คอร์สเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดในยุคดิจิทัล

            การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังส่งผลกระทบกับด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอีกด้วย ผู้คนงดการเดินทางออกนอกประเทศ มีการปิดสนามบิน การส่งออกเริ่มมีปัญหา การบริโภคภายในประเทศเริ่มไม่คล่องตัว การมีมาตรการ Social Distancing และมีการปิดสถานที่การค้า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยไม่ได้ ก็หมายถึงผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น โรงแรม บริษัททัวร์ ร้านอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลาย ๆ คนต้องถูกพักงานหรืออาจถึงขั้นให้ออกจากงานเนื่องจากเจ้าของธุรกิจไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ ทำให้บางครอบครัวต้องอยู่ในสภาวะที่เงินไม่พอใช้ถึงแม้จะมีมาตรการรัฐเข้ามาเยียวยาก็ตาม

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีบางคนหาทางออกด้วยการหารายได้พิเศษ หรืออาจจะเป็นรายได้หลักในยามที่ไม่มีเงินเดือนมารองรับ จึงมีหลาย ๆ คนที่ตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจของตนเอง ซึ่งบางคนก็สามารถเริ่มธุรกิจได้ไม่ยากนักเพราะมีความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจเป็นทุนเดิม ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องคิดว่าจะเริ่มทำธุรกิจประเภทไหนดี แต่สำหรับบางคนอาจจะไม่มีความสามารถพิเศษ หรือความถนัด หรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง ดังนั้น การหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับคนกลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นมาก หมายรวมถึงผู้ที่รู้แล้วว่าตนเองต้องการเริ่มธุรกิจอะไร แต่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมหรือลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้

            การเรียนรู้ถือเป็น กระบวนการพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต (Life Long Learning) ยิ่งในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างอย่างต่อเนื่องยิ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ที่จะช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจหลัก หรือเป็นรายได้เสริมก็แล้วแต่ การเรียนรู้จะช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโต ช่วยเปิดโลกทัศน์ไปสู่ความคิดใหม่ ๆ ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ยิ่งต้องใช้เวลาในช่วงระยะเวลานี้อัปเดตความรู้และทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอีกด้วย [1]

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่า การศึกษาของนักเรียนหรือแม้แต่ของบุคคลทั่วไปสามารถทำได้ง่าย ๆ ณ สถานที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ ทบทวนบทเรียนกี่ครั้งก็ได้ ด้วยการเรียนแบบออนไลน์ หรือ Online Learning ยิ่งไปกว่านั้นหากบุคคลทั่วไปต้องการเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมอาชีพของตนหรือหารายได้พิเศษจากสถาบันต่างประเทศก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึงต่างประเทศ เพราะบางสถาบันได้เปิดการเรียนการสอน อบรมทักษะ ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ ซึ่งมีให้เลือกอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการเรียนด้วยระบบออนไลน์จะช่วยให้ผู้เรียนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกด้วย

เรียนอะไร เรียนกับใคร ที่เหมาะกับเรา

            ในปัจจุบันมี Online Course เกิดขึ้นมากมายซึ่งมีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าจ่าย และเป็นสถาบันในประเทศและเป็นสถาบันต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เลือกเรียนในวิชาที่เหมาะสม และมีประโยชน์กับตนเอง ซึ่งบทความนี้ขอรวบรวม Online Course ทั้งของต่างประเทศและในประเทศที่กำลังเป็นที่นิยมมานำเสนอ ดังนี้ [2]

1. Online Course ของสถาบันต่างประเทศ

            1.1  Google Digital Garage เน้นคอร์สเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล ได้แก่ Data and Tech, Digital Marketing, และ Career Development ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบางคอร์สจะมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วย 

            1.2  Coursera เป็นแพลตฟอร์ม Online Course ที่เป็นที่นิยมและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Yale, Michigan และ Stamford รวมถึงองค์กรใหญ่ ๆ เช่น Google และ IBM เป็นต้น โดยในแพลตฟอร์มนี้จะมีวิชาให้เรียนหลากหลายวิชา เช่น Data Science, Personal Development, Math and Logic, Arts and Humanities, และ Health เป็นต้น

            1.3  Online Courses at Harvard University มีคอร์สออนไลน์ให้เลือกเรียนมากมาย เช่น Computer Science, Health and Medicine, และ Social Sciences เป็นต้น ซึ่งมีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน

            1.4  LinkedIn Learning เป็นศูนย์เรียนออนไลน์เสริมทักษะด้านอาชีพ แบ่งเป็น 3 คอร์สได้แก่ Business, Creative และ Technology และมีคอร์สย่อยลงไปอีก เช่น AutoCAD, Writing, และ Photoshop เป็นต้น

2. Online Course ของสถาบันในประเทศ

            2.1  Skooldio Tutorials เป็นแพลตฟอร์มฝีมือคนไทย มีบทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีมากมาย แบ่งเป็น 4 ด้านคือ Business, Data, Design และ Technology รวมทั้งจะมีคอร์ส ย่อยลงไปอีก ทั้งที่เป็นแบบ Work shop และ Online Course ความน่าสนใจของแพลตฟอร์มนี้คือ มีผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น คุณวริศ วรรณวิธู (Developer Relations, LINE Thailand) ที่มาแนะนำเรื่อง API, คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ (Google Developers Expert – Firebase) ที่มาแชร์เกี่ยวกับ Google Drive และคุณศิระ เอกบุตร (Instructor, Thep Excel) ที่มาเผยเทคนิค Power Query เป็นต้น

            2.2  SET e-learning เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน เช่น การวางแผนการเงิน อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้ วางแผนเกษียณ พร้อมทั้งมีใบประกาศนียบัตรทุกคอร์สให้ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์อีกด้วย

            2.3  Thai MOOC เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำของประเทศไทย โดยจะสอนเป็นภาษาไทย 90% และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน คอร์สส่วนใหญ่จะดึงมาจากรายวิชาที่สอนกันในระดับอุดมศึกษา แต่หลายคอร์สก็สามารถปรับมาใช้ในการทำงานได้ ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน เช่น สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน, กระบวนการผลิตเห็ดและพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัย, ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข, การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ, เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข, Google Tools เพื่อการพัฒนางาน, การออกแบบวงจรดิจิทัล, และการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 เป็นต้น

NT ช่วยให้การเปิดสอนคอร์สออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและเป็นมืออาชีพ

            เมื่อสถาบันการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เคยเปิดการเรียนการสอนได้ที่สถาบันฯ แต่การใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่ทุกคนต้องยึดเรื่อง Social Distancing เป็นสำคัญ ทำให้ทุก ๆ สถาบันจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นการเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ หรือ Online Learning เพื่อให้ผู้เรียนยังคงสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องและไม่เสียเวลา เนื่องจากไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะสิ้นสุดเมื่อใด สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เร็วมากที่สุด อีกทั้งการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ในการเพิ่มความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ยังอาจเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันอีกทางหนึ่งด้วย

            NT หรือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยการควบรวมกิจการของ TOT และ CAT ทำให้ NT เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด พร้อมสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร หรือสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายการสื่อสารที่ประสิทธิภาพพร้อมรองรับการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดย NT มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมบริการ ดังนี้

            แบบที่ 1 : Lease Line Internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเช่าใช้เฉพาะราย มีการเชื่อมต่อวงจรโดยตรงแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) ผ่านระบบ Fiber Optic ที่มีเสถียรภาพสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น จึงทำให้ผู้ใช้บริการได้ความเร็วตามที่ต้องการตลอดเวลา รวมทั้งโซลูชั่นพิเศษที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและศูนย์บริการ Network Operation Center ที่คอยให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย 

            ในส่วนของ IP Address ทาง NT ได้จัดสรรหมายเลข Public IP Address แบบคงที่ (Fixed) ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถวาง Server หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากสำนักงานสาขาหรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ผ่าน VPN ได้อีกด้วย

            แบบที่ 2 : Premium Leased Line Internet เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตแบบ Full Bandwidth ที่แชร์ใช้สัดส่วนระดับความเร็วอินเทอร์เน็ตในท่อเดียวกัน แยกเป็น

            2.1 แบบ Package

            – Advance Package หากองค์กรต้องการใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศเพียงอย่างเดียว จะใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ วิทยาลัย บริษัท โรงแรม โรงพยาบาล หรือโรงงานขนาดเล็ก ในกรณีที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ก็สามารถใช้ได้ 25% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้

            – Premium Package หากองค์กรต้องการใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศเพียงอย่างเดียว จะใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก ในกรณีที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ก็สามารถใช้ได้ 50% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้

            – All International Package หากองค์กรต้องการใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศเพียงอย่างเดียว จะใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้ เหมาะสำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว บริษัทนำเข้า/ส่งออกขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสาขาในต่างประเทศหลายสาขา หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ก็สามารถใช้ได้สูงสุด 100% ของระดับความเร็วที่เลือกใช้

            2.2 Tailor Made เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่สามารถกำหนดความเร็วตามความต้องการขององค์กรได้ โดยจะมีการแบ่งท่ออินเทอร์เน็ตภายใน Eco-Leased Line Internet ส่วนการใช้งานจะเป็นแบบ Shared Bandwidth โดยอัตราส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและต่างประเทศจะมีคุณภาพมากกว่า Home Internet ทั่วไป ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและ SME

            หากต้องการคำแนะนำเบื้องต้นหรือมีข้อสงสัย รวมถึงต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่างทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพฯ และปริมณฑล หน้าเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com/  หรือติดต่อผ่านช่องทาง ID LINE @NTSMESolutionBKK

แหล่งอ้างอิง
[1] https://www.bangkokbanksme.com/en/free-online-courses-to-grow-your-business
[2] https://bit.ly/3Y8QHzW
[3] https://lms.thaimooc.org/courses

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup