<link rel="stylesheet" href="/s/6d24ed.css">

Cloud PBX โทรศัพท์องค์กรแบบใหม่ ไม่ต้องใช้ตู้สาขา

            เครื่องมือสื่อสารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตามเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารที่เรียกว่า “โทรศัพท์” ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์ที่คนโดยทั่วไปนิยมใช้กันเป็นปัจจัยที่ 5 คือ โทรศัพท์มือถือ หรือถ้ามีการใช้งานเพิ่มขึ้นไปอีกระดับโดยมองว่าโทรศัพท์ไม่ใช่แค่การติดต่อพูดคุยกันทางโทรศัพท์ แต่หมายถึงโทรศัพท์ที่สามารถมีโซลูชั่นการใช้งานอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น การเช็คข้อความในอีเมล การถ่ายภาพ การใช้ Social Media ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือการทำธุรกรรมด้านการเงิน โทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกเรียก Smart Phone

            นอกจาก โทรศัพท์มือถือจะมีการพัฒนาเป็น Smart Phone แล้ว ระบบโทรศัพท์ในองค์กรหรือหน่วยงานก็มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเช่นกัน ในอดีตจะมีระบบโทรศัพท์ในองค์กรที่ใช้ระบบ PBX (Private Branch Exchange) หรือตู้โทรศัพท์สาขา ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัวที่ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่จะใช้ติดต่อกันได้ภายในและภายนอกองค์กร โดยสามารถมีโทรศัพท์ได้หลาย ๆ เครื่อง และสามารถคุยกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น Voicemail การบันทึกเสียง และเมนูตอบกลับอัตโนมัติ เป็นต้น [1] 

                 เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนา ระบบโทรศัพท์ก็มีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์จากระบบ PBX เป็น Cloud PBX ซึ่งบทความนี้จะขอเสนอรายละเอียด คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท์ Cloud PBX ดังต่อไปนี้

Cloud PBX เทคโนโลยีใหม่แห่งวงการโทรศัพท์

            Cloud PBX คือระบบโทรศัพท์ที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งตู้สาขาเหมือนระบบ PBX ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานจะเป็นผู้เช่าระบบนี้จากผู้ให้เช่าใช้ระบบ และผู้ให้เช่าใช้ระบบนี้เอง จะเป็นผู้ดูแลการทำงานและอัปเดตระบบให้ทันสมัยพร้อมใช้งานเสมอ

            ในระบบโทรศัพท์ PBX ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรจะต้องเป็นผู้ลงทุนในการวางระบบตู้สาขาทั้งหมด ยิ่งถ้าองค์กรนั้นมีสาขากระจายอยู่มาก ก็จำเป็นต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขามากตามไปด้วย ทำให้องค์กรจะต้องเผื่องบประมาณเกี่ยวกับตู้สาขา อุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษา ระบบ IT ไว้ด้วย ในส่วนของการปรับปรุงระบบ Redundance นั้น องค์กรจะต้องมีการลงทุนเรื่องการอัปเดตระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมทั้งลงทุนการทำ Redundance ด้วย สำหรับการใช้งานระบบ ถ้าเป็นระบบ PBX การใช้งานระบบต้องใช้ผ่านระบบ PBX ที่สำนักงานเท่านั้น จะไม่สามารถนำเลขหมายไปใช้งานที่อื่นได้ อาจกล่าวได้ว่าระบบโทรศัพท์ PBX แบบใช้อุปกรณ์ตู้สาขาค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่หลายประการจนทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นดังเช่นระบบ Cloud PBX

            การลงทุนสำหรับระบบโทรศัพท์ Cloud PBX ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ลงทุนระบบเองทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการจะต้องเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการเช่าระบบ Cloud PBX แบบรายเดือนและค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามจริงเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเช่าใช้จะมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีระบบ Redundance โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนการทำ Redundance เอง ส่วนในเรื่องการใช้งานของระบบ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีที่หน่วยงานนั้นมีหลายสาขา ก็ไม่ต้องลงทุน PBX หลายจุด เพราะสามารถใช้งานผ่าน Cloud PBX ชุดเดียวกันได้ ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

รองรับทุกอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

            นอกจากข้อดีของ Cloud PBX ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ศักยภาพของ Cloud PBX ที่มีมากกว่าระบบ PBX ในแง่ของการรองรับอุปกรณ์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้ Cloud PBX มากขึ้น เนื่องจากในอดีต PBX สามารถเชื่อมต่อได้แค่อุปกรณ์หัวเครื่องโทรศัพท์ประจำสำนักงานเท่านั้น เพราะเป็นการเชื่อมต่อผ่านตู้โทรศัพท์สาขา ซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในแต่ละจุด ดังนั้น การใช้งานจึงถูกจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณ มากไปกว่านั้นคือ ยิ่งองค์กรใดมีสถานที่ตั้งแบ่งออกเป็นหลายสาขา การลงทุนเรื่องตู้โทรศัพท์สาขาก็จะมากตามไปด้วย ซึ่งค่าใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลงทันทีเมื่อใช้ระบบ Cloud PBX

            Cloud PBX จะทำงานผ่านระบบ Cloud ทำให้สามารถเชื่อมต่อในระบบได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา และที่สำคัญ Cloud PBX ยังสามารถทำงานได้ผ่านอุปกรณ์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น IP Phone, PC, Smart phone หรือ Tablet เป็นต้น เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วทันต่อการทำงานในโลกดิจิทัล

องค์กรไหนเหมาะกับ Cloud PBX 

            ในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่นำ Cloud PBX มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของการเปลี่ยนจากระบบ PBX มาเป็น Cloud PBX มีดังนี้

            1. องค์กรต้องการระบบโทรศัพท์ที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งตู้สาขาในราคาสูง ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณในส่วนนี้ไปได้มาก
            2. องค์กรต้องการลดปัญหาด้านการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์แบบเดิม ๆ ซึ่งสำหรับ Cloud PBX นั้น ผู้ให้เช่าใช้ระบบจะเป็นผู้ดูแลระบบต่าง ๆ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
            3. องค์กรต้องการความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจ และความไว้วางใจจากลูกค้า ประชาชน และนักลงทุน
            4. องค์กรต้องการเบอร์พื้นฐาน 02 หรือเบอร์พื้นฐานในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งระบบตอบรับอัตโนมัติ 
            5. องค์กรที่มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และสถานที่ทำงานแต่ยังต้องการมีระบบโทรศัพท์ภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

NT กับบริการ Cloud PBX

            NT รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากว่า 65 ปี ขอนำเสนอบริการ Cloud PBX ด้วย 2 แพคเกจที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ดังนี้

StandardPremium Feature
Greeting: เสียงประกาศข้อความต้อนรับVoice Record: ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ
ACD: การกำหนดรูปแบบการกระจายสายโทรศัพท์  Real-time Monitor: ระบบแสดงข้อมูลสถานะให้บริการแบบ Real-time
Audio Text: เสียงประกาศข้อมูลอัตโนมัติPost call Survey
Voice mail to E-mail: ระบบฝากข้อความเสียงอัตโนมัติผ่าน e-mail 
Call Flow: การกำหนดช่วงเวลาในการให้บริการ 
Conference & Transfer call: การประชุมสายโทรศัพท์และการโอนสาย 
Report: รายงานแสดงข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ 

            นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ Cloud PBX ที่มีประสิทธิภาพแล้ว NT ยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ NT Cloud PBX Service ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจาก NT ตระหนักดีว่าองค์กรแต่ละแห่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน NT จึงได้จัดบริการหลังการขายเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ดังนี้

            1. Counseling Service เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบ และการออกแบบเมนูการทำงานของระบบ Call Center
            2. On Site Service เป็นบริการจัดทำและแก้ไขปัญหาระบบที่ขัดข้อง ณ จุดติดตั้งและใช้งานระบบ
            3. Support Service เป็นบริการตรวจสอบพร้อมแก้ไขระบบที่ขัดข้อง ด้วยโปรแกรมควบคุมระยะไกล (Remote Support) เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

            ที่สำคัญ NT ยังมีศูนย์บริการ NT หรือ NT Service Center กว่า 50 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการพูดคุย ปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ NT โดยตรงอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ ผ่านทาง 
Facebook: NT shop กรุงเทพและปริมณฑล สามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com หรือ Line@ : @ntsmesolutionbkk

แหล่งอ้างอิง
[1] https://bit.ly/3XBRc5k

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup