<link rel="stylesheet" href="/s/ef3175.css">

การวางระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรราชการ

การสื่อสารในโลกดิจิทัลทุกวันนี้เน้นที่ความรวดเร็ว สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ช่องทางหนึ่งที่คนโดยทั่วไปใช้ในการสื่อสารเชื่อมต่อกันคงหนีไม่พ้น “โทรศัพท์” ที่ใช้ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวและธุรกิจการงาน “โทรศัพท์สำนักงาน” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกันภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ถึงแม้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางองค์กรอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อประสานงานเรื่องการทำงาน แต่โทรศัพท์สำนักงานก็ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานอยู่ เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร อีกทั้งลูกค้า ประชาชน ส่วนงานราชการสามารถติดต่อได้สะดวก ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาระบบโทรศัพท์สำนักงานเองก็ได้พัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Cloud ด้วยการให้บริการที่เรียกว่า Cloud PBX 

Cloud PBX ระบบโทรศัพท์ที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล

            การพัฒนาเทคโนโลยีจนมาถึงในปัจจุบันที่เรียกว่ายุคดิจิทัลนั้น ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารแทบจะทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของระบบโทรศัพท์ จากเดิมเริ่มต้นที่มีการใช้โทรศัพท์เป็นแบบโทรศัพท์อนาล็อกที่มีเครือข่ายการติดต่อในระยะรัศมีที่มีขอบเขตจำกัด พัฒนาไปจนถึงการใช้ระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัลที่สามารถขยายอาณาเขตการใช้งานได้อย่างกว้างขวางเชื่อมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต [2] ที่เรียกว่า โทรศัพท์บนคลาวด์ (Cloud) โดยโทรศัพท์ระบบนี้ไม่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เนื่องจากระบบโทรศัพท์แบบบนคลาวด์ใช้เทคโนโลยีเป็นแบบชุดซอฟต์แวร์ในการให้บริการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะมีผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลทั้งระบบ

            แรกเริ่มเดิมทีการติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์ขององค์กร จะต้องใช้การลงทุนกับการวางระบบตู้สาขาขนาดใหญ่เพื่อรองรับปริมาณการใช้งาน ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งนาน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในยุคปัจจุบัน มีการนำระบบ Cloud เข้ามาใช้ร่วมกับระบบการสื่อสารผ่านตู้สาขาแบบเดิม ที่เรียกว่า Cloud PBX ซึ่งเป็นบริการให้เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา (PABX) มีฟังก์ชันในการทำงานที่หลากหลาย และมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการวางระบบตู้สาขาอีกด้วย [3] 

            Cloud PBX คือ ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ต่อยอดมาจากระบบ PBX หรือตู้โทรศัพท์สาขาแบบเดิม โดยมีจุดเด่นหลายประการ เช่น ผู้ให้บริการเช่าใช้จะเป็นผู้ลงทุนระบบเองในขณะที่ ถ้าเป็นระบบ PBX หน่วยงานจะเป็นผู้ลงทุนระบบ ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากถ้าเป็นระบบ PBX หน่วยงานจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกับค่าอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษา แต่หากเป็น Cloud PBX หน่วยงานเพียงแค่เสียค่าเช่าระบบเท่านั้น อีกทั้งผู้ให้บริการเช่าจะมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และในระบบ Cloud PBX จะสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่มีหลายสาขาก็ไม่ต้องลงทุน PBX หลายชุด สามารถใช้งานผ่าน Cloud PBX ชุดเดียวกันได้เลย

            นอกจากประสิทธิภาพดังกล่าวแล้ว ความน่าเชื่อถือขององค์กรยังสามารถแสดงออกผ่านหมายเลขโทรศัพท์ได้อีกด้วย นั่นคือ การใช้เบอร์ 02 ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเบอร์ 02 เป็นการแสดงออกถึงหลักแหล่งที่ตั้งขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างชัดเจน เป็นเบอร์พื้นฐานที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยสำหรับใช้งานในองค์กรและบ้านพักอาศัย รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้กับองค์กรเพราะเป็นเบอร์ที่ตรวจสอบได้และมีการลงทะเบียนใช้งานอย่างถูกต้อง ในด้านของฟังก์ชันการทำงานนั้น เบอร์ 02 จะรองรับระบบโทรศัพท์ภายในได้ สร้างเบอร์ต่อภายในได้ ซึ่งจะเหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายแผนก สร้างระบบ Call center ได้ และมีระบบตอบรับอัตโนมัติซึ่งจะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อและความเป็นระบบขององค์กรอีกด้วย [4]

            NT รัฐวิสาหกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 65 ปี เข้าใจถึงความต้องการขององค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในเรื่องของระบบโทรศัพท์สำนักงาน NT มีระบบ Cloud PBX ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เบอร์ 02 ได้และสามารถโชว์เบอร์ 02 ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมีการติดตั้งตู้สาขาซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง และบันทึก
บทสนทนาเพื่อเอามาพัฒนาเสียงตอบรับได้อีกด้วย

            ในส่วนของบริการหลังการขาย NT ยังมีทีมดูแล NT Cloud PBX Service ให้บริการอย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของ Counselling Service ที่จะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบและออกแบบเมนูการทำงานของระบบ Call Centre, Onsite Service บริการจัดทำและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้อง ณ จุดติดตั้งและใช้งานระบบ, และ Support Service บริการตรวจสอบแก้ไขระบบที่ขัดข้อง ด้วยโปรแกรมควบคุมระยะไกล ซึ่งด้วยบริการเหล่านี้เอง องค์กรหรือหน่วยงานจึงมั่นใจได้ว่า NT จะช่วยทำให้ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

            เนื่องจากการทำงานของ Cloud PBX จะต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทความนี้จึงจะพาไปรู้จักกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในองค์กร หรือ Corporate Internet เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Corporate Internet สิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

            Corporate Internet คือ ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรที่ถูกออกแบบเฉพาะหรือมีรูปแบบการให้บริการตามแต่ความต้องการของผู้ใช้ เช่น องค์กรที่ต้องการอินเทอร์เน็ตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง องค์กรที่มีการส่งข้อมูลจำนวนมากไปยังต่างประเทศตลอดเวลา หรือองค์กรที่ต้องการความเร็วของอินเทอร์เน็ตในระดับสูง เป็นต้น

            ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการด้าน Corporate Internet จึงต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ รวมทั้งต้องสามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้ NT บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศที่เป็นเจ้าของโครงข่ายเอง มีความแข็งแกร่งจากการควบรวมระหว่าง TOT และ CAT ทำให้ NT Corporate Internet มีการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น Gateway AAE1 ที่เชื่อมต่อตรงไปยังยุโรป หรือเส้นทางที่เชื่อม Gateway
ไปยังฮ่องกงและอีกหลายประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง เป็นไปตามมาตรฐาน ISO

            ด้วยจุดแข็งตามที่ได้กล่าวมานี้ จึงมีหลายองค์กรที่ไว้วางใจและใช้บริการของ NT มาโดยตลอด เช่น เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ที่ใช้สินค้าด้านอินเทอร์เน็ต (Leased Line Internet) และบริการโทรศัพท์หมายเลขภายในและภายนอก (IP Phone) ซึ่งทางเทศบาลมีการใช้บริการมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็น TOT จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประทับใจในบริการที่คอยให้คำปรึกษาและประสานงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังที่คุณเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ที่กล่าวไว้ว่า

            “ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเรื่อง Router ตัวหนึ่ง คือทางเทศบาลก็ซื้อตัวขยายสัญญาณเข้ามาใช้ มาติดตั้งเองตามขั้นตอนที่เข้าใจ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอยากประหยัดเวลา แต่พอเริ่มใช้งานไป ก็เริ่มมีปัญหาทางเทคนิคกระทบกับระบบสัญญาณในส่วนอื่นๆ เชื่อมเน็ตไม่ได้บ้าง ต่อเน็ตแล้วหลุดบ้าง จนต้องโทรหาให้เจ้าหน้าที่ NT เข้ามาช่วย ทางทีมงานก็ไล่หาปัญหาทีละจุด ทีละจุด จนสุดท้ายถึงได้พบว่า เจ้าตัวกระจายสัญญาณเจ้าปัญหาไม่ได้มีการตั้งค่าที่เหมาะสมซึ่งทาง NT ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่น ซึ่งทางเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับความใส่ใจในการทำงานอย่างมาก ปัจจุบันทางเทศบาลฯ ได้มีมการใช้สินค้าด้าน อินเทอร์เน็ต (Leased Line Internet) และบริการโทรศัพท์หมายเลขภายในและภายนอก (IP Phone) จาก NT ซึ่งได้รับคำแนะนำและการวางระบบที่ดีเสมอมา”

            NT หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมให้บริการ Corporate Internet ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรองรับการใช้งานทั้งการเจ้าหน้าที่ภายใน และรองรับการให้บริการกับประชาชนที่มีติดต่อ โดยทาง NT มีทีมงานที่จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่สนใจ  สามารถติดต่อเพื่อสอบถามการบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ผ่านทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล  สามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์  nt-metro-service.com หรือติดต่อผ่าน Line@ : @ntsmesolutionbkk

แหล่งอ้างอิง
[1] https://sites.google.com/a/hongyokbumrung.ac.th/kruaom/kar-suxsar-khxmul/phathnakar-khxng-kar-suxsar
[2] https://personet.co.th/telephone-network/
[3] https://www.bangkokbiznews.com/advertorials/news/1207
[4] https://www.facebook.com/YaleComCoTh/posts/705090206562503/

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup