<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">

เติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัย ด้วยบริการ NT Corporate Internet Lite

            มนุษย์จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กอปรกับมนุษย์มีความต้องการที่หลากหลาย ปัจจัยที่ห้าจึงเริ่มตามมา ปัจจัยที่ว่านี้คือ “อินเทอร์เน็ต” ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตผู้คนอย่างมากและเกือบจะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง การเกษตร บันเทิง ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ

            ในด้านเศรษฐกิจหรือการค้าขายสินค้าและบริการ คงปฏิเสธการเข้ามาของการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ยิ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเร็วและมากเพียงไร โอกาสความเติบโตของธุรกิจก็มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียกว่า “Disrupt” คือการทำลายเทคโนโลยีเดิม และพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บางคนเรียก “Disrupt” ว่าเป็น “Creative Destruction” หรือการทำลายอย่างสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่น CD และ DVD เพลงหรือภาพยนตร์ ที่กำลังถูก Disrupt ด้วยช่องทางฟังเพลงที่ใช้การโหลดได้อย่างง่าย เช่น Spotify, JOOX, YouTube หรือ Netflix เป็นต้น [1]

            เมื่อการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นปัจจัยที่ห้าในยุคนี้ การเลือกระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือองค์กรต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร มีหลายปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือก เช่น ความเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

            NT บริษัทโทรคมนาคมในฐานะรัฐวิสาหกิจ โดยการควบรวมกิจการของสองบริษัททางด้านโทรคมนาคม คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยการควบรวมกิจการนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยมีสโลแกนที่มุ่งพัฒนาเพื่ออนาคตว่า “สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี Next, through technology” ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ หรือการแข่งขันในภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดก็ตาม NT พร้อมดูแลและตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย NT พร้อมที่จะ

            “สนับสนุน” นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาประเทศ

            “สร้างสรรค์” ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ แพลตฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม

            “สาน” ความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรม ผ่านเทคโนโลยี ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุม

NT มีการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของทุกกลุ่มลูกค้า ในบริการของ NT ที่ชื่อว่า “NT Corporate Internet Lite”

NT Corporate Internet Lite

            ก่อนที่จะกล่าวถึง NT Corporate Internet Lite มาทำความรู้จักกับ “Corporate internet” กันก่อน Corporate internet คือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากโลกของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรนั้นแตกต่างกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น ในบริษัทขนาดใหญ่เวลาดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสารสำคัญ มักต้องการการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว มีความเสถียร และมีความปลอดภัยสูง [2]

            NT Corporate Internet Lite ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดกลางในราคาประหยัดแต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถเลือกใช้งานตามความเร็วที่ต้องการได้ สามารถ รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดด้วยการเชื่อมต่อบนโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงแบบส่วนตัว ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รับประกันคุณภาพบริการ SLA 99.60% ทั้งการเชื่อมต่อในประเทศและต่างประเทศ ผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของ NT IIG ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศและเชื่อมต่อตรงกับเกตเวย์หลักทั่วโลก ผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ 7 เส้นทาง นอกจากนี้แล้ว NT Corporate Internet Lite ยังมีจุดเด่นอีกหลายประการทั้งในด้านความเร็ว การเชื่อมต่อ ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการหลังการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ [3]

            1. ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต บริการ NT Corporate Internet Lite นั้น ช่วยให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ความเร็วสูง โดยจะมีการแยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพื่อการทำงานที่ตรงกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดทำให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องแชร์ความเร็วกับองค์กรอื่น และสามารถออกแบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เองตามการใช้งาน

องค์กรสามารถเลือกสื่อสัญญาณได้ทั้งแบบ Ethernet, MPLS (เป็นไปตามมาตรฐานสากล MEF CE 3.0) มีประสิทธิภาพของการรับและการส่งข้อมูล สามารถลดภาระการบริหารจัดการเครือข่ายลงได้เนื่องจากใช้งานกันเองภายในองค์กรเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์การทำงานของแต่ละบริษัท บริษัทสามารถเลือกความเร็วอินเทอร์เน็ตเองได้อีกด้วย และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดยังสามารถวิเคราะห์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ MRTG (Multi Router Traffic Grapher) Monitoring ดูรายงานกราฟสรุปการใช้งานได้แบบรายวัน รายเดือน และรายปี เพื่อตรวจสอบความคงที่ได้ รวมทั้งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศเข้าถึงทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ดีและมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

            2. การเชื่อมต่อของระบบ บริการ NT Corporate Internet Lite สามารถทำการเชื่อมต่อตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดผ่าน NT IIG,Thailand IX และ IX ชั้นนำ จึงไม่ต้องเป็นกังวลหากต้องการติดต่องานหรือธุระใด ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นนอกประเทศ เพราะบริการนี้มี โครงข่ายสัญญาณคอยรองรับอย่างเต็มที่

            3. ด้านความปลอดภัยและการดูแลหลังการขาย บริการ NT Corporate Internet Lite มีระบบการป้องกันที่ใช้ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยการเพิ่มการดูแลพิเศษด้วยระบบ DDoS Attack Protection โดย ARBOR ซึ่ง DDoS Attack นั้น สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Distributed Denial of Service หรือ DDoS เป็นการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบหนึ่ง โดยมีรูปแบบการโจมตีที่แฮกเกอร์จะทำการส่ง Traffic หรือคำขอเข้าถึงข้อมูลจากหลากหลายที่ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการโจมตีพร้อม ๆ กัน จึงทำให้เว็บไซต์นั้น มีปริมาณ Traffic มากเกินกว่าที่ Server จะสามารถรองรับได้ ส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้หรือที่นิยมเรียกกันว่า เว็บไซต์ล่ม นั่นเอง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องชะงัก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน กระทบภาพลักษณ์องค์กร รวมไปถึงมีผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้าอีกด้วย [4]

            นอกจากการดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบแล้ว NT ยังมีบริการดูแลหลังการขายทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

            จากที่กล่าวมาทั้งหมด การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์โดยเลือกใช้ Corporate Internet ที่มีประสิทธิภาพทั้งความเร็วของอินเทอร์เน็ต ความเสถียรของการใช้งาน ระบบการเชื่อมต่อที่ดีและกว้างไกลทั้งในและนอกประเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และบริการหลังการขายที่มีตลอด 24ชั่วโมง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความราบรื่น ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเสียด้านค่าใช้จ่าย บริการ NT Corporate Internet Lite พร้อมที่จะสนับสนุนทุกความสำเร็จขององค์กรในด้านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้องค์กรได้เติบโตและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามการบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ผ่านทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล หรือสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://nt-metro-service.com

แหล่งอ้างอิง
[1] https://bit.ly/3zNuf4Z
[2] https://www.anet.net.th/m/CorporateInternet
[3] https://www.ntplc.co.th/Product/fixedline
[4] https://www.nipa.cloud/blog/what-ddos-is

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup