leased-line

รู้จัก Leased Line คืออะไร สำคัญอย่างไรกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต?

‘อินเทอร์เน็ต’ เป็นตัวกลางสำคัญที่ช่วยผลักดันการประสานงาน มีความสำคัญในด้านนวัตกรรม รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้หลายด้าน จึงทำให้อุตสาหกรรมผู้ให้บริการเครือข่ายต่างเสนอบริการอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

ซึ่ง Leased Line (ลีสไลน์) จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มักจะถูกใช้เป็นอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และอินเทอร์เน็ตในองค์กรอื่นๆ บทความนี้จะมาอธิบายรายละเอียดและจุดเด่นของ Leased Line รวมถึงข้อเปรียบเทียบระหว่าง Leased Line กับ Network แบบอื่น และวิธีเลือกว่าจะใช้บริการ Leased Line เจ้าไหนดี ที่จะเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด  

สารบัญบทความ
  Add a header to begin generating the table of contents

  Leased Line คืออะไร

  Leased Line (ลีสไลน์) คือ บริการเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตวงกว้าง ในรูปแบบเช่า ให้แก่ผู้ใช้บริการมากกว่า 2 คนขึ้นไป ด้วยความจุของการรับ-ส่งข้อมูลของตัว Bandwidth ทำให้สามารถรองรับข้อมูลเข้าออกได้ความเร็วคงที่ มีความเสถียรสูง พร้อมรับประกันการใช้งานได้ตลอดเวลาภายใน Network จึงเหมาะสำหรับการใช้งานตามพื้นที่แผนก องค์กร จนไปถึงบริษัทขนาดใหญ่  

  คุณสมบัติของ Internet Leased Line 

  คุณสมบัติของ Internet Leased Line หลักๆ คือ เป็นสายเชื่อมต่อเครือข่าย Network ที่ผู้ให้บริการเสนอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วการดาวน์โหลด อัปโหลด สื่อสาร ผ่านแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์  รวมไปถึงเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ overtime ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

  โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็กเกจ Internet Leased Line แต่ละระดับเพื่อเลือกสเกลเครือข่ายความแรงเน็ตได้ตามความเหมาะส

   ข้อดีของการใช้อินเทอร์เน็ตแบบ Leased Line 

  ข้อดี-Leased-Line

  ประโยชน์การใช้ Internet Leased Line มี 4 ข้อ ดังนี้

  • ผู้ใช้งานสามารถเลือกเน็ตองค์กรตามระดับความกว้าง ความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตลีสไลน์ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
  • มีบริการหลังการขายแบบครบวงจร ตั้งแต่การดูแลความปลอดภัย (Security) การจัดการ (Manage IT) การสื่อสาร (IP Communication) และการวางโครงสร้างระบบ (System Integration)
  • มีช่องทางติดต่อศูนย์ Call Center คอยช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีเคลมประกัน กรณีอินเทอร์เน็ตมีปัญหา พร้อมบริการแก้ไขปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

  เปรียบเทียบ Leased Line กับอินเทอร์เน็ตแบบอื่น

  ในส่วนนี้จะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง Leased Line กับ fiber optic ของอินเทอร์เน็ตแบบอื่น ทั้ง 4 แบบ ดังต่อไปนี้

  เปรียบเทียบ Leased Line กับ FTTx

  • ฟังก์ชัน FTTx ใช้สายใยแก้ว FiberOptic นำแสงเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล แต่ Leased Line จะรับสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการผ่านอุปกรณ์โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต เช่น เราเตอร์ (Router) , ดีเอสแอล (DSL) หรือ เคเบิลโมเดม (Cable Modem) แบบไร้สาย
  • ความเร็ว FTTx จะมีอัตราเร็วกว่า แต่ความกว้างการให้พื้นที่อินเทอร์เน็ตจะจำกัดกว่า Leased Line
  • การใช้งาน FTTx เป็นเครือข่ายนิยมใช้ในบ้าน หรือตึกคอนโด

  เปรียบเทียบ Leased Line กับ VDSL

  • ฟังก์ชัน VDSL ใช้สายโทรศัพท์ที่ทำมาจากลวดทองแดงผสม ในการรับส่งข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์บ้านเพื่อดำเนินการติดต่อสื่อสารและใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านพร้อมกันได้ปกติ
  • ความเร็ว VDSL จะมีอัตราเร็วต่ำกว่า Leased Line แน่นอน นอกจากนี้หากให้บริการอินเทอร์เน็ตวงกว้าง ความเร็วจะไม่สม่ำเสมอ หากอยู่ห่างจาก Node ความเร็วจะลดลงเรื่อยๆ
  • การใช้งาน VDSL มีระดับความเร็ว 3 มาตรฐาน (VDSL , VDSL2 , VDSL2+) ที่มีอัตราการดาวน์โหลด Downstream สูงสุด 55 Mbit/s – 300 Mbit/s และ Upstream 3 Mbit/s – 100 Mbit/s

  เปรียบเทียบ Leased Line กับ ADSL

  • ฟังก์ชัน ADSL ใช้สายโทรศัพท์ที่ทำมาจากลวดทองแดงผสม ในการรับส่งข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์บ้านเพื่อดำเนินการติดต่อสื่อสารและใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านพร้อมกันได้ปกติ
  • ความเร็ว ADSL จะมีอัตราเร็วต่ำกว่า Leased Line นอกจากนี้ความกว้างการให้พื้นที่อินเทอร์เน็ตจะจำกัดกว่า Leased Line อีกด้วย
  • การใช้งาน ADSL มีระดับความเร็ว 3 มาตรฐาน (ADSL , ADSL2 , ADSL2+) ที่มีอัตราการดาวน์โหลด Downstream สูงสุด 12 Mbit/s – 24 Gbit/s และ Upstream 1.8  Mbit/s – 3.3 Mbit/s

  เปรียบเทียบ Leased Line กับ DOCSIS 

  • ฟังก์ชัน DOCSIS ใช้เคเบิลผสมกับใยแก้วนำแสง (Hybrid Fiber-coaxial) ในการรับส่งข้อมูล
  • ความเร็ว DOCSIS จะมีอัตราเร็วกว่า Leased Line สามารถเชื่อมต่อกับสายเคเบิลทีวีเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในสายเดียวกัน
  • การใช้งาน DOCSIS มีระดับความเร็ว 6 มาตรฐาน (1.0 , 1.1 , 2.0 , 3.0 , 3.1 , 4.0) ที่มีอัตราการดาวน์โหลด Downstream สูงสุด 40 Mbit/s – 10 Gbit/s  Upstream 10 Mbit/

  ธุรกิจแบบใดที่เหมาะกับ Leased Line

  ธุรกิจ-Leased-Line

  4 ธุรกิจที่ควรติดตั้ง Leased Line มีดังต่อไปนี้ 

  • ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง ผลิตแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ ระดับประเทศและต่างประเทศ
  • ผู้ประกอบธุรกิจระดับ SME จนไปถึงธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นต้นไป
  • บริษัทที่มีพนักงานแต่ละแผนกมากกว่า 10 คนขึ้นไป
  • ผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่าพื้นที่ เช่น Co-working space , ที่พัก ฯลฯ
  • องค์กรให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีอัตราความเร็วสูง 

  Leased Line ติดตั้งอย่างไร

  3 ขั้นตอนสำหรับการเตรียมตัวติดตั้ง Leased Line มีดังนี้ 

  1. ทีมเทคนิคจะทำการสำรวจพื้นที่ต้องการติดตั้ง TOT Leased Line เพื่อวางแผนโครงสร้างการเดินสายสัญญาณในพื้นที่ที่ปลอดภัย
  2. เมื่อได้ตำแหน่งที่สามารถวาง Leased Line ได้เรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลา 3 – 5 วัน 
  3. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ทางทีมงานจะทำการ ทดสอบระบบการใช้งาน Leased Line พร้อมสอนการใช้ระบบ Config การเชื่อมต่อสายเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  แนะนำบริการที่เกี่ยวกับ Leased Line โดย NT

  Leased-Line-โดย-NT

  จะใช้เน็ตเวิร์ก Leased Line เจ้าไหนดี? สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน ควรเลือกใช้เน็ตเวิร์ก Leased Line จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง เสถียร เชื่อมต่อหลากหลายอุปกรณ์ หลายผู้ใช้งานได้พร้อมกัน มีสายด่วนช่วยแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้าน IT ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

  ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต NT เสนอแพ็กเกจเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ตลอดเวลาไม่มีขาดสาย เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ SME จนไปถึงธุรกิจระดับประเทศ รองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างครบวงจร รับประกันระบบ Connection ที่เสถียรสูง มี Call Center พร้อมช่วยแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง 

  สรุปเรื่อง Leased Line

  leased-line-tot-ราคา

  Internet Leased Line จัดเป็นเครือข่ายที่ให้ความแรงเน็ตคงที่ มีความสม่ำเสมอ สามารถแจกจ่ายการเชื่อมต่อแก่ผู้ใช้งานภายในพื้นที่อย่างทั่วถึง แต่หากจะเลือกเน็ตองค์กรที่ตอบโจทย์กับลักษณะองค์กรแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาการใช้งานได้อย่างยืนยาวและต่อเนื่อง เลือก NT SMEs/Business เน็ตเวิร์กเพื่อการประสานงานธุรกิจระดับ SME จนไปถึงระดับประเทศให้เข้าถึงการเชื่อมต่อได้ทุกระดับสเกล 

  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก NT Official เพื่อทราบ Internet Leased Line ราคาแต่ละแพ็กเกจ ที่ 

  Facebook : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

  Line@ : @NTSMESolutionBKK

  Tel: 02-575-5151

  nt-business-solution-expert Popup

   

  Scroll to Top
  nt-business-solution-expert Popup