รับทำ MA

รับทำ MA ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์

NT ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่ครบวงจร เราพร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย เช่น บริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน บริการที่เกี่ยวกับ Leased Line เพื่อให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว เพิ่มศักยภาพให้คุณพร้อมแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากบริการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว NT ยังให้บริการรับทำ MA เพื่อให้ระบบ และอุปกรณ์ไม่เกิดปัญหาในการทำงานอีกด้วย

 

บริการรับทำ MA ทั้งหมดของ NT มีอะไรบ้าง

 

บริการรับทำ MA เป็นบริการที่ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่มีประสบการณ์ และความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะการทำ MA จะช่วยให้ระบบ IT ขององค์กรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาขัดข้อง หยุดชะงักของการทำงาน เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ IT ขององค์กรกลับมาใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยเร็วที่สุด โดยบริการรับทำ MA จาก NT ประกอบไปด้วย 5 บริการหลัก ๆ ได้แก่

 

บริการ MA เช็กและบำรุงรักษาตามกำหนด

 

การตรวจเช็ก และบำรุงรักษาระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบเกิดประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่ และยังช่วยป้องกันปัญหาในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริการรับทำ MA จาก NT จึงได้ให้ความสำคัญในการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาดังนี้

  • บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในองค์กรตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อัปเดตซอฟต์แวร์ อัปเดตเฟิร์มแวร์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เป็นต้น
  • บริการตรวจเช็ก และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย NT ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายในองค์กรของคุณ เช่น Switch, Router, Hub โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับอุปกรณ์ของแบรนด์ต่าง ๆ

รับทำ MA ระบบ Network 

 

นอกจากการตรวจบำรุงรักษาระบบอยู่เสมอแล้ว ยังรับทำระบบ Network เพราะระบบดังกล่าวถือเป็นระบบสำคัญที่สุดขององค์ ช่วยให้การทำงาน ส่งต่อข้อมูล การสื่อสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

  • บริการรับทำ MA ระบบ Network เป็นการช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในองค์กรได้ ไปจนถึงปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อน อุปกรณ์เครือข่ายทำงานผิดปกติ
  • เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของระบบ Network เช่น ข้อมูลถูกแฮ็ก อุปกรณ์เครือข่ายถูกโจมตี ระบบเครือข่ายถูกมัลแวร์ หรือไวรัส เป็นต้น
  • รับทำ MA ยังให้บริการอัปเดตซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ระบบเครือข่าย NT เพื่อให้ระบบเครือข่ายของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยจากภัยคุกคามออนไลน์
  • บริการ MA ระบบเครือข่ายจาก NT พร้อมบริการ Firewall และ VPN เพราะบริการ MA ระบบเครือข่ายจาก NT ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านเทคนิค และการบำรุงรักษา แต่ยังให้บริการพร้อม Firewall และ VPN ช่วยทำให้ระบบเครือข่ายขององค์กรมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

รับวางระบบ Network บริการดี ๆ ที่จาก NT ที่ไม่ควรพลาด

 

รับทำ MA ระบบ Computer

 

ระบบ Computer ถือเป็นอีกหนึ่งระบบสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ บริการรับทำ MA จาก NT จึงคำนึงถึงอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้งานภายในองค์กรเกิดความราบรื่น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • บริการรับทำ MA ระบบ Computer ช่วยเขียนโปรแกรมที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน และยังรวมไปถึงป้องกันจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ Computer
  • ให้บริการติดตั้ง Maintenance Service Agreement เพื่อช่วยป้องกันการคุกคามจากไวรัส มัลแวร์ จากการดาวน์โหลด และถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่เครื่อง
  • รับทำ MA ระบบ Computer ยังครอบคลุมการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในองค์กรอีกด้วย

รับทำ MA การเชื่อมต่อ Internet

 

การเชื่อมต่อ Internet มีหลากหลายเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้การส่งต่อ รับข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาที่ติดขัด NT จึงให้บริการรับทำ MA โดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยจัดการ และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อ Internet ดังนี้

  • บริการรับทำ MA จะช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์โหลดช้า เว็บไซต์ล่ม เป็นต้น
  • จัดการปัญหาความเร็วที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า ไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันออนไลน์ เป็นต้น ให้มีความเร็วที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น
  • บริการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่าย หากเกิดปัญหาในระบบเครือข่าย เช่น การเชื่อมต่อที่ขาดหาย หรือปัญหาด้านความปลอดภัย NT มีทีมงานที่พร้อมตอบสนอง 24/7 และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

องค์กรยุคใหม่ต้องไม่มีสะดุด ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เลือกติดตั้งเน็ตองค์กร กับ NT เลย!

 

รับทำ MA การสำรองข้อมูล

  • บริการสำรองข้อมูลระบบเครือข่าย NT ให้บริการสำรองข้อมูลระบบเครือข่ายของคุณ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ หรือการถูกโจมตี เป็นต้น

การทำ MA คืออะไร?

 

การทำ MA (Maintenance Service) หรือมีชื่อเต็ม ๆ ว่า Maintenance Service Agreement เป็นบริการที่มีการจัดการ ดูแล พร้อมบำรุงรักษาในด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงระบบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท องค์กรต่าง ๆ เช่น ระบบซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายตั้งแต่การซ่อมแซม ตรวจประเมิน ดูแลรักษา ไปจนถึงช่วยการสำรองข้อมูลไม่ให้เกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดความชำรุด หรือจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมขึ้นมานั้น จะทำให้เกิดความเสียทั้งมูลค่าของงบประมาณการซ่อมแซม และกำไรจากการทำงานที่บริษัทควรจะได้รับ

 

MA มีกี่ประเภท?

 

ประเภทของการทำ MA

 

การทำ MA สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

Corrective Maintenance (CM)

 

Corrective Maintenance หรือเรียกว่าการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นการทำ MA ในด้านการบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของปัญหา การชำรุด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับระบบ อุปกรณ์ ได้ สร้างการทำงานที่ีมีประสิทธิภาพ

 

Preventive Maintenance (PM)

 

Preventive Maintenance หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการทำ MA ในด้านการป้องกันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ แบ่งออกเป็นหลัก ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

  • Time-based Preventive Maintenance : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีการตรวจเช็กสภาพของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุกปี เป็นต้น
  • Predictive Preventive Maintenance : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีการรวมรวมข้อมูล และมีการนำมาวิเคราะห์ถัดมา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางป้องกัน และระยะเวลาในการป้องกันปัญหา และการบำรุงรักษาที่เหมาะสม 
  • Usage-based Preventive Maintenance : การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีการอิงจากการใช้งานของอุปกรณ์ และระบบเครือข่าย

ปรึกษาการทำ MA กับ NT

 

ตอบโจทย์ทุกการดำเนินงานของทุกองค์กร พร้อมขับเคลื่อนให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหา และความเสียหายได้ด้วยบริการรับทำ MA จาก NT ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ที่พร้อมให้บริการมากมายช่วยให้การเชื่อมต่อข้อมูลไม่มีสะดุด ทุกการทำงานราบรื่นไร้อุปสรรค ไม่ว่าจะบริการรับติดตั้ง Access Point หรือจะรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ไปจนถึงบริการออกแบบเครือข่าย และวางระบบ Network

 

มองหาผู้เชี่ยวชาญที่รับทำ MA และพร้อมให้คำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และอุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เลือกบริการรับทำ MA จาก NT ตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อ และการใช้งานของบริษัท องค์กรยุคใหม่ สำหรับท่านใดที่สนใจบริการของ NT สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยที่

 

Facebook: NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

 

Line: @NTSMESolutionBKK

 

Tel: 02-575-5151

 

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup