Network คือ

network หรือ ระบบเครือข่าย คืออะไร ดูแลระบบ Network ของโรงเรียนอย่างไร ให้ดีมีประสิทธิภาพครอบคลุม

การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนั้นต้องมีระบบที่ช่วยเชื่อมโยงการสื่อสารของอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบนั้นก็คือ Network หรือ ระบบเครือข่าย คือโครงข่ายที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทั้งในการเรียน การทำงาน การใช้งานส่วนตัวในเรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องที่ง่าย สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แล้วทราบหรือไม่ว่าจริงๆ แล้ว Network คืออะไร? มีกี่ประเภท? ในบทความนี้ช่วยให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Network กันมากยิ่งขึ้น


Network คืออะไร?

Network คืออะไร? Network คือ ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมที่มีการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเป็นเครือข่ายหลากหลายขนาด ซึ่งระบบ Network เป็นระบบที่ใช้เพื่อการสื่อสาร เชื่อมต่อแลกเปลี่ยน รับส่งข้อมูล และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ใน Network หรือเครือข่ายนั้นๆ ปัจจุบันเครือข่าย Network ที่ใหญ่ที่สุดคือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Network มีระบบการทำงานอย่างไร? 

สำหรับการทำงานของ Network คือระบบเครือข่ายที่มีหลักการทำงานโดยใช้โหนด (Node) และลิงก์ (Link) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยโหนดคืออุปกรณ์ส่วนลิงก์คือการส่งข้อมูลเชื่อมต่อกัน เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ระยะใกล้เคียงกันจะภายในอาคารที่อยู่อาศัยเดียวกัน เมืองเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน หรืออยู่ในระยะไกลกันอย่างคนละจังหวัด คนละประเทศ คนละซีกโลก สามารถรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล และสื่อสารกันได้อย่างสะดวก

Network มีกี่ประเภท? 

ประเภทของ Network

ระบบเครือข่ายมีกี่ประเภท? วันนี้ NT ได้สรุปประเภทของเครือข่าย Network ประเภทต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง แล้วแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อจำกัดอย่างไร ดังต่อไปนี้

Personal Area Network (PAN)

Personal Area Network หรือ PAN คือ ระบบเครือข่ายสำหรับส่วนตัวที่มีอัตราการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลจากอุปกรณ์ส่วนตัวไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งจะมีระยะทางของการเชื่อมต่อในพื้นที่เล็กๆ อยู่ระยะทางไม่เกิน 1 เมตร โดยจุดเด่นของประเภท Network ประเภทนี้คือจะมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว เนื่องด้วยเป็นเครือข่ายส่วนตัว ไม่ได้มีผู้ใช้งานหลายคนนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ส่วนบุคคล เมาส์ไร้สาย คีย์บอร์ดไร้สาย เป็นต้น

Local Area Network (LAN)

Local Area Network หรือ LAN คือ ระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ที่มีการเชื่อมต่อในระยะทางที่จำกัดมีความเร็วของแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ที่ระหว่าง 1-100 Mbps ทั้งนี้ความเร็วของการแลกเปลี่ยนข้อมูลยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตัวกลาง ข้อกำหนดของผู้บริการ เป็นต้น ซึ่ง LAN มีทั้งแบบเครือข่ายที่มีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ได้ มีตั้งแต่ผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อเพียงรายเดียว ไปจนถึงผู้ใช้งานจำนวนมาก โดย LAN จะนิยมใช้ในอาคารสำนักงาน อินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงพยาบาล เน็ตองค์กร เป็นต้น ซึ่งระบบ LAN ยังสามารถแบ่งออกได้อีก 6 ประเภท ได้แก่ Bus, Star, Ring, Mesh, Tree และ Hybrid

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart School ได้ที่นี่

Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network หรือ MAN คือ เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายนครหลวงที่มีการนำเครือข่าย LAN มาเชื่อมต่อกันรวมกันให้มีระบบการเชื่อมต่อที่ใหญ่ขึ้น จึงทำให้ MAN เป็นระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อครอบคลุมในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ พื้นที่ที่ห่างไกลตั้งแต่ในเมือง ในจังหวัดเดียวกัน ไปจนถึงคนละเมือง คนละจังหวัดกัน 

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart City ได้ที่นี่

Wide Area Network (WAN)

Wide Area Network หรือ WAN คือ เครือข่ายระยะทางไกลที่มีขนาดใหญ่มาก โดยเป็นเครือข่ายที่มีระยะครอบคลุมทั่วโลก จึงทำให้มีจุดเด่นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ไกล เช่น เมืองใหญ่ ประเทศต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง WAN สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ เครือข่ายส่วนตัว (Private Network) และเครือข่ายสาธารณะ (PDN)

นอกจากจุดเด่นที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น เมื่อกล่าวถึงข้อจำกัดของ WAN แล้วจะเป็นในเรื่องความเร็วของเครือข่ายที่จะมีอัตราความเร็วที่ค่อนข้างช้ากว่าแบบอื่น เนื่องด้วยระยะทางในการเชื่อมต่อจึงอาจทำให้เกิดการรบกวนในการรับส่งข้อมูล จึงมีอัตราความเร็วที่ลดลงนั่นเอง

Wireless Local Area Network (WLAN)

Wireless Local Area Network หรือ WLAN คือเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Wifi ที่มีการส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลโดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ มีตั้งแต่การเชื่อมต่อในระหว่างตัวกระจายสัญญาณกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือจะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันเอง ยกตัวอย่างเช่น การปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคลจากโทรศัพท์มือถือของตนเองเพื่อให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ เป็นต้น

อุปกรณ์ระบบ Network มีอะไรบ้าง? 

หลังจากที่ได้รู้จักกับ Network กันไปแล้วว่าคืออะไร ในหัวข้อนี้เรามาทำความรู้จักกันต่อเลยดีกว่าว่าระบบเครือข่าย Network ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วอุปกรณ์แต่ละแบบมีหน้าที่ และช่วยในเรื่องใดของเครือข่าย

Server

Server คือ ผู้ให้บริการในเครือข่าย Network โดย Server เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์สาขาใหญ่ที่ดูแลจัดการเมื่อมีผู้มาขอใช้บริการ  Server ก็จะทำการจัดการข้อมูล จัดการโปรแกรม หรือสิ่งที่ต้องการไปยังระบบของผู้ใช้ให้ถูกต้อง 

Access Point

Access Point (AP) คือ อุปกรณ์ที่ช่วยกระจายสัญญาณ Wi-Fi จาก Router เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การใช้งานของ Wi-Fi ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ผ่านการเชื่อมต่อรับสัญญาณจากสาย LAN เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สัญญาณ Wi-Fi กระจายได้ไม่ทั่วถึง เช่น บ้านหลังใหญ่ สำนักงาน เป็นต้น

Bridge

Bridge เปรียบเสมือนสะพานที่ช่วยในการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้ง 2 เครือข่าย ที่เป็นเครือข่ายชนิดเดียวเข้าด้วยกัน ถ้ามีจุดเด่นที่สามารถช่วยกรองข้อมูลของเครือข่ายเท่าที่จำเป็น และยังเป็นการลดปริมาณข้อมูลเครือข่ายประเภท ได้อีกด้วย 

Switch

Switch เป็นอุปกรณ์ตัวกลาง ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณการสื่อสารให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสายแลนหรือใยแก้วนำแสง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของเครือข่ายมีความเสถียร ทั่วถึง ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่มีการแบ่งความเร็วตามจำนวนช่องสัญญาณเหมือนฮับ และมีช่วยป้องกันการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองเครื่องจากการขัดขวางอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อป้องกันโอกาสที่ข้อมูลส่วตัวจะรั่วไหลไปในเครือข่ายอื่นได้

Router

Router เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อ กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยอุปกรณ์ Router จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัญญาณความเร็วที่ส่งออกไปให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลแต่อย่างใด แต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสัญญาณแต่ละที่ว่ามีลักษณะความเร็ว ราคา แพคเกจที่จำหน่ายอย่างไร

User Devices

อุปกรณ์สุดท้ายในระบบอุปกร Network คือ User Devices หรืออุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งสัญญาณสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย และแสดงผลสถานะของการสื่อสารแก่ผู้ใช้งานได้ทราบข้อมูลโดยตรง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น 

อ่านบทความเพิ่มเติมว่า Fiber Optic คืออะไร?

ประโยชน์ของระบบ Network คือ?

ประโยชน์ของระบบ Network

หลังจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่า ระบบ Network คืออะไร มีหลักการทำงาน และมีอุปกรณ์อะไรบ้างในระบบ ต่อมาขอพามาทำความรู้จักประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีดังต่อไปนี้

Network ช่วยในการแชร์ข้อมูล

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้เกิดการแชร์ข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละเครื่องให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น Network จึงช่วยส่งผลดีต่อการทำงานโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันภายในองค์กร และภายนอกองค์ที่ต้องใช้ข้อมูลในการทำงาน และการติดต่อสื่อสาร

Network ช่วยในการสื่อสาร

นอกจากจะช่วยเรื่องการแชร์ข้อมูลแล้ว Network ยังช่วยในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความรวดเร็ว และเกิดความราบรื่นมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารรูปแบบการส่งอีเมล์ การแชทส่งข้อความ และการประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอ (Video Conference) บนโปรแกรมต่างๆ ภายในอุปกรณ์

Network ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้

อีกหนึ่งประโยชน์ของ Network ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือจะหาข้อมูลเพื่อการทำงาน การเรียน ค้นคว้าหาความรู้ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อความบันเทิง เป็นต้น

Network ทำให้มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

Network ทำให้มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพราะเมื่อเวลาผ่านไปการแชร์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรทำให้มีข้อมูลจำนวนมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีข้อมูลที่มากจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจัดกระจายของข้อมูลช่วยให้ทุกคนภายในองค์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และที่สำคัญยังเป็นการสำรองข้อมูลอีกด้วย

NT ขอแนะนำตัวช่วยดีๆ อย่าง Cloud PBX ระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กรมืออาชีพ 

Network ทำให้โลกไร้ขีดจำกัด

Network ทำให้โลกไร้ขีดจำกัดเป็นประโยชน์ที่ไม่กล่าวถึงเลยไม่ได้ โลกไร้ขีดจำกัดคือสามารถเชื่อมต่อ รับส่งข้อมูลได้อย่างไร้พรมแดนด้วยอินเทอร์เน็ตที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Network ซึ่งอินเทอร์เน็ตจะเปรียบเสมือนสื่อกลางช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว

ข้อควรระวังในการใช้ Network มีอะไรบ้าง

ข้อควรระวังในการใช้ Network มีอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆ กันดังต่อไปนี้

  • ไวรัส และมัลแวร์ มักแฝงอยู่ในการเชื่อมต่อรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมลจากบุคคลที่ไม่รู้จัก โปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ข้อความโฆษณาที่แฝงมัลแวร์ ดังนั้นจึงต้องมีความระมัดระวัง ต้องตรวจสอบก่อนคลิกเสมอ
  • ความเป็นส่วนตัว เป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเครดิต ทั้งในรูปแบบภาพ หรือข้อความ ที่อาจจะถูกขโมยไปใช้ได้
  • ระมัดระวังการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในบางเว็บไซต์หรือบางโปรแกรม จะมีการเข้าถึงข้อมูการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในปัจจุบันมีตัวช่วย Do Not Track ในหลายเว็บเบราว์เซอร์ ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
  • การปฏิบัติตามกฏระเบียบ และความเสี่ยงทางด้านกฏหมาย ในการใช้เครือข่าย Network จะมีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน

Network คือ Internet ใช่หรือไม่?

สรุปแล้ว Network คือ Internet ใช่ไหม? จะกล่าวแบบนี้ก็ไม่ถูก จริงๆ แล้ว Internet จัดอยู่ในเครือข่าย Network เพราะอินเทอร์เน็ตสามารถครอบคลุมการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก ทำให้เกิดความสะดวก มีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นจึงจัดเป็นเครือข่าย Network ประเภทหนึ่งซึ่งก็คือ Wide Area Network หรือ WAN นั่นเอง 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Network คือ

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Network 

VPNs คืออะไร? ใช่ระบบ Network หรือไม่?

VPNs หรือ Virtual Private Network ถือเป็นระบบ network ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่มีการแสดงที่อยู่ IP  มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งาน จึงทำให้ VPNs มีความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวในการแลกเปลี่ยนหรือรับส่งข้อมูล และเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Subnet คืออะไรเกี่ยวข้องกับ Network หรือไม่?

Subnet มีความเกี่ยวข้องกับ Network เพราะ Subnet เป็นการแบ่งกลุ่ม IP Address ว่า IP Address ใดเป็น Network และ IP Address ใดคือ Host 


สรุป Network คืออะไรโดย NT ผู้รับวางระบบเน็ตเวิร์ค 

โดยรวมแล้ว Network คือระบบเครือข่ายที่มีหลากหลายประเภท ซึ่งโดยหลักๆแล้วจะมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร แชร์ และเข้าถึงข้อมูล ไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ในอาคาร ที่พักอาศัยเดียวกัน หรือจะอยู่ไกลคนละเมือง คนละจังหวัด คนละประเทศก็สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่าย Network ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้น 

สำหรับผู้ที่สนใจ และกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่รับวางระบบ network ไว้วางใจให้ NT ได้ให้คำปรึกษา และดูแลระบบการสื่อสารจะให้กับคุณ เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเครือข่าย และวางระบบระบบสื่อสารในให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ที่สำคัญผู้ใช้งานจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดก็สามารถเข้าถึง และส่งต่อข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไร้อุปสรรคด้วยความเร็วที่เต็มสปีด นอกจากบริการที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ เช่น รับติดตั้ง access point หรือแม้กระทั่งรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก เป็นต้น

หากสนใจบริการของ NT ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล สามารถสอบถาม หรือติดต่อพูดคุยเพื่อใช้บริการกับทาง NT ได้ที่ช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup