• แสดงทั้งหมด
  • Education in spotlight
  • resource
  • Solution & How to
  • Tech & Trend

การบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น การสอนสะเต็มศึกษาประกอบไปด้วยอะไรบ้างสามารถหาข้อมูลได้จากบทความนี้

  อ่านต่อทั้งหมด

กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และมีอัตราการใช้จ่ายในการซื้อของออนไลน์สูงขึ้น มาดูกันว่าจะใช้กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดอะไรในการทำการตลาด e-Commerce และสื่อสารออนไลน์ให้โดนใจคนกลุ่มนี้

  อ่านต่อทั้งหมด

NT ใช้ระบบบริหารจัดการและเฝ้าระวังเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบฯ ตลอด 24 ชั่วโมง และทีมงานเทคนิคในพื้นที่มากกว่า 100 ทีมงาน เพื่อให้การเชื่อมต่อลื่นไหลไม่มีสะดุด

  อ่านต่อทั้งหมด

หลักการในการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมห้องเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรวมกันได้อย่างสันติสุข และเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อสังคมที่เปิดกว้างในอนาคต

  อ่านต่อทั้งหมด

หลักการในการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมห้องเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรวมกันได้อย่างสันติสุข และเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อสังคมที่เปิดกว้างในอนาคต

  อ่านต่อทั้งหมด

การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างคุณครูผู้สอนและเด็กพิเศษถือว่าเป็น
เรื่องสำคัญเด็กพิเศษแต่ละกลุ่มก็ต่างมีแนวทางในการเรียนการสอนที่อาจแตกต่างกัน คุณครูต้องเข้าใจธรรมชาติของน้อง กระตุ้น ให้ความเอาใจใส่

  อ่านต่อทั้งหมด

NT ให้ความสำคัญกับการพัฒน่บริการหลังการขายเป็นอย่างมาก ทีมรับแจ้งปัญหา 24/7 ทีมเทคนิคประจำพื้นที่กว่า 100 ทีม ประสบการณ์กว่า 65 ปี มีการอบรมพนักงาน การวางระบบการจัดการ

  อ่านต่อทั้งหมด

ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญ NT SMS-RFID ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสถานศึกษา เหมาะกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียน

  อ่านต่อทั้งหมด

การปรับปรุงบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศ (Home Office) มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องทำเช่นการตกแต่ง การวางระบบการสื่อสาร บทความนี้จะช่วยให้เห็นปัจจัยเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น

  อ่านต่อทั้งหมด

โซลูชันเพื่อธุรกิจ (Business Solutions) และโซลูชันเพื่อการศึกษา (Education Solutions) ที่หลากหลายของ NT ครอบคลุมทุกความต้องการใน
ด้านต่าง ๆ พร้อมทีมบริการหลังการขายให้บริการตลอด 24/7

  อ่านต่อทั้งหมด

ธุรกิจสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหรือ Wellness Tech เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและมีอนาคตไกล เนื่องมาจากเทร็นด์ของคนที่หันมาใส่ใจในสุขภาพแบบองค์รวมกันมากขึ้นทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ

  อ่านต่อทั้งหมด

Fulfillment ช่วยให้กับผู้ค้าออนไลน์สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การให้บริการพื้นที่สต็อกสินค้า บริการแพ็คสินค้า และบริการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ

  อ่านต่อทั้งหมด
บริการ Cloud

Cloud ทางเลือกใหม่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เพราะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บจำนวนมาก

  อ่านต่อทั้งหมด
การ Live streaming

Live streaming ทางเลือกใหม่ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่คุ้มค่า สร้างรายได้ พร้อมให้ธุรกิจน่าจดจำ

  อ่านต่อทั้งหมด
ธุรกิจ e-Sport

ธุรกิจ e-Sport และ e-Sport room ถือว่าได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างมาก บทความนี้เราจึงจะพาไปทำความรู้จักธุรกิจนี้ให้รอบด้านมากขึ้น

  อ่านต่อทั้งหมด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

Scroll to Top