<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">
ธุรกิจท่องเที่ยว

How to เปลี่ยนเกมธุรกิจท่องเที่ยว เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ให้อยู่หมัด

         ทำอย่างไรที่จะเสริมความแกร่งให้ธุรกิจการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโควิด-19 เพื่อปรับรูปแบบการบริหาร ทราบความต้องการของผู้บริโภค รู้เทร็นด์ธุรกิจ ปรับโมเดลการตลาด ให้ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้า เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างเข้มแข็ง

         เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยมีมาตรการให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกักตัว และสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ทันที ถือได้ว่าทำให้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวต่างทยอยฟื้นตัวขึ้นตามลำดับเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้าพักมากขึ้น แม้ว่าจะไม่เท่าก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ตาม  และแม้ว่าการเปิดประเทศจะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีความหวังในเรื่องการสร้างรายได้
การจ้างงานมากขึ้น แต่ในบทวิเคราะห์ของธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) กล่าวถึงการท่องเที่ยวไทยว่า การฟื้นตัวจะยังไม่ดีนักหากไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา เพราะที่ผ่านมาสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนมีมากถึง 30% ทั้งนี้ในอนาคตหากนักท่องเที่ยวได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงต้องหาแนวทางการทำธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การท่องเที่ยวหลังโควิดก้าวต่อไปได้

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2565

         ช่วงที่ประเทศมีมาตรการจำกัดการเดินทางหรือปิดประเทศ ส่งผลให้พฤติกรรมการท่องที่ยวของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก บทวิเคราะห์ MSME สาขาธุรกิจท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะเน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเสมือนจริง (Metaverse) มากขึ้น สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้ ๆ ขับรถเที่ยวด้วยตนเอง และต่อยอดให้เกิดเทร็นด์ Staycation พักผ่อนที่โรงแรมมากขึ้น เน้นทำกิจกรรมกับครอบครัว และให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ซึ่งสถานที่      ท่องเที่ยวจะต้องมีมาตรการลดการสัมผัส ควบคู่กับการเว้นระยะห่างทางสังคม 

         จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวยุคใหม่มีพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลาย นับได้ว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องปรับตัวให้ทัน ดังนั้นหากเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวต้องการปรับตัวเพื่อขยายฐานลูกค้าและตอบโจทย์เทร็นด์การท่องเที่ยว 2565 สามารถทำได้ ดังนี้

ธุรกิจท่องเที่ยว

ทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจท่องเที่ยว ให้มัดใจผู้บริโภคยุคใหม่

1. ความสะอาดและความปลอดภัย  โควิด-19 เป็นเสมือนตัวเร่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้คนเริ่มตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพและความสะอาด เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเช่นกัน ด้วยการเข้าร่วมโครงการ SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวว่าธุรกิจมีบริการที่มีคุณภาพ สถานที่มีความสะอาดและปลอดภัย รวมถึงพนักงานที่ให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ ทั้งยังช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาใช้บริการง่ายขึ้นอีกด้วย   

2. ปรับราคาให้เข้าถึงได้ ปัจจุบันแม้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอยู่ การตัดสินใจท่องเที่ยวแต่ละครั้งจึงต้องคิดให้รอบคอบ ดังนั้นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวจะสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้ คือ การปรับลดราคา การเพิ่มบริการบางอย่างให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การขยายเวลา Check-in / Check-out ซึ่งต้องทำควบคู่กับการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

3. มองหาเทร็นด์ท่องเที่ยว 2022 การปรับธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุกธุรกิจอยู่รอดในสถานการณ์ที่กำลังวิกฤต โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวหลังโควิดทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง จนเกิดเป็นเทร็นด์ท่องเที่ยว 2022 ซึ่งเทร็นด์การท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้รับความนิยม ได้แก่

  • ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการเก็บข้อมูลของ Traveloka แสดงให้เห็นว่าหลายคนเริ่มใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย โดยปรับเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวรูปแบบเดิมเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยธุรกิจท่องเที่ยวอาจเน้นจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแนวสุขภาพ รับประทานอาหารคลีนหรือซูเปอร์ฟู้ด
    มีคลาสโยคะ สปาและดีท็อกซ์เพื่อฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ ฯลฯ ก็สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ 
เทรนด์การท่องเที่ยว 2022
  • เทร็นด์ Staycation ในช่วงที่ผ่านมา Staycation ถือเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างมากเทร็นด์นี้ คือ การเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนที่โรงแรมใกล้บ้าน ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการปรับโปรโมชัน ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมา Staycation หรือมีบริการอาหาร สปาในราคาพิเศษ เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจ รวมถึงดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างโปรโมชันให้ดึงดูนักเดินทางรุ่นใหม่ในอนาคตได้อีก
  • ทริประยะสั้น การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนเปลี่ยนไป จากการเดินทางระยะไกลใช้เวลาหลายวันกับเพื่อน ๆ ปรับเปลี่ยนเป็นการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว คนใกล้ชิด ซึ่งเน้นการเดินทางระยะสั้นเพียง 1-3 คืน โดยเน้นการท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้ชิดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด ให้ความสำคัญกับความสะอาด สุขอนามัย และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

4. เพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวติดต่อกับโรงแรมโดยตรง การจองห้องพักในเว็บไซต์ชื่อดังกลายมาเป็นช่องทางหลักที่หลายคนเลือกใช้ ซึ่งในขณะเดียวกันโรงแรมและที่พักจะต้องเสียค่าคอมมิชชันบางส่วนไปให้กับเว็บไซต์นั้น ๆ ทำให้ได้รับรายได้ไม่เต็มจำนวน เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวจึงต้องเพิ่มช่องทางการจองกับโรงแรมโดยตรง เช่น เว็บไซต์โรงแรม เพจ Facebook โดยอาจเสนอส่วนลด หรือข้อเสนอพิเศษที่แตกต่าง จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงมากขึ้น
ทั้งยังทำให้โรงแรมทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ธุรกิจท่องเที่ยว

5. เน้นใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น หลายธุรกิจจึงต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ เช่นเดียวกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องปรับตัวให้พร้อมและเท่าทัน เพียงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น AR และ VR ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในบรรยากาศเสมือนจริงก่อนตัดสินใจเดินทาง เทคโนโลยีไร้สัมผัสสั่งงานด้วยเสียง สมาร์ทโฟน หรือเซนเซอร์ เพื่อตอบโจทย์ยุค Next Normal ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว  

         นอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญในเรื่องอินเทอร์เน็ต ระบบการจัดการภายใน และจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการ ให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงที ซึ่ง NT มีบริการที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมเสริมให้ธุรกิจแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล หากสนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nt-metro-service.com/contact-us

         เคล็ดลับทั้ง 5 ข้อนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจของตนเอง เพื่อฟื้นฟูภาพรวมของการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มรายได้ สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup