Smart School คือ

สร้างสรรค์เยาวชนยุคใหม่โมเดล Smart School แหล่งการเรียนรู้ 4 มิติ

การเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีการใช้สื่อดิจิทัลในหลักสูตรการเรียนมากขึ้น จึงเป็นจุดกำเนิดการพัฒนาโครงสร้าง ‘Smart School’ โรงเรียนอัจฉริยะทั้งนักเรียน ครูผู้สอน รวมไปถึงบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการประยุกต์ ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย เพิ่มสภาพแวดล้อมการเรียนใหม่ๆ ด้วยการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในแผนการเรียนอย่างสร้างสรรค์ 

ทาง NT (National Telecom) ผู้ให้บริการเน็ตองค์กรเกรดพรีเมี่ยม จะมาบอกรายละเอียด Smart School คืออะไร มีที่มาอย่างไรบ้าง มาเป็นความรู้ว่า โรงเรียนอัจฉริยะที่มีคุณภาพ ดควรเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรในการสอนให้ผู้อ่านชมกัน  

สารบัญบทความ
  Add a header to begin generating the table of contents

  Smart School คือ

  Smart School คือ การเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล มาเป็นอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนให้เข้าถึงแก่นสารมากขึ้น และเป็นแผนการสอนให้คุณครูกับผู้ออกแบบหลักสูตรการศึกษา ได้วางคอนเซ็ปต์โครงสร้างการสอนแนวมิติใหม่ๆ ที่แตกต่างกับการเรียนแบบ Manual ให้ผู้เรียนเรียนแล้วรู้สึกสนุก สนใจ เข้าใจง่าย แล้วนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต  

  Smart School ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  องค์ประกอบ Smart School คือ

  3 องค์ประกอบสำคัญของ Smart School คือดังต่อไปนี้

  1. Smart Teacher

  ครูประจำชั้น และครูผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาแต่ละเอก จะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้มาเป็นแบบการสอนทฤษฎี, จำลอง และแบบปฏิบัติในรูปแบบสื่อดิจิทัลให้ผู้เรียนทุกคน สามารถเข้าใจสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเป็นเหตุและผล

  2. Smart Director

  ผู้บริหารภายในโรงเรียน เป็นผู้ออกแบบแผนผังรายวิชาที่ได้คัดเลือกเนื้อหาการเรียนทั้งหมด มาเป็นคอร์สการสอนแก่นักเรียนให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย วัดผลได้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อทราบความพึงพอใจของผู้เรียนและครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชามาเป็น Feedback เพื่อทราบผลประกอบการ แล้วนำข้อติมาเป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนในภาคการศึกษาต่อไปมากขึ้น 

  3. Smart Student

  นักเรียนที่มีคุณสมบัติในการเรียนรู้ในหลักสูตร จะต้องเข้าแบบการเรียนรู้ของผู้บริหารที่ได้ตั้งกำหนดไว้ และจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลการสอนของครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละเอก โดยนักเรียนมีหน้าที่ ใช้สื่อดิจิทัลส่วนตัวหรือใช้ของโรงเรียนที่มีนโยบายให้ในการเรียนรู้ นอกจากนี้จะต้องทำงานส่งตามที่ครูมอบหมาย สอบเพื่อวัดผล และทำแบบประเมิน Feedback ให้ผู้บริหารทราบความเห็นของผู้เรียน

  ประโยชน์ของ Smart School

  ประโยชน์ของ Smart School คือ

  8 ประโยชน์ของการเป็น Smart School คือดังนี้ 

  1. เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น

  การจะเป็น Smart School ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้น่าเรียนรู้ คือ การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นสื่อเชื่อมต่อกับระบบ E-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบบการสอนสามารถใช้สื่อภายในอินเทอร์เน็ต อาทิ Youtube แพลตฟอร์ม ให้ผู้เรียนสามารถดูเพื่อเป็นความรู้เสริม เพื่อมอบประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์วิชาเรียนในปัจจุบันมากขึ้น

  2. ลดภาระด้วยการจดข้อมูลในเครื่องมือดิจิทัล

  การจดโน้ตผ่านสมุดบันทึกอาจเป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ทุกๆ เทอม แต่การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมาเป็นสื่อกลางในการจดบันทึกการเรียนการสอน จะช่วยลดค่าอุปกรณ์และประหยัดระยะเวลาผู้เรียนมากขึ้น นอกจากนี้การนำสื่อการสอนอยู่ในระบบดิจิทัล ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพกหนังสือหนักๆ เข้าคลาสไปมาด้วย ลดภาระผู้เรียน สามารถสนุกกับการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ง่ายๆ   

  3. เรียนเรื่องต่างๆเข้าใจมากขึ้น

  เพราะการเรียนรู้ด้วยระบบ Smart School จะไม่ได้จำกัดพื้นที่การเรียนแค่ครูผู้สอนหรือหน้ากระดานอีกต่อไป ด้วยสื่อดิจิทัลสามารถให้ผู้สอนนำตัวอย่างการเรียนรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตมาปรับสื่อในการสอนที่เห็นภาพชัดเจน มีตัวอย่างที่เพียงพอให้ผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ได้เข้าใจง่ายมากขึ้น ส่วนผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมในโลกอินเทอร์เน็ตหรือใช้เทคโนโลยีอย่าง Google มาเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลหรือเป็นแบบฟอร์มส่งการบ้านให้ผู้สอนได้เช่นกัน 

  4. นักเรียนที่ขาดเรียนสามารถตามเรียนได้

  บางครั้งจะเกิดเหตุสุดวิสัยที่ผู้เรียนหรือครูผู้สอนไม่สามารถมาโรงเรียน Onsite ได้ในบางเหตุการณ์ การใช้ระบบ Smart School จะช่วยลดข้อจำกัดนี้ให้โดย ผู้เรียนกับครูสามารถแบ่งปันการเรียนการสอนในขณะ Work From Home ได้แบบเรียลไทม์ และในทางกลับกันผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนย้อนหลังจากการบันทึกการสอนครูได้อีกด้วย

  5. ชั้นเรียนอินเทอร์แอคทีฟ

  การเรียนการสอน Smart School จะไม่ใช่การจดโน้ตน่าเบื่อๆในคลาสอีกต่อไป เนื่องจากเครื่องมือดิจิทัลจะช่วยอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมการเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากขึ้น เพราะการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเป็นสื่อจำลอง ตัวอย่าง หรือเปลี่ยนการสอนในรูปแบบเกมส์จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้มากขึ้น พร้อมมอบประสบการณ์เรียนรู้ในการโต้ตอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย

  6. ลดการใช้กระดาษ

  การวางโครงสร้าง Smart School ที่เป็นระบบแล้ว ยังช่วยเรื่องประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย เช่น กระดาษ เพราะในปัจจุบันการจดผ่านสื่อดิจิทัลจะช่วยลดค่าซื้อสมุดโน้ตในการจดบันทึก หรือส่งงานแล้ว การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สามารถ Assign งานและพรีเซนต์งานในชั้นเรียนได้เช่นกัน  

  7. ลดภาระค่าใช้จ่าย

  Smart School นอกจากจะประหยัดค่ากระดาษในการจดหนังสือไปแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าอุปกรณ์อื่นๆ อย่าง อุปกรณ์จดบันทึก และอื่นๆ แก่ผู้เรียนอีกด้วย ในด้านครูผู้สอนกับผู้บริหารก็ใช้แบบหนังสือการสอนแปลงเป็น E-book สำหรับการเรียนการสอนอีกด้วย พูดสั้นๆ คือ เราสามารถใช้ระบบดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การทำงาน รวมไปถึงทำเป็นชิ้นงานส่งออนไลน์แทนได้  

  8. เพิ่ม productivity

  การใช้แพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางในการนำเสนอการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รวมไปถึงครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสมจะช่วยทำให้ระบบ Smart School ลดต้นทุนในการสอนได้อย่างชาญฉลาด พร้อมเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี เปิดเผย มีเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ

  NT ส่งเสริม Smart School ด้วย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

  เครือข่าย NT สนับสนุนให้โรงเรียนทุกสถาบันใช้ระบบโครงสร้าง Smart School ด้วยอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

   ภายใต้เน็ตเวิร์กของเรา โดยเครือข่ายของเราส่งเสริมให้ครูผู้สอน นักเรียน รวมไปถึงผู้บริหารคณะโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์มาเป็นแบบแผนในการสอนให้ผู้เรียนทัน
  โลกมากขึ้น ซึ่งการนำสื่อดิจิทัลในการนำเสนอการเรียนรู้จะต้องมีความสร้างสรรค์ ความถูกต้อง รวมไปถึงการประยุกต์ให้ผู้เรียนนำเทคนิคไปพัฒนาทักษะส่วนตัวของตัวเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้อย่าง Work Smart  

  สรุปเรื่อง Smart School

  สรุปเรื่อง Smart School คือ

  ระบบ Smart School คือ การนำสื่อดิจิทัลมาประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับดัชนีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละวัยได้
  อย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัท NT สนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาประเทศไทยทั้งหมดให้เป็น Smart School เช่นกัน หากสนใจอยากทำงานร่วมกับเครือข่ายของเรา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก NT Official เพื่อทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่

  Website: https://nt-metro-service.com/

  Facebook: NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

  Line: @NTSMEsolutionBKK

  Tel: 02-575-515

  education-e-book
  Scroll to Top
  nt-business-solution-expert Popup