<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">
ธุรกิจผู้สูงอายุ

เจาะลึกธุรกิจผู้สูงอายุ ตอบรับสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ

         สร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุปี 2022 ด้วยการรู้ทันเทร็นด์ผู้สูงอายุแบบเจาะลึก เจ้าของธุรกิจที่อยากสร้างรายได้เพิ่มไม่ควรพลาด !

         ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากสถิติจำนวนประชากร 66 ล้านคน มีจำนวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึง 6.5 ล้านคน ถือได้ว่ามีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน แต่เมื่อมองในตลาดก็ยังไม่มีธุรกิจผู้สูงอายุมารองรับมากเท่าที่ควร ดังนั้นหากเจ้าของธุรกิจกำลังมองหาช่องทางแห่งโอกาสในการสร้างรายได้ การเจาะธุรกิจเข้าไปในสังคมผู้สูงอายุก็น่าสนใจไม่น้อย โดยขั้นตอนแรกจะต้องเข้าใจเทร็นด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ก่อน เพื่อทราบถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้และนำข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจในอนาคต

         จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 1 ใน 5 แต่ละประเทศในโลกจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดูได้จากความเจริญทางสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ได้มีการกำหนดสังคมผู้สูงอายุเอาไว้ 3 ระดับ ประกอบด้วย

1. Aging Society สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

2. Aged Society สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

3. Super-Aged Society สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่

         จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุมีหลายระดับ แบ่งตามสัดส่วนของประชากรในประเทศนั้น ๆ และไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับใดก็ตามก็จำเป็นต้องศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุให้ชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจผู้สูงอายุให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคนกลุ่มนี้และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ ธุรกิจ เทร็นด์พฤติกรรมของผู้สูงอายุยุคใหม่ในด้านต่าง ๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานสัมมนาซึ่งจัดโดยภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่อง “AWUSO Society 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า” สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

สังคมผู้สูงอายุ

พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร

         การออกมารับประทานอาหารนอกบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้อย่างดี ซึ่งส่วนมากมักจะออกไปรับประทานอาหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันหยุดกับเพื่อนและครอบครัว เหตุผลหลักในการเลือกร้านอาหาร คือ รสชาติ คุณภาพของอาหาร โดยมักจะเลือกร้านเก่าแก่ที่เคยทานเป็นประจำ เพราะมีรสชาติที่ถูกปาก ส่วนเรื่องอื่น ๆ ผู้สูงอายุอยากให้เมนูอาหารมีรูปภาพประกอบชัดเจน มีตัวหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านง่าย และร้านควรมีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น ราวจับกันลื่นในห้องน้ำ ทางลาดสำหรับรถเข็น เป็นต้น

พฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว

         ส่วนมากผู้สูงอายุมักออกไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ผู้สูงอายุมักจะชอบเดินทางไปกับเพื่อนเพราะส่วนใหญ่จะมีเวลาว่าง นัดง่าย สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังชอบเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวอีกด้วย จะเห็นว่าผู้สูงอายุไม่ชอบไปท่องเที่ยวกับคนแปลกหน้ามากเท่าใดนัก ทำให้การท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์กับคนแปลกหน้ามักจะไม่ได้รับความนิยม ซึ่งจุดนี้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจผู้สูงอายุสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างบริการที่แตกต่างได้

พฤติกรรมด้านการใช้จ่าย

         กลุ่มผู้สูงวัยมักมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพมากที่สุด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอย่างเช่น การท่องเที่ยว พักผ่อน หรือบางรายอาจไปซื้อสินค้ากับลูกหลานที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งประเภทของสินค้าที่ซื้อจะต่างกันออกไป

สำหรับเจ้าของธุรกิจสามารถนำพฤติกรรมของผู้สูงอายุดังที่ได้กล่าวไปแล้วไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
เพื่อผู้สูงอายุได้ ซึ่งมีธุรกิจที่น่าสนใจดังนี้

1. ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

         เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุร่างกายย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไป ระบบต่าง ๆ ไม่แข็งแรงเหมือนในสมัยวัยหนุ่มสาว ทำให้บางคนมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจำตัวและต้องหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อย่างการเลือกรับประทานอาหารที่นอกจากรสชาติอร่อยถูกปากแล้ว ยังต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย

เทรนด์ธุรกิจผู้สูงอายุ

         ดังนั้นหากต้องการทำธุรกิจผู้สูงอายุจะต้องเน้นเรื่องวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พลังงานต่ำ มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่พอเหมาะ ทั้งยังต้องลดน้ำตาล โซเดียม หรืออาจเป็นกลุ่ม Functional Food ที่มากไปด้วยคุณค่าและให้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากโภชนาการพื้นฐาน ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เคี้ยวง่าย เพียงเท่านี้รับรองว่าถูกใจสังคมผู้สูงอายุอย่างแน่นอน

2. ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ

         ปัจจุบันยังไม่มีธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะหันมาเจาะตลาดแนวนี้ ซึ่งจะต้องเน้นโปรแกรมท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ ใช้เวลาเดินทางไม่นานมาก มีกิจกรรมเบา ๆ ไม่เร่งรีบ เพื่อเอื้อต่อพฤติกรรมและสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากนี้อาจมีการจัดทริปพาผู้สูงอายุไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มจะช่วยเพิ่มความสนุกสนาน ทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับกลุ่มคนวัยเดียวกันอีกด้วย

ธุรกิจผู้สูงอายุ

3. ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

         เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายอาจมีสภาพร่างกายที่ถดถอย ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ทำให้ต้องมองหาบริการดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบระยะสั้นหรือระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ Home Care ซึ่งถือเป็นธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุที่กำลังมาแรง โดยบริษัทจะส่งคนเข้ามาดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การจัดเตรียมอาหาร ยา ทำงานบ้าน และคอยดูแลด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ธุรกิจประเภทนี้ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน

 ธุรกิจผู้สูงอายุ

4. ธุรกิจ Health & Wellness

         เป็นธุรกิจเพื่อช่วยฟื้นฟู บำบัดร่างกายสำหรับผู้สูงอายุที่หันมาใส่ใจสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปาที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หรือมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีส่วนผสมหรือวัตถุดิบจากธรรมชาติจะยิ่งช่วยมัดใจลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างดี นอกจากนี้อาจมีฟิตเนสที่จัดโปรแกรมเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถช่วยชะลอวัย เสริมสุขภาพให้แข็งแรง เรียกได้ว่าเป็นเทร็นด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ธุรกิจอื่น ๆ ในตลาด

5. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ

         แม้ว่าในตลาดจะมีธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้านมากมาย แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าของธุรกิจที่สนใจการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับสรีระร่างกาย การปรับระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายและการใช้งานของผู้สูงอายุ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจมีจุดขายที่แตกต่าง เจาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุได้มากขึ้น

6. ธุรกิจบริการขนส่ง เดลิเวอรี่

         ผู้สูงอายุก็มีความต้องการออกไปซื้ออาหาร สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงตามกาลเวลา ไม่เอื้ออำนวยมากนัก ดังนั้น หากเจ้าของธุรกิจหันมาให้บริการขนส่งหรือเดลิเวอรี่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น การซื้อของมาส่งถึงบ้าน การรับ-ส่งผู้สูงอายุไปสถานที่ต่าง ๆ หรือการบริการเลือกซื้อของเป็นเพื่อนผู้สูงอายุ ก็มีแนวโน้มว่าเป็นโอกาสของธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ดีในอนาคต

         เมื่อเราได้ทราบถึงพฤติกรรมและเทร็นด์ธุรกิจผู้สูงอายุแห่งปี 2022 แล้วก็เป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่ม และนอกเหนือจากการเข้าใจพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถตอบโจทย์ช่องทางธุรกิจแล้ว อีกหนึ่งตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ก็คือ NT ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และดิจิทัลโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมความต้องการของการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ธุรกิจคุณราบรื่น สามารถสร้างรายได้ดีกว่าที่เคย

หากสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 1888
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup