NT ใส่ใจดูแล ด้วยบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

            สำหรับองค์กรต่าง ๆ เมื่อนึกถึงปัจจัยในการเลือกสินค้า/บริการ นั้น ลำดับต้น ๆ คงหนีไม่พ้นราคาและคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน แต่สำหรับสินค้าที่มีระบบที่ซับซ้อนอย่างเช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม จำเป็นที่ต้องคำนึงถึงการรับประกันสินค้า และการดูแลลูกค้าหลังการขายไปด้วยพร้อมกัน เพื่อมั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดปัญหากับตัวสินค้าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และแก้ปัญหาตรงจุด ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

            รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอย่าง NT หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญประจำอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งในทุกบริการที่ NT ส่งมอบให้ลูกค้านั้น จะขาดไม่ได้เลยกับขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนั่นคือ “บริการหลังการขาย” เพราะ NT ตระหนักดีว่า ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาและวางแผนทุกขั้นตอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และด้วยทีมเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญพร้อมประสบการณ์ในการทำงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างลึกซึ้ง ทำให้ NT ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายองค์กร ให้ช่วยเข้าไปดูแลระบบการสื่อสารในหลาย ๆ ด้านมานานกว่า 65 ปี

            บริการหนึ่งที่ NT ได้รับความไว้วางใจจากหลาย ๆ องค์กรให้เข้าไปดูแล ได้แก่ Corporate Internet เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันให้ความสำคัญและเห็นความจำเป็นของการใช้ Corporate Internet ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูง มีความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งมีความเสถียรของสัญญาณมากกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านโดยทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพเหล่านี้ จึงทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หน่วยงานราชการ หรือองค์กรขนาดใหญ่ ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและไม่ติดขัด อีกทั้งบริการการหลังการขายของ NT ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น ๆ จึงทำให้หลายองค์กรตัดสินใจใช้บริการ Corporate Internet จาก NT เรื่อยมา

NT After Sales Service ดูแลอย่างใส่ใจ พร้อมให้บริการ

            NT ได้จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ใน 3 รูปแบบดังนี้

  1. Counseling Service เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบ และการออกแบบ รายละเอียดของเครือข่ายส่วนตัวตามความต้องการขององค์กร
  2. On Site Service เป็นบริการจัดทำและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้อง ณ จุดติดตั้งและใช้งานโดยทีมงานเทคนิคประจำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 100 ทีมงานกระจายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
  3. Support Service เป็นบริการตรวจสอบแก้ไขระบบที่ขัดข้อง ด้วยเจ้าหน้าที่ NOC ที่ทำงาน 24×7 ผ่านโปรแกรมควบคุมระยะไกล (Remote Support)

การตรวจสอบปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

            NT มีระบบการตรวจสอบปัญหาเมื่อลูกค้าแจ้งเข้ามาขอรับบริการอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากเมื่อได้รับปัญหาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางใด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเบื้องต้นกับระบบดูแลการให้บริการทันที เพื่อให้การประสานงานไปยังทีมงานด้านเทคนิคมีรายละเอียดของปัญหาในเบื้องต้น และดำเนินการแก้ไขโดยรวดเร็ว

              ในกรณีที่ปัญหาของลูกค้ามีความซับซ้อน เช่น มีการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่ลูกค้าติดตั้งไว้ด้วยนั้น งานแก้ไขจะถูกยกระดับ (Escalate) ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ซึ่งในทุก ๆ ขั้นตอนของการแก้ปัญหา จะมีการบันทึกความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในอนาคตหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือนำบันทึกนั้นไปปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ลูกค้าต่อไปในอนาคตได้

 NT After Sales Service ความประทับใจที่ลูกค้ามอบให้

            ด้วยรูปแบบบริการหลังการขายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพของ NT จึงมีลูกค้าจากหลายองค์กรได้เข้ามาใช้บริการ และกล่าวถึงความประทับใจต่อ NT ดังเช่น คุณปิยะพงษ์ กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพรตพิทยพยัต ที่กล่าวไว้ว่า

            “สำหรับความประทับใจที่มีต่อ NT คงเป็นความใส่ใจดูแล และการที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ทางทีม NT ก็จะมีการ Remote Control เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ก่อน ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดเวลา และช่วยทำให้ทางโรงเรียนสามารถกลับมาใช้งานบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”

คุณยุรี อนิทรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

            “ทางเรามีความประทับใจในสินค้าและบริการของ NT ในหลายส่วน โดยเฉพาะเรื่องการบริการที่มีความรวดเร็วในการเข้ามาแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องของอินเทอร์เน็ต และเรื่องระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ทาง NT มีการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอ ช่วยดูแลให้คำแนะนำเป็นอย่างดี อีกทั้งในส่วนของความเสถียรของอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรค่อนข้างมาก ทำให้สะดวกในการใช้งาน”

            คุณนันท์สินี วัฒนผล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงความประทับใจต่อ NT ไว้ว่า

            “NT ใส่ใจทั้งตัวสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และการบริการที่มักจะถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของพนักงานในเทศบาลอยู่เสมอ รวมถึงการที่แสดงความใส่ใจและความห่วงใยที่ทาง NT มอบให้กับทางเทศบาลเสมอมา เมื่อมีปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบจะให้คำปรึกษาและบริการแก้ไขที่รวดเร็ว ด้านตัวสินค้าที่ได้ใช้บริการและบริการแก้ไขที่รวดเร็ว ด้านตัวสินค้าที่ได้ใช้บริการคือ Wifi นั้น ก็มีความเสถียรและความแรงที่คงที่ ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมต่อได้รวดเร็วตอบโจทย์จุดประสงค์ของเทศบาลได้อย่างเป็นอย่าง”

            จากความประทับใจ และความไว้วางใจที่ NT ได้รับจากลูกค้า ทำให้ NT มุ่งมั่นในการทำงานทั้งในด้านการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามการบริการเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ผ่านทาง Facebook Page : NT shop กรุงเทพและปริมณฑล  ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์  https://nt-metro-service.com  หรือสามารถติดต่อ Line@ : @ntsmesolutionbkk

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup