พบกับความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถค้นหาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หลากหลายบทเรียนออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เทคโนโลยี เทร็นด์ หรือ How to ต่าง ๆ

 • แสดงทั้งหมด
 • Content Marketing
 • Digital Marketing
 • Email Marketing
 • Inbound Marketing
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Social Media Marketing
 • Technology
แสดงทั้งหมด
 • แสดงทั้งหมด
 • Content Marketing
 • Digital Marketing
 • Email Marketing
 • Inbound Marketing
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Social Media Marketing
 • Technology

NT Knowledge Sharing I 5 เทคนิคการทำ Content Marketing ที่ต้องรู้คือเข้าใจ Customer journey รู้จัก FCB grid, Content matrix, Content circle, Evergreen vs Topical Content และสิ่งสำคัญคือต้องมีความสม่ำเสมอในการทำ Content

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I เรียนรู้และเข้าใจเทคนิค แนวคิด วิธีการทำ Content Marketing เบื้องต้นให้ประสบผลสำเร็จ

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I สรุปรวบยอด Inbound Marketing ทั้งหมด

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I เรียนรู้ 5 เทคนิคในการทำ Inbound Marketing ได้แก่ การเจาะเข้าถึงเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ ใช้ข้อมูลให้เป็นเพราะ Information is Power ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากกรณีศึกษา รวมถึงการใช้ Outbound Marketing ประกอบกันไป

  รับชมบทเรียน

Inbound Marketing-04: Inbound Marketing มีอะไรต่างกับ Content Marketing

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I มาศึกษาถึงข้อแตกต่างระหว่าง Inbound Marketing และ Outbound Marketing และทั้ง 2 อย่างนี้ควรจะใช้ตอนไหนอย่างไร หรือควรใช้ไปพร้อม ๆ กัน

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I มาเรียนรู้กันว่า Framework ของ Inbound Marketing อันประกอบไปด้วย Attract, Engage และ Delight คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไร

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I หลักของ Inbound Marketing คือการทำการตลาดโดยการดึงดูดคนเข้ามาหาแทนการเข้าไปหา โดยการส่งเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร (Content) ที่ใช่ออกไปสู่ลูกค้าในเวลาที่ใช่ โดยเนื้อหานั้นจะต้องมีคุณค่า ตรงกับความสนใจ และสุดท้ายทำให้เกิดยอดขาย

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I Digital Marketing มีศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบอยู่มากมาย แต่ในที่นี้จะพาไปรู้จักกับ 5 ศาสตร์สำคัญคือ Inbound marketing, Content marketing, SEO, Social Media marketing, Email marketing

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I ความสำคัญของ Digital Marketing คือ ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างแบรนด์ ช่วนให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ ช่วยเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I Digital Marketing คือการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเช่น Facebook, Instgram, Website เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าในที่ที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ ผ่านช่องทางที่ถูกต้อง

  รับชมบทเรียน

NT Knowledge Sharing I Digital Marketing ถือเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดในปัจจุบันนี้ คอร์สนี้จะแนะนำให้รู้จัก Digital Marketing รูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้น

  รับชมบทเรียน
Scroll to Top