ธุรกิจเพื่อชีวิตและสุขภาพ Wellness Tech ธุรกิจแห่งอนาคต

         Wellness Tech เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มสตาร์ทอัพ รวมไปถึงนักลงทุนจากทั่วโลกและในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการที่ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเชิงลึกมากขึ้น ทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ทั้งด้านการออกกำลังกาย การใช้ชีวิต และการบริโภคอาหาร ส่งผลให้ Wellness Tech เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นับวันจะมีมูลค่าสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โอกาสเปิดกว้าง เพราะ Wellness Tech เป็นธุรกิจที่มีตลาดค่อนข้างใหญ่

         ตลาด Wellness Tech คิดมูลค่ารวมได้ประมาณ 65,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 6 – 7.5 ต่อปี แต่เมื่อเผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ทำให้อัตราการเติบโตอาจน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้

         ทว่าในทางตรงกันข้าม การแพร่ระบาดก็กลายมาเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงเชื่อว่า หลังจากการแพร่ระบาดผ่านไป โอกาสที่ธุรกิจในกลุ่ม Wellness Tech จะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง น่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 10-20 (ธนาคารกรุงเทพ, SME Social Planet, 20-10-2020)

สุขภาพองค์รวม Holistic

Wellness Tech มีหลายหลายรูปแบบ หลากหลายกลุ่มธุรกิจ

         Wellness Tech ไม่ครอบคลุมเพียงแค่เรื่องการดูแลสุขภาพภายนอก แต่รวมความถึงสภาวะที่สุขสมบูรณ์แบบองค์รวม (กาย ใจ ปัญญา สังคม) ด้วยเหตุนี้ธุรกิจด้าน Wellness จึงค่อนข้างกว้าง สามารถแตกแขนงออกไปได้หลากหลาย รวมถึงมีอนาคตไกล โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม Wellness Tech ได้แก่

กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มที่มีมานานและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีตลาดขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะในช่วงหลังที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ค่อนข้างมาก

  1. อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) เป็น Wellness Tech  ที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการบริโภค ทั้งการลดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และเลือกบริโภคแต่อาหารที่ดีเช่น อาหารกลุ่ม Plant-based meat หรือเนื้อสัตว์จากพืชที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูปจากพืชให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง สามารถเจาะเข้าไปได้ทั้งกลุ่มวีแกน (Vegan) และกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการงดเนื้อสัตว์เป็นบางช่วงเวลา
  2. เทคโนโลยีทางโภชนาการ (Nutrition Tech) เทคโนโลยีทางโภชนาการ ส่วนใหญ่เป็นการออกแบบระบบโภชนาการหรือการบริโภคที่เหมาะสมกับแต่ละคน (Personalized) มักจะเริ่มด้วยการนำข้อมูลด้านสุขภาพ หรือระดับชีวเคมีของผู้บริโภคมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำโปรแกรมการควบคุมอาหาร หรือการจัดการด้านโภชนาการให้สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย
  3. โภชนาการอาหารเพื่อการออกกำลังกาย (Active Nutrition) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ และมีความต้องการอาหารเสริม ทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย ทั้งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ หรือเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกาย หรือควบคุมปริมาณพลังงานที่จะได้รับในการเพิ่มหรือลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้มักออกมาในรูปแบบรับประทานสะดวก (Convenience Supplement) เช่น ชนิดผง ชนิดพร้อมดื่ม Energy Bar และเจล 
เทคโนโลยีอาหาร

กลุ่มอาหารเสริม และความงาม เป็นกลุ่มที่มีมานานเช่นกัน มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

  1. วิตามินและอาหารเสริม (Vitamins & Supplement) เป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมที่ช่วยในการผลิตวิตามินให้กับกับแต่ละคน (Personalized) โดยผ่านการสอบถาม จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์ประกอบกับ Big Data เพื่อนำเสนออาหารเสริมหรือวิตามินที่เหมาะสม พร้อมส่งวิตามินให้ผู้บริโภคแบบ Home Service โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาเลือกวิตามินเอง
  2. ความสวยงามและการดูแลความงาม (Beauty & Personal Care) ชีวิตแบบ Wellbeing ไม่อาจขาดเรื่องความสวยงาม ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามต่าง ๆ เช่นการใช้เทคโนโลยีผลิตสารสกัดในระดับนาโน การใช้ Big Data ในการวิจัยและการผลิตต่าง ๆ  หรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเรื่องความงามที่เชื่อมต่อกับ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือเช่นเครื่องนวดหน้าที่สามารถรายงานผลให้ผู้ใช้ได้ทราบ  

กลุ่มที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เนื่องจากในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาเทร็นด์การออกกำลังกาย มีการเติบโตสูงขึ้นมาก มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยให้ได้ผลลัพท์ดีขึ้น 

  1. ฟิตเนส (Fitness) เป็นเทคโนโลยีสุขภาพที่มีพัฒนาการมาไกลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่นักระบาดวิทยาชาวสก็อต เจอรี่ มอร์ริส (Jerry Morris) ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2492 ทุกวันนี้สถานที่ออกกำลังกาย หรือฟิตเนส กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในเมือง แต่ละแห่งเสนอจุดเด่นด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย และผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำเรื่องโปรแกรมการฝึกทั้ง Onsite และ Offsite รวมถึงการวางโปรแกรมให้ฝึกเองที่บ้านผ่าน Application ต่าง ๆ 
  2.  กลุ่มเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมกับชุด (Athleisure & Connected Apparel) เทคโนโลยีในกลุ่มนี้เน้นเรื่องความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของการออกกำลัง หรือการสวมใส่เพื่อให้เหมาะกับกิจกรรมการออกกำลังกายของตัวเองมากที่สุด เช่น นาฬิกาข้อมือวัดการเต้นของหัวใจ ชุดออกกำลังกายแบบ VR หรือกระบอกน้ำที่มีแจ้งการดื่มน้ำ ชุดกีฬาที่ออกแบบรับกับสรีระ สภาพแวดล้อม และลักษณะการออกกำลังกาย เป็นต้น
เทคโนโลยีเพื่อการออกกำลังกาย

กลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต และการนอน กลุ่มนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่ได้รับความสนใจเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับสุขสมบูรณ์แบบจากภายในจิตใจ 

  1. สุขภาพจิต (Mental Wellness) การดูแลสุขภาพจิตใจกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับสนใจมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบริการ Mental Health Counseling หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต โรคเครียด โรคซึมเศร้า ทั้งในรูปแบบเพื่อนคุยและแบบให้การรักษา มีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการทำสมาธิ พร้อมอุปกรณ์ติดตามอารมณ์ มีโปรแกรมนำเสนอในระดับองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพจิตให้แก่บุคลากรขององค์กร ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การนอนหลับ (Sleep) การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลง และอาจทำให้มีความแปรปรวนทางจิตและอารมณ์ ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบการนอนหลับ โดยในระดับพื้นฐานสามารถตรวจสอบจากแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในสมาร์ทวอทช์ (Smartwatch) แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอน สามารถใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Sleep Dot สำหรับตรวจจับการนอน การเคลื่อนไหว และอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบอาหารและการออกกำลังกาย หรือ NOX เป็นเทคโนโลยีตรวจจับสภาพแวดล้อมภายในห้องนอน รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น

กลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ (Travel & Hospitality)   เป็นการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวพร้อมการดูแลเรื่องการออกกำลังกาย หรือการเดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ที่มีบริการด้านสุขภาพ มีบริการในการใช้เทคโนโลยีในการคำนวนความต้องการในด้านต่าง ๆ ของร่างกายจากนั้นจัดออกมาเป็นตารางการดูแลสุขภาพ และอาจเชื่อมต่อเข้ากับแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถนำกลับไปปฏิบัติต่อได้ 

ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

Wellness Tech กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย

หลายกลุ่มธุรกิจจะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดด

         Wellness Tech ที่คาดว่าน่าจะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดด หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 หมดลง ได้แก่ กลุ่มการนอนหลับ กลุ่มความสวยงามและการดูแลความงาม กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะกลุ่มนี้มีตลาดใหญ่ครอบคลุมแทบทุกเพศ วัย มูลค่าของตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2557-2461) คิดเป็นมูลค่ากว่า 190,219 ล้านบาท  

         ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่โยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ ก็คาดว่าจะกลับมาเติบโตอีกเช่นกัน โดยที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism ในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ 7 ต่อปี (ในช่วงปี 2556-2558) หรือกว่า 3.2 แสนล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก (ธนาคารกสิกรไทย, K-ATALYST, April 1, 2021)

แนวโน้มในกลุ่มผู้สูงวัย

         Ruckdee Consultancy ระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของคนสูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของประชากร และมีโอกาสเพิ่มสูงถึงร้อยละ 37.1 ในปี 2693 จากอัตราการเติบโตดังกล่าว ธุรกิจ Wellness Tech ที่เจาะกลุ่มสังคมผู้สูงวัยจึงเป็นแนวโน้มใหม่ที่น่าจับตาที่สุด เพราะผู้สูงวัยในยุคนี้ใส่ใจเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ ปัญญา และเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม  (ธนาคารกสิกรไทย, K-ATALYST, April 1, 2021) 

         จากข้อมูลข้างต้นรวมถึงสถิติต่าง ๆ รวมไปถึงเทร็นด์ของโลกที่ประชาชนให้ความสำคัญในการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ดังนั้นธุรกิจ Wellness Tech จึงยังคงเปิดกว้างและมีโอกาสในการทำธุรกิจอีกมากในอนาคต

ออกกำลัง Wellness Tech

         เทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอร์เน็ตถือว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ Wellness Tech ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้นอินเทอร์เน็ทที่มีความเร็ว ความเสถียร มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล รวมถึงมีการบริการหลังการขายที่ดีจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นขึ้น

         NT Leased Line Internet Solution บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบวงจรเช่าที่ลูกค้าสามารถระบุสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อภายในประเทศ และเชื่อมต่อออกต่างประเทศได้เองอย่างอิสระ มีความปลอดภัยในการใช้งานระดับสูงเปรียบเสมือนการใช้งานวงจรอินเทอร์เน็ตส่วนตัว โดยในปัจจุบัน NT มีแพ็กเกจ Leased Line Solution ที่หลากหลายให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับธุรกิจ 

สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center เบอร์ 1888
หรือปรึกษาผู้เชียวชาญของเราได้ฟรีที่ https://nt-metro-service.com/nt-business-solution-expert/

ที่มา:
https://katalyst.kasikornbank.com/th/blog/Pages/wellness-tech-new-business-trend-when-people-focus-on-health.html
https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1550652035837.pdf
https://www.bangkokbanksme.com/en/wellness-tech-opportunity-grow-strong-trend-health
https://www.apexprofoundbeauty.com/supplement-guideline-for-active-individuals-and-athletes
https://1xmatch.com/th/istoriya-fitnesa/
http://www.nurse.nu.ac.th/Journal/data/Vol.1%20No.2/004.pdf
https://www.forbes.com/sites/mikemontgomery/2016/03/06/taking-vitamins-goes-high-tech/?sh=36d717e43a00

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup