Corporate Internet ต่างจากเน็ตบ้านอย่างไร?

            เคยสงสัยไหมว่า บางครั้งการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สัญญาณไม่เสถียร รับส่งข้อมูลหรืออัปโหลดภาพช้า บางครั้งสัญญาณก็หายไปเฉย ๆ ถ้าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้น นั่นหมายถึง เรากำลังแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านอื่นที่อยู่ในละแวกเดียวกัน และส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่มีคนใช้อินเทอร์เน็ตกันมาก ๆ ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความหงุดหงิด และในบางรายถ้ากำลังใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำงานก็อาจจะทำให้การทำงานเกิดความเสียหายขึ้นได้

            ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการทำงานที่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการใช้ Corporate Internet แทนอินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Internet) เนื่องจาก Corporate Internet เป็นอินเทอร์เน็ตที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานโอนถ่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ตจำนวนมากสำหรับบริษัท หรือองค์กร ซึ่งจริง ๆ แล้วก็มีความคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ตบ้าน แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องความเร็วที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะ Corporate Internet จะมีความเร็วสูงบนวงจร Leased Line ซึ่งจะมีการใช้ Bandwidth ที่ไม่ต้องแย่งสัญญาณกับที่อื่นๆ ทำให้มีความเสถียรและมีความปลอดภัยสูง [1]

คำถามที่สำคัญต่อมาคือ แล้วถ้าองค์กรต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะที่รองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม อินเทอร์เน็ตแบบไหนถึงจะเหมาะกับการทำงานขององค์กร บทความนี้มีคำตอบให้

ทำความรู้จัก Corporate Internet

            เมื่อการทำงานขององค์กรมีการพึ่งพึงการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในระดับสูง สัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนอาวุธที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะระบบอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านข้อมูลออนไลน์จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจกับโลกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแข่งขันในยุคธุรกิจไร้พรมแดน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ Corporate Internet

            Corporate Internet คือ ระบบอินเทอร์เน็ตที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในองค์กร มีรูปแบบเฉพาะหรือมีรูปแบบการให้บริการที่มีความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการที่หลากหลายขององค์กรแต่ละแห่ง เช่น องค์กรที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยและทีมงานดูแลเป็นพิเศษ องค์กรที่ต้องการความเร็วของอินเทอร์เน็ตในระดับสูงและมีความเสถียรมาก หรือองค์กรที่ต้องมีการส่งข้อมูลจำนวนมากไปยังต่างประเทศตลอดเวลา เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าว ระบบ Corporate Internet จึงมีลักษณะพิเศษที่สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้ หรือเรียกว่า Tailer made นั่นเอง ซึ่งลักษณะพิเศษนี้เอง จะทำให้มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก และแก้ปัญหาได้ตรงจุด

Corporate Internet แตกต่างจาก Home Internet อย่างไร

         เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย ๆ สำหรับความแตกต่างระหว่าง Corporate Internet กับ Home Internet จึงขอเปรียบเทียบว่า Home Internet เปรียบเสมือน “ถนนสาธารณะ” ที่เปิดกว้าง ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาเดินได้อย่างไม่จำกัดจำนวนและเดินได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ถนนจะมีขนาดใหญ่แต่เมื่อมีคนจำนวนมากมาเดินในเวลาพร้อม ๆ กัน ถนนก็อาจจะคับแคบไปในทันที คนก็จะเดินกันได้ช้าลง นั่นก็หมายถึง เมื่อมีผู้ใช้งาน Home Internet จำนวนมาก ๆ พร้อมกัน การรับส่งข้อมูลก็จะเกิดความล่าช้า สะดุดหรือบางครั้งสัญญาณก็ดับไป เพราะมีการแชร์ Bandwidth จาก Port เดียวกัน

            สำหรับ Corporate Internet ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับ “ถนนส่วนบุคคล” ที่มีการออกแบบและคำนวณจำนวนผู้ใช้งาน ข้อดีคือ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของถนนได้ หรือแม้กระทั่งคำนวณช่วงเวลาการใช้งานที่แตกต่างกันได้อีกด้วย นั่นหมายถึง มีการ Dedicated Bandwidth ให้กับผู้ประกอบการ สามารถการันตีความเร็วให้เป็นไปตาม Speed Package ได้โดยไม่ต้องไปแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตกับองค์กรอื่น ซึ่งตรงนี้เองผลลัพธ์ที่ได้คือ องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมการรับส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

            ดังนั้น ด้วยประสิทธิภาพของ Corporate Internet จึงมีความเหมาะสมกับองค์กรมากกว่าการที่องค์กรจะใช้ Home Internet ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม Corporate Internet ดูเหมือนจะใช้ได้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน NT หรือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยการควบรวมกิจการระหว่าง TOT และ CAT ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากกว่า 65 ปี ได้มีบริการ Corporate Internet สำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก เพื่อการใช้งานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตามที่จะนำเสนอต่อไปนี้

NT Corporate Internet Lite

            หลายคนอาจจะคิดว่า Corporate Internet เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงธุรกิจประเภท SME ก็สามารถใช้ Corporate Internet ได้เช่นกัน โดย NT ได้จัดทำ Package พิเศษที่เรียกว่า Corporate Internet Lite เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับบริการแก่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน โดยมีบริการที่หลากหลาย ดังนี้

            แบบที่ 1 : Lease Line Internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเช่าใช้เฉพาะราย มีการเชื่อมต่อวงจรโดยตรงแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) จาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานแจ้งวัฒนะ ไปยังผู้ใช้งานผ่านระบบ Tiber Optic ที่มีเสถียรภาพสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น จึงทำให้ผู้ใช้บริการได้ความเร็วตามที่ต้องการตลอดเวลา เนื่องจากไม่ต้องแบ่งสัญญาณการใช้งานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกับผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ โดยมีการคำนึงถึงความปลอดภัย รวมทั้งโซลูชั่นพิเศษที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและศูนย์บริการ Network Operation Center ที่คอยให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

            ในส่วนของ IP Address ทาง NT ได้จัดสรรหมายเลข Public IP Address แบบคงที่ (Fixed) ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถวาง Server หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากสำนักงานสาขาหรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ผ่าน VPN ได้อีกด้วย

            แบบที่ 2 : Premium Leased Line Internet เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตแบบ Full Bandwidth ที่แชร์ใช้สัดส่วนระดับความเร็วอินเทอร์เน็ตในท่อเดียวกัน โดยแยกเป็น

2.1 แบบ Package

            – Advance Package หากองค์กรต้องการใช้อินเทอร์เน็ตภายประเทศเพียงอย่างเดียว จะใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ วิทยาลัย บริษัท โรงแรม โรงพยาบาล หรือโรงงานขนาดเล็ก ในกรณีที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ก็สามารถใช้ได้ 25% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้

            – Premium Package หากองค์กรต้องการใช้อินเทอร์เน็ตภายประเทศเพียงอย่างเดียว จะใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก ในกรณีที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ก็สามารถใช้ได้ 50% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้

            – All International Package หากองค์กรต้องการใช้อินเทอร์เน็ตภายประเทศเพียงอย่างเดียว จะใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว บริษัทนำเข้า/ส่งออกขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสาขาในต่างประเทศหลายสาขา หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ใน ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ก็สามารถใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้

            2.2 Tailor Made เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่สามารถกำหนดความเร็วตามความต้องการขององค์กรได้ โดยจะมีการแบ่งท่ออินเทอร์เน็ตภายใน Eco-Leased Line Internet ส่วนการใช้งานจะเป็นแบบ Shared Bandwidth โดยอัตราส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและต่างประเทศจะมีคุณภาพมากกว่า Home Internet ทั่วไป ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและ SME

            นอกจาก Package ที่หลากหลายจาก NT ที่ออกแบบมาเพื่อให้ลงตัวกับความต้องการของแต่ละองค์กรแล้ว Corporate Internet โดย NT ยังมีจุดเด่นอีกหลายประการ เช่น [1]

            1. Priorities Internet Bandwidth การมีช่องทางเฉพาะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยที่แยกจากอินเทอร์เน็ตที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยมีการจัดระดับความสำคัญไว้ที่ระดับที่สูงในโครงข่าย และมีสัดส่วนการแชร์ที่ดีกว่า

            2. Multi Layer Security มีความปลอดภัยของ Corporate Internet หลายชั้น เพื่อให้องค์กรมั่นใจในความปลอดภัยของระบบสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรให้มากขึ้น โดยมีการวางระบบคัดกรองและป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์จากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมีการปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

            3. Premium Grade Wi-fi Router มีตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณคุณภาพสูงและมีมาตรฐาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจซึ่งจะสามารถช่วยรองรับการใช้งานจำนวนมากให้มีความเสถียรได้ ไม่เกิดอาการติดขัด

            จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง และการตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ธุรกิจมีการเติบโต NT ได้มีการวางแผนในอนาคตเพื่อให้ธุรกิจของทุกองค์กรได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดั่งที่คุณคุณนพดล บุญรอด ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตเกตเวย์และสื่อสารข้อมูล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้

            “สำหรับ NT Corporate Internet ทาง NT เรามองว่ามีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงมีเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีความสามารถและต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต พร้อมต่อสู้ในสนามธุรกิจไร้พรมแดน ทาง NT จึงเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรูปแบบการขายผ่านระบบ Online เพื่อให้มีความสะดวกและง่ายต่อผู้ที่สนใจทุกท่าน”

            การให้ความสำคัญต่อระบบอินเทอร์เน็ต ถือเป็นข้อได้เปรียบขององค์กร เพราะทุกการสื่อสารมีความสำคัญต่อการเติบโตและเข้มแข็ง NT มีบริการที่หลากหลาย รวมทั้งทีมงานที่จะคอยให้คำปรึกษา แก้ไข และช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การทำดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและลดขั้นตอนความยุ่งยาก หากต้องการคำแนะนำเบื้องต้นหรือมีข้อสงสัย รวมถึงต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่างทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพฯ และปริมณฑล หน้าเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com/  หรือติดต่อผ่านช่องทาง ID LINE @NTSMEsolutionBKK

แหล่งอ้างอิง
[1] https://nt-metro-service.com/professional-service-solution/sme-solution/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup