บทความ

บทความ

Solution & How to
NT สนับสนุนแนวคิด Smart Government ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยง่ายและสะดวก
Cloud Storage การเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ เก็บข้อมูลได้เยอะ ปลอดภัย ไม่สูญหาย บริการสำหรับองค์กรราชการยุคใหม่ เท่าทันโลกดิจิทัล
Corporate internet ที่ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจทุกขนาด สามารถออกแบบได้สำหรับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้โซลูชัน "NT Corporate Internet Lite"
NT Corporate Internet Lite โซลูชันที่ NT พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์องค์กรธุรกิจด้วย “Corporate internet” ที่มีข้อได้เปรียบและถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อองค์กรธุรกิจทุกขนาด
6 ขั้นตอนการออกแบบและวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ให้ครอบคุมการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานขององค์กร
NT รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านกิจการโทรคมนาคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ เข้าใจหน่วยงานรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรภาครัฐ และดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาสัญญา
NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และมีอัตราการใช้จ่ายในการซื้อของออนไลน์สูงขึ้น มาดูกันว่าจะใช้กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดอะไรในการทำการตลาด e-Commerce และสื่อสารออนไลน์ให้โดนใจคนกลุ่มนี้
การปรับปรุงบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศ (Home Office) มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องทำเช่นการตกแต่ง การวางระบบการสื่อสาร บทความนี้จะช่วยให้เห็นปัจจัยเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
Scroll to Top