<link rel="stylesheet" href="/s/bb05d9.css">
  • แสดงทั้งหมด
  • Education in spotlight
  • resource
  • Solution & How to
  • Tech & Trend
Fiber Optic
Fiber Optic คือ สายใยแก้วนำแสงที่มีขนาดเล็ก แต่มีสัญญาณที่แรงและมีระยะในการส่งข้อมูลที่กว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นไฟเบอร์ออฟติกที่มีความปลอดภัยสูงอีกด้วย
  อ่านต่อทั้งหมด
Smart Building
Smart Building คือ ระบบอาคารที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้งานทั้งในด้านการบริหารจัดการ และความปลอดภัย
  อ่านต่อทั้งหมด
ออกแบบระบบเครือข่าย
ออกแบบระบบเครือข่าย คือ การออกแบบระบบเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันทรัพยากรกันได้ภายในองค์กร และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อ่านต่อทั้งหมด
Smart Environment
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒ ...
  อ่านต่อทั้งหมด
Smart Mobility
การเดินทาง และขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) คืออะไร ทำความรู้จักกับการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ
  อ่านต่อทั้งหมด
Smart Hospital
Smart Hospital คือระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้มีการจัดการ การบริการที่รวดเร็ว และปลอดภัย
  อ่านต่อทั้งหมด
Smart Living
ในปัจจุบัน Smart Living ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ที่เห็นได้บ่อย ๆ ในขณะนี้คือการนำมาใช้กับที่อยู่อาศัยหรือ Smart Home โดยอาจมีการกล่าวว่าเป็นบ้านแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย
  อ่านต่อทั้งหมด
Network คือ
การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนั้นต้องมีระบบที่ช่วยเชื่อมโยงการสื่อสารของอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบนั้นก็คือ Network หรือ ระบบเครือข่าย คือโครงข่ายที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลทั้งในการเรียน การทำงาน การใช้งานส่วนตัวในเรื่องอื่นๆ
  อ่านต่อทั้งหมด
smart energy
Smart Energy ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแหล่งพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคต เป็นกลุ่มธุรกิจ และเทคโนโลยีจากคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมสร้างสมดุลการผลิต และการใช้พลังงานให้มั่นคง
  อ่านต่อทั้งหมด
NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการสื่อสาร มีบริการอินเตอร์เน็ตตอบโจทย์การทำงานขององค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะอัปโหลดข้อมูล ส่งอีเมล หรือประชุมออนไลน์ก็มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ราบรื่น ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์องค์กรทุกขนาด
  อ่านต่อทั้งหมด
NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศ และ Gateway เชื่อมต่อไปต่างประเทศ ซึ่งจะร่วมพัฒนาหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล
  อ่านต่อทั้งหมด
หน่วยงาน NT Metro Service ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อม!! สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี
  อ่านต่อทั้งหมด
"Beyond Education" โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด
  อ่านต่อทั้งหมด
"Smart Government" เทศบาลอ้อมใหญ่ ร่วมยกระดับองค์กรทันสมัย เพื่อบริการประชาชน
  อ่านต่อทั้งหมด
Smart School คือ
Smart School หรือโรงเรียนอัจฉริยะคือโรงเรียนที่ นักเรียนและคุณครู บุคลาการต่างใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการประยุกต์ใช้ทั้งเรียนและสอนอย่างสร้างสรรค์
  อ่านต่อทั้งหมด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup