ธุรกิจหอพัก

มือใหม่ต้องรู้ วิธีเปิดหอพักให้รุ่ง อยู่รอดทุกสถานการณ์

          ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า และหอพัก เป็นหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยทั่วประเทศ เพราะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาได้ค่อนข้างง่าย ความเสี่ยงต่ำกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไม่สูง ระยะคืนทุนนาน แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ยาวนานหลายสิบปี

ธุรกิจหอพัก ห้องเช่า

          อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ธุรกิจนี้ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะหอพัก และห้องเช่าที่อยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ปรับไปทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงทำให้จำนวนผู้เช่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด

สถานการณ์ธุรกิจนี้จะเป็นอย่างไรหลังโควิด-19 ?

นี่เป็นคำถามที่ทำให้ผู้ประกอบการที่ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจต่อต้องชั่งใจ

สถานการณ์หลังโควิด-19

          ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนบทความวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ และหอพักที่อยู่รอบสถาบันการศึกษาโดยสรุปว่า หลังวิกฤตโควิด-19 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่น่าจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนเป็นหลักเหมือนเช่นที่เคยเป็นมา

การเรียนหลังโควิด

  • กลับเข้าห้องเรียนเช่นเดิม มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนมีการลงทุนกับสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงระบบสนับสนุนการศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ถ้าหากเปลี่ยนไปสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก ทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  • กิจกรรมของนักศึกษาต้องอาศัย Onsite การเรียนระดับปริญญา ไม่ใช่เพียงแค่ฟังการบรรยาย แต่หมายถึงประสบการณ์ในการทำกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในมหาวิทยาลัย การมาเรียนจึงยังเป็นความจำเป็นมากกว่าการพูดคุยกันผ่านระบบออนไลน์

          ด้วยสองเหตุผลดังกล่าว ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ล้วนสนับสนุนให้การกลับไปเรียนแบบปกติจะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยมีออนไลน์เป็นเครื่องมือสนับสนุน ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็นโือกาสที่ดีแก่ผู้ประกอบกิจการธุรกิจหอพักและห้องเช่าต่าง ๆ เพราะหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือนักเรียนนักศึกษา

ที่มา: https://marketeeronline.co/archives/236579

ทำความรู้จักธุรกิจหอพัก

          ธุรกิจหอพักเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง รับผู้พักอาศัยที่เป็นนักเรียน นักศึกษา แบ่งเป็นสองประเภทคือหอพักชายกับหอพักหญิงแต่ก็สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักได้ด้วย เช่น กันแตกต่างจากอพาร์ทเมนท์ที่ไม่กำหนดผู้เข้าพัก

ธุรกิจหอพัก

ประเภทอาคารสำหรับทำธุรกิจหอพัก

โดยหลักแล้วการลงทุนเพื่อทำธุรกิจหอพักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ

  • ตึก หรือบ้านโดด หมายถึง ตึกหรือบ้านที่ปลูกแบบหลังเดียว หรือบ้านหลังเดียวที่ปลูกในบริเวณรั้วเดียวกันก็จัดอยู่ในสิ่งปลูกสร้างประเภทนี้
  • ตึก หรือห้องแถว แม้จะเป็นตึกเหมือนกัน แต่รายละเอียดต่างกัน ตึกแถว หมายถึงตึก หรือห้องที่มีลักษณะที่ปลูกเรียงติดกัน โดยที่ห้องพักใช้ผนังร่วมกันหนึ่งด้าน หรือสองด้านขึ้นไป มีจำนวนกี่ชั้นก็ได้
 ธุรกิจหอพัก

ขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจหอพัก

1. สำรวจตลาด

          การสำรวจตลาดเป็นสิ่งแรกที่ต้องเริ่มทำเพื่อตัดสินใจได้ว่าธุรกิจหอพักจะสามารถเติบโตได้หรือไม่ การสำรวจตลาดเป็นการมองภาพรวมว่าหอพักที่จะลงทุนนั้นตั้งอยู่ในทำเลใด สภาพโดยรอบมีใครอาศัยอยู่บ้าง มีพฤติกรรมอย่างไร สถานที่สำคัญโดยรอบมีอะไรบ้างเช่น โรงงาน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย ข้อมูลเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้ว่าควรจะสร้างหอพัก หรือห้องเช่าแบบใด หรือการกำหนดราคาค่าเช่าเป็นต้น สิ่งที่ควรสำรวจไปพร้อมกันนี้ก็คือคู่แข่ง เพื่อประเมินว่าพอจะมีช่องว่างให้สามารถแข่งขันได้หรือไม่ หากแข่งขันได้ จะเพิ่มเติมสิ่งทีเหนือกว่าเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าได้อย่างไร

2. ทำเลที่ตอบโจทย์

          เมื่อสำรวจตลาดแล้ว ก็ต้องสำรวจทำเลว่ามีข้อดีข้อด้อยเช่นใดบ้าง ใกล้กับจุดที่เดินทางสะดวกด้วยขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า ตลาด สวนสาธารณะ หรือห้างสรรพสินค้า โดยควรจะมองไกลไปในอนาคตด้วยว่าทำเลที่เลือกจะมีการพัฒนาอย่างไรในอนาคตในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเช่นจะมีรถไฟฟ้าสายใหม่ตัดผ่าน หรือมีการพัฒนาเพื่อการลงทุนของธุรกิจใหญ่อื่น ๆ  เพื่อกำหนดทิศทางการลงทุนของเจ้าของกิจการ 

3. เตรียมการทางด้านการเงิน

          เมื่อประเมินแล้วว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่า ก็ถึงเวลาตรวจสอบเงินทุน และพิจารณาว่าจะใช้แหล่งเงินทุนใด สำหรับผู้ที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน ควรเลือกแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ มีระยะผ่อนยาว ซึ่งน่าจะเหมาะกับธุรกิจประเภทนี้มากที่สุดเพราะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใช้เวลานานในการคืนทุนโดยเลือกสินเชื่อที่ให้เงื่อนไขอำนวยต่อการทำธุรกิจมากที่สุด เช่น สินเชื่อสำหรับกาก่อสร้างอพาร์ทเมนท์ เป็นต้น 

4. ศึกษากฎหมาย

          หอพักในประเทศไทยขึ้นอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ประกอบการต้องไปจดทะเบียนเพื่อรับนักศึกษาเข้าพัก โดยจะต้องมีนักศึกษาเข้าพักอาศัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จึงจะนับว่าเป็นหอพัก

          นอกจากนี้ ต้องตรวจข้อมูลใน พรบ.ผังเมือง ว่าโซนที่ผู้ลงทุนต้องการจะสร้างหอพักนั้นเป็นโซนสีอะไร สามารถทำการก่อสร้างอาคารได้หรือไม่ สำหรับหอพักที่สร้างใหม่ จะต้องดู พรบ. ควบคุมอาคารเพื่อออกแบบและสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด หอพักที่มีจำนวนมากกว่า 80 ห้อง ต้องศึกษา พรบ.สิ่งแวดล้อม และต้องทำรายงานศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะวางแผนก่อสร้าง

การจัดตั้งหอพักสามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

  • ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล : หอพักที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคนรวมกัน รวมถึงหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด : หอพักที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมทุน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  • บริษัทจำกัด : หอพักที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • รูปแบบอื่น ๆ : หอพักที่ก่อตั้งตามกฎหมายในูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 แบบข้างต้น อาจจะก่อตั้งในรูปแบบสโมสร หรือสมาคม โดยมีผู้ก่อตั้งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป อย่างถูกกฎหมาย
WIFI หอพัก ห้องเช่า

1. วางแผนการทางด้านเทคโนโลยี

          ขั้นตอนนี้ในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้น เพราะชีวิตของคนเราผูกพันกับเทคโนโลยีอย่างมาก ดังนั้นในการก่อสร้างหอพักควรจะมีการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเช่น การวางแผนผังการเดินสายสำหรับการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi การกำหนดจุด Wi-Fi Router ให้ครอบคลุมทั้งอาคาร เป็นต้น ข้อดีคือสามารถดำเนินการไปพร้อมกันในช่วงเวลาก่อสร้างได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้เช่าถ้าหากต้องมีการติดตั้งในภายหลังหลังจากหอพักเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถที่จะปรึกษาวิศวกรผู้เชียวชาญจากบริษัทโทรคมนาคมต่าง ๆ ได้ 

2. วางแผนการสร้างที่รัดกุม

          ขั้นตอนนี้มีความสำคัญที่สุด และมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติหลายประการ เริ่มตั้งแต่แบบหอพัก จำนวนห้อง การตกแต่ง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก อาทิ ระยะห่างจากถนน ระบบน้ำ ระบบไฟ ระยะทางเดิน บันไดหนีไฟ เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะสรรหาบริษัทก่อสร้างหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เชื่อถือได้ ทำสัญญาให้รัดกุม เพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าผู้รับเหมาจะไม่ทิ้งงานในอนาคต

          NT Solution มีแพ็คเกจที่เหมาะกับธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงธุรกิจอพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า และหอพัก อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้สะดวกด้วยแพคเก็จเหมาจ่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ สามารถเลือกช่วงเวลาการเพิ่ม Speed auto ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจได้ทั้งกลางวันหรือกลางคืน แพ็คเกจ NT CCTV on Cloud บริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

         ทุกแพ็คเกจจะทำการสำรวจสถานที่ติดตั้งก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งระบบ และผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพได้จริง รวมทั้งให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน ตั้งแต่การออกแบบระบบ ปรับปรุงระบบ และติดตั้งระบบ

          ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ความมั่นใจว่า ธุรกิจหอพักหลังการระบาดของโควิด-19 จะยังสามารถดำเนินไปต่อได้ ถึงแม้จะมีปัจจัยลบอยู่ แต่ก็มีปัจจัยบวกเข้ามาหักล้าง ประกอบกับเป็นธุรกิจที่มีการดูแลไม่หนักจนเกินไป สิ่งที่เจ้าของกิจการทำไม่ไหวก็สามารถจ้าง Outsource มาช่วยได้ไม่ยาก และด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ระบบการดูแลผู้เช่า การเก็บค่าเช่า การทำการตลาด เป็นไปได้ง่ายขึ้นใช้กำลังคนน้อยลง

สอบถามบริการและแพ็คเกจ NT Solution ได้ที่ Contact Center เบอร์ 1888
หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.nt-metro-service.com/contact-us

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup