ที่เข้าไปสู่โลกดิจิทัลแล้วก็ตาม หากมีตัวช่วยที่ดีก็เหมือนมีเกราะเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจพร้อมเดินหน้าต่อไปได้

หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center เบอร์ 1888
หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com/nt-education-solution-expert/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup