ธุรกิจร้านอาหาร

รู้ก่อนใครกับสูตรลับขยายสาขาร้านอาหารยุค New Normal

การขยายสาขาของร้านอาหาร สะท้อนถึงผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2565 จะพลิกกลับมาเติบโตร้อยละ 5.0 ถึงร้อยละ 9.9 แม้การระบาดของโอมิครอนยังคงอยู่ แต่ได้แรงส่งจากราคาอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้น และสภาพเงินเฟ้อมาเป็นตัวหนุน

ธุรกิจร้านอาหาร

          ภายหลังจากที่ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการให้บริการในร้านอาหารพบว่า ผู้บริโภคกลับไปใช้บริการภายในร้านอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว ขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารก็กลับมาทำตลาดมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารออนไลน์ที่ทำตลาดร่วมกับคู่ค้าร้านอาหาร เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการใช้บริการ

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังประเมินว่าในปี 2565 ธุรกิจร้านอาหาร ทั้งร้านอาหารประเภทให้บริการเต็มรูปแบบ ร้านที่ให้บริการจำกัด และร้านอาหารบริเวณริมทาง หรือ Street food ที่มีหน้าร้าน น่าจะกลับมามีมูลค่าขยายตัวเป็นบวก โดยธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่ารวม 3.78 – 3.96 แสนล้านบาท

          แนวโน้มดังกล่าวอาจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขยายสาขาเพื่อเพิ่มทำเลการทำธุรกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อพร้อมลงสนามแข่งขัน เตรียมรับมือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เทรนด์ร้านอาหาร

เรียนรู้ 4 กฎก่อนขยายสาขา

1. รู้เทร็นด์ร้านอาหาร

          กฎข้อแรกที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารควรรู้ก่อนขยายสาขา คือเทร็นด์ธุรกิจอาหารในอนาคต เพื่อนำไปปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารประกอบ 3 เรื่องหลัก คือ

          ปรับให้ตรงกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ : ชีวิต New Normal ส่งผลให้คนเริ่มใส่ใจสุขภาพ ผลสำรวจของดุสิตโพลที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างชี้ว่า ชายและหญิงหลายวัย จำนวนร้อยละ 45.39 ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายสาขาควรจะต้องปรับเมนูอาหารให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น เพิ่มเมนูเพื่อสุขภาพ เมนูผักผลไม้ตามฤดูกาล มีโปรโมชัน เช่น ให้ลูกค้ากดไลก์เพจของร้านเพื่อรับส่วนลด ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความประทับใจและดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาในอนาคต

          ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่อีกข้อหนึ่งคือระบบการจอง  การจองร้านอาหารในทุกวันนี้สามารถจองผ่านแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ โดยการจองโต๊ะล่วงหน้าช่วยให้ทางร้านสามารถประเมินการเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมกำลังคนเอาไว้ได้ ส่วนทางด้านผู้บริโภคก็มั่นใจได้ว่ามีที่นั่งในเวลาที่ต้องการ และหลีกเลี่ยงความแออัดของร้านอาหารได้อีกด้วย

          เดลิเวอรีที่สะดวกรวดเร็ว: ร้านอาหารยุคใหม่ต้องสร้างช่องทางการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีหรือการส่งอาหารด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ปัจจุบันรักความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย และกระจายรายได้ให้แก่พนักงานส่งอาหาร

          เน้นความสะอาด เพิ่มความมั่นใจ: ธุรกิจอาหารยุค New Normal ต้องเน้นเรื่องสุขอนามัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีการเช็กอินเข้าร้าน มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ในจุดที่เหมาะสม มีอ่างล้างมือที่แยกออกจากห้องน้ำ ทำความสะอาดร้านทุก ๆ ชั่วโมง จัดโต๊ะอาหารแบบเว้นระยะห่าง เหล่านี้ล้วนเป็นรายละเอียดที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

การขยายสาขาร้านอาหาร

2. ระบบบริหารจัดการที่แข็งแรง

          กฎข้อต่อมาในการขยายสาขาให้แข็งแกร่ง คือ ระบบการจัดการที่ดีเพื่อรับมือกับความท้าทายจากภายนอก ได้แก่

          ระบบพนักงาน: พนักงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญของร้านอาหาร ผู้ประกอบการต้องใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก ระบุหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการ มีใจรักในการบริการ และมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีกฎระเบียบ รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม

          ระบบงบการเงิน: เป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้าม นอกจากการจัดเตรียมทุนเพื่อขยายสาขาใหม่แล้ว ต้องมีระบบจัดการงบการเงินภายในร้านที่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการฉ้อโกง

          ระบบสินค้า: ร้านอาหารต้องมีวัตถุดิบสำรองเพื่อประกอบอาหาร การขยายสาขาจึงต้องวางแผนด้านนี้ด้วย เช่น การตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอเสมอ ไม่ควรให้สินค้าขาด หรือมีเก็บไว้มากเกินไป และต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบด้วย

3. ความคิดสร้างสรรค์

          นอกจากรสชาติอาหารที่ดีแล้ว สิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนในรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ได้แก่

          คอนเซปต์การตกแต่งร้าน: ที่มีเอกลักษณ์ และตรงใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ อาทิ ร้านอาหาร
ออร์แกนิคที่ตกแต่งร้านด้วยการเน้นสีเขียว หรือนำผักออร์แกนิคมาวางตกแต่งตามจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนได้นั่งรับประทานในฟาร์มเล็ก ๆ ความคิดสรรค์เป็นเสน่ห์ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับร้าน

          มีความคิดสร้างสรรค์เฉพาะทาง: พฤติกรรมการบริโภคบวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความรู้เฉพาะทาง ยังทำให้เกิดร้านอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่มีอาหารไม่หลากหลายแต่เน้นที่ความเชียวชาญ เช่น ร้านอาหารอิตาเลียนที่เน้นเมนูแถบชายฝั่งตะวันออกเท่านั้น หรือร้านอาหารเหนือที่เน้นอาหารเหนือแบบพื้นเมืองแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัน

          มีมุมถ่ายรูป: การตกแต่งร้านให้สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้ การที่ร้านสวยมีมุมถ่ายรูปที่เป็นเอกลักษณ์ ลูกค้ามักจะนิยมถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ร้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

4. ต้องมีช่องทางออนไลน์

          ปัจจุบันช่องทางขายทางออนไลน์กลายเป็นส่วนหนี่งของชีวิต New Normal การขยายสาขาร้านอาหารก็ต้องพร้อมเรื่องการขายผ่านออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งแพลตฟอร์มรวม หรือสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง เช่น เพจ Facebook เพื่อเป็นพื้นที่ส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และโปรโมชันของทางร้าน หรือจัดทำคลิปสั้น ๆ ที่น่าสนใจเพื่อแนะนำร้าน การใช้ Influencers ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ และกระตุ้นให้เกิดการค้นหาร้านอาหารที่พูดถึง

การขยายสาขาร้านอาหาร

          เพื่อเพิ่มประสิทธิการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบการควรติดตั้งระบบ POS (Point of Sale System) หรือระบบขายหน้าร้านสำหรับคิดเงิน เชื่อมโยงกับระบบการส่งอาหารถึงหน้าประตูลูกค้าทันที

          NT Solution มีแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงกิจการด้านอาหาร ตอบโจทย์สตาร์ทอัพ SMEs ร้านอาหาร ไปจนถึงร้านขายของออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้สะดวกด้วยแพ็กเกจเหมาจ่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ สามารถเลือกช่วงเวลาการเพิ่ม  Speed auto ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจได้ทั้งกลางวันหรือกลางคืน

          ทุกแพ็กเกจจะทำการสำรวจพื้นที่ทุกครั้งก่อนติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งระบบ และพนักงานในบริษัทจะสามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพได้จริง รวมทั้งให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน ตั้งแต่การออกแบบระบบ ปรับปรุงระบบ และติดตั้งระบบ

          การขยายสาขาร้านอาหารมีอัตราความเสี่ยงและความสำเร็จพอ ๆ กัน ผู้ประกอบการจึงต้องลงลึกในปัจจัยเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งานให้มากที่สุด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความเสถียร และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง

เปิดร้านอาหารยุคใหม่ อร่อยอย่างเดียวไม่พอ

สอบถามบริการและแพ็กเกจ NT Solution ได้ที่ Contact Center เบอร์ 1888
หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.nt-metro-service.com/contact-us

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup