• แสดงทั้งหมด
  • Education in spotlight
  • resource
  • Solution & How to
  • Tech & Trend

NT สนับสนุนแนวคิด Smart Government ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยง่ายและสะดวก

  อ่านต่อทั้งหมด

Cloud Storage การเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ เก็บข้อมูลได้เยอะ ปลอดภัย ไม่สูญหาย บริการสำหรับองค์กรราชการยุคใหม่ เท่าทันโลกดิจิทัล

  อ่านต่อทั้งหมด

Corporate internet ที่ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจทุกขนาด สามารถออกแบบได้สำหรับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้โซลูชัน “NT Corporate Internet Lite”

  อ่านต่อทั้งหมด

NT Corporate Internet Lite โซลูชันที่ NT พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์องค์กรธุรกิจด้วย “Corporate internet” ที่มีข้อได้เปรียบและถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อองค์กรธุรกิจทุกขนาด

  อ่านต่อทั้งหมด

อัปสกิลผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยคอร์สออนไลน์ หลากหลายทักษะที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนแนวคิดและนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคนิจิทัล

  อ่านต่อทั้งหมด

SEO คืออะไร? เทคนิกการทำ SEO ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มการเข้าถึงในช่องทางออนไลน์

  อ่านต่อทั้งหมด

NT BEYOUD EDUCATION การให้บริการในภาคการศึกษาของไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

  อ่านต่อทั้งหมด

6 ขั้นตอนการออกแบบและวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ให้ครอบคุมการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานขององค์กร

  อ่านต่อทั้งหมด

NT รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านกิจการโทรคมนาคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ เข้าใจหน่วยงานรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรภาครัฐ และดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาสัญญา

  อ่านต่อทั้งหมด

ศึกษาข้อมูลและเตรียมพร้อม สำหรับการจดทะเบียนบริษัทสำหรับเจ้าของธุรกิจ ด้วย 12 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้คุณจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

  อ่านต่อทั้งหมด

NT BEYOND EDUCATION การให้บริการในภาคการศึกษาของไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

  อ่านต่อทั้งหมด

เรียนรู้และทำความเข้าใจการสอบ GED วางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการศึกษาอเมริกัน (GED) อย่างมีประสิทธิภาพ

  อ่านต่อทั้งหมด

อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาชุมชนให้กลายเป็น Smart City (เมืองอัจฉริยะ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

  อ่านต่อทั้งหมด

NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

  อ่านต่อทั้งหมด

NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

  อ่านต่อทั้งหมด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

Scroll to Top