ระบบ Fulfillment ตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการ e-Commerce

         ในปัจจุบันธุรกิจ e-Commerce สร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้กับธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนกระทั่งถึง SME และธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มโอกาสการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค โดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการซัพพลายเชนที่ซับซ้อนดังเช่นในอดีต แต่สามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้การซื้อขายแบบ B2B (Business-to-Business) ที่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัลได้มากขึ้น มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจคลังสินค้าและธุรกิจโลจิสติกส์พัฒนาก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยี เพื่อรองรับตลาดอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

         ด้วยเหตุนี้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจ e-Commerce จึงต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่การรับออเดอร์ที่เข้ามาได้ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดสินค้าลงกล่อง การบริหารสต็อกสินค้า ตรวจสอบการจัดส่งพัสดุ ซึ่งงานต่าง ๆ เหล่านี้เป็นงานหลังบ้านที่ต้องใช้เวลา ใช้ทรัพยากร และใช้กำลังคนค่อนข้างมาก และมีโอกาสสูงที่จะเกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะระบบสต็อกสินค้า Fulfillment จึงเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้

Fulfillment คลังสินค้าดิจิทัล

         ระบบ Fulfillment คือบริการรับฝากและจัดส่งสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าออนไลน์ ตั้งแต่การให้บริการพื้นที่ในการจัดเก็บหรือสต็อกสินค้า บริการแพ็กสินค้า บริการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ

         Fulfillment เป็นบริการด้านเทคโนโลยีคลังสินค้า (Warehouse) ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานด้านคลังสินค้าอย่างครบวงจร เมื่อนำมาเชื่อมกับระบบโลจิสติกส์ ยิ่งช่วยให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

         บริการ Fulfillment ครอบคลุมการทำงานที่หลากหลาย อาทิ เป็นคลังสินค้า รับออเดอร์ จัดส่งสินค้า การติดตามพัสดุถึงมือผู้รับ การจัดสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์จาก Marketplace หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ที่ผู้ค้าออนไลน์ฝากขายสินค้า จึงเท่ากับว่าผู้ค้ามีคลังสินค้าอินเทอร์เน็ต (Internet for Logistic Business) ที่สามารถตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา และผู้ซื้อสินค้าสามารถทราบประเภทของสินค้า และจำนวนสินค้าคงเหลือที่สามารถสั่งซื้อได้ ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม “งานหลังบ้าน” ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายออนไลน์

คลังสินค้า Fulfillment

ประเภทของบริการ Fulfillment 

         1. Order Fulfillment คลังสินค้าที่ให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า และจัดส่งสินค้า รวมทั้งจัดการออเดอร์สินค้าอย่างเป็นระบบ เมื่อมีออเดอร์สินค้าเข้ามาก็จะทำการจัดเตรียมสินค้า แพ็กสินค้า และจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที

         2. Fulfillment Center คลังสินค้าในรูปแบบศูนย์กลางการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าเพื่อกระจายไปยังคลังสินค้าย่อย หรือสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้โดยตรง ระบบการจัดการคลังสินค้าจะเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าเข้าหากันอย่างเป็นระบบ

         3. Fulfillment Service บริการคลังสินค้าที่มี Fulfillment เต็มระบบ ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า จัดส่งสินค้า รวมถึงบริการจัดหาสินค้าให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย บริการ Fulfillment ประเภทนี้จะช่วยลดภาระของผู้ค้าออนไลน์ได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ

         4. e-Fulfillment คลังสินค้าออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาจัดการทั้งระบบ ตั้งแต่การค้นหาสินค้าตามออเดอร์ การติดตามสินค้า และตรวจสภาพของสินค้า ทำให้การขายออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Fulfillment บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจ e-Commerce

         บริการ Fulfillment ในประเทศไทยเป็นบริการที่ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ e-Commerce ที่ต้องการให้ธุรกิจออนไลน์ของตนเองเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

  • บริการรับสินค้าถึงที่ ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อนำสินค้ามาให้จัดเก็บที่คลังสินค้าด้วยตนเอง แต่มีบริการไปรับสินค้าถึงที่ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าของธุรกิจ
  • บริการเก็บสินค้า Fulfillment คือคลังสินค้าที่มีการออกแบบพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าหลายประเภท และเก็บได้ในปริมาณมากอย่างปลอดภัย
  • บริการแพ็กสินค้า Fulfillment เป็นบริการคลังสินค้าครบวงจร นอกจากบริการจัดเก็บสินค้า ยังมีบริการแพ็กสินค้าตามออเดอร์
  • บริการจัดส่งสินค้า เมื่อจัดเตรียมสินค้าและแพ็กสินค้าแล้ว บริการ Fulfillment จะจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งที่เชื่อถือได้
แพคสินค้า Fulfillment

ขั้นตอนการทำงานของ Fulfillment

         ระบบ Fulfillment จะมีหน้าจอสรุป หรือ Dashboard ให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจ e-Commerce หรือผู้ใช้งาน ได้ทราบปริมาณรวมไปถึงจำนวนสินค้าที่ขายไปแล้ว สต็อกคงเหลือ จำนวนพัสดุที่นำส่งแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะรายงานผ่านระบบคลังสินค้า โดยมีการทำงาน 3 ลำดับ คือ เก็บสินค้า-จัดสินค้าลงกล่อง-ส่งพัสดุ

         1. เก็บสินค้า (Store) ผู้ค้า/ร้านค้านำสินค้าไปจัดเก็บสต็อกที่คลังสินค้า (หรือมีบริการไปรับ) ซึ่งมีให้เลือกตามประเภทสินค้า อาทิ คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อเก็บของสด เช่น ดอกไม้ ผลไม้ เป็นต้น การจัดเรียงสินค้าคงคลังจะจัดเรียงตาม SKU (Stock Keeping Unit) ของสินค้า

         2. การจัดสินค้าลงกล่อง (Pack) เมื่อมีออเดอร์เข้ามา ผู้ค้านำส่งคำสั่งการแพ็กสินค้าเข้าสู่ระบบ Fulfillment เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าตรวจสอบจำนวนสินค้าตามออเดอร์ และทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง

         3. การส่งพัสดุ (Ship) เมื่อบรรจุสินค้าลงกล่องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำไปแผนกจัดส่ง โดยการจัดส่งจะมีหลายแบบให้เลือก อาทิ ส่งแบบ EMS ส่งแบบเก็บเงินปลายทาง หรือ COD (Cash on Delivery) จากนั้นใส่รหัสติดตามพัสดุเข้าระบบเพื่อให้ร้านค้าแจ้งรหัสติดตามพัสดุแก่ลูกค้า

การจัดการ Logistic

ข้อดีของการใช้บริการ Fulfillment สำหรับธุรกิจ e-Commerce 

         1. ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ บริการ Fulfillment ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการเช่าคลังสินค้า ค่าอุปกรณ์การแพ็ก ค่าน้ำมันในการเดินทางไปยังบริษัทขนส่ง ทำให้ผู้ค้าออนไลน์ลดค่าใช้จ่ายในด้านดังกล่าว

         2. ช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจ งานหลังบ้านทั้งหมดหลังจากการรับออเดอร์ นับตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า และจัดส่งสินค้า บริการ Fulfillment จะช่วยจัดการให้ทั้งหมด เป็นการช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก

         3. ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า คลังสินค้าแบบ Fulfillment มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่มากพอในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าประเภทต่าง ๆ  มีการจัดพื้นที่เก็บสินค้าที่รองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

         4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงานจัดส่งสินค้า บริการ Fulfillment ให้บริการจัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า และจัดส่งสินค้า ช่วยลดภาระการจ้างพนักงานในส่วนดังกล่าว 

         5. สามารถตรวจสอบสภาพสินค้าและค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ระบบของ Fulfillment จะเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเข้ากับผู้ใช้บริการ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสินค้าและออเดอร์ได้จากทุกที่ทุกเวลา สามารถค้นหาสินค้าตามออเดอร์ หรือจะตรวจเช็คสภาพความพร้อมของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

การส่งของ Fulfillment

         การทำธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตได้ มิใช่ให้ความสำคัญเพียงแค่เรื่องยอดขายเพียงประการเดียว แต่ต้องคำนึงถึวเรื่องการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการสินค้าที่เป็นระบบ

         การเลือกบริการ Fulfillment ที่ดีจะช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในด้านการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เจ้าของธุรกิจหมดความกังวล สามารถทุ่มเทเรื่องวางแผนการขายและการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่และยังมีเวลาเหลือให้ครอบครัวอีกด้วย

         การที่ธุรกิจต่าง ๆ จะเข้าสู่ระบบ Fulfillment นั้นเทคโนโลยีทางการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษาข้อมูล โดยในปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลด้วย Cloud เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณความต้องการในการเก็บข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนสูงในแง่อุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ และมีความปลอดภัย 

         NT Cloud ให้บริการแบบ Cloud Computing ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกที่ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ตอบสนองทุก Application และการใช้งานจากทั่วโลกทั้งในระดับ Infrastructure, Platform และ Software ครอบคลุมได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับการประมวลผลที่รวดเร็วทันต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ พร้อมทั้งมีหน่วยบริการหลังการขายและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทางเทคนิคตลอด 24/7 เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center เบอร์ 1888
หรือปรึกษาผู้เชียวชาญของเราได้ฟรีที่ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/

ที่มา:

https://www.page365.net/all-articles/what-is-fulfillment
https://dpxecommerce.com/what-is-fulfillment/
https://packhai.com/fulfillment/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup