• แสดงทั้งหมด
  • Education in spotlight
  • resource
  • Solution & How to
  • Tech & Trend

NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการสื่อสาร มีบริการอินเตอร์เน็ตตอบโจทย์การทำงานขององค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะอัปโหลดข้อมูล ส่งอีเมล หรือประชุมออนไลน์ก็มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ราบรื่น ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์องค์กรทุกขนาด

  อ่านต่อทั้งหมด

NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศ และ Gateway เชื่อมต่อไปต่างประเทศ ซึ่งจะร่วมพัฒนาหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล

  อ่านต่อทั้งหมด

หน่วยงาน NT Metro Service ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อม!! สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี

  อ่านต่อทั้งหมด

“Beyond Education” โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

  อ่านต่อทั้งหมด

“Smart Government” เทศบาลอ้อมใหญ่ ร่วมยกระดับองค์กรทันสมัย เพื่อบริการประชาชน

  อ่านต่อทั้งหมด
Smart School คือ

สื่อการเรียนรู้แบบ Smart School จะต้องประกอบแกนสำคัญอะไรบ้าง แล้วประโยชน์ของ Smart School จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ครู และผู้บริหารในด้านใดบ้าง

  อ่านต่อทั้งหมด
smart grid

smart grid เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการไหลของพลังงานไฟฟ้าสองทิศทาง จึงทำให้เกิดประโยชน์หลากหลายทั้งผู้ผลิต และผู้ใช้พลังงาน

  อ่านต่อทั้งหมด
smart city

แนวคิด Smart City ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมในเมืองในด้านอะไรบ้าง แล้วการพึ่งพาเทคโนโลยีจะมีข้อดีกับข้อจำกัดในด้านใดบ้าง ดูเพิ่มเติมที่นี่

  อ่านต่อทั้งหมด

การให้ความสำคัญกับระบบอินเตอร์เน็ตถือเป็นการสร้างความได้เปรียบขององค์กรในยุคปัจจุบัน การเลือกอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญของการแข่งขันในยุคธุรกิจไร้พรมแดน

  อ่านต่อทั้งหมด
leased-line

บทความนี้จะพามาทำความรู้จัก Leased Line (ลีสไลน์) สิ่งสำคัญสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายราคาเท่าไหร่ แนะนำวิธีเลือกเจ้าไหนดี?

  อ่านต่อทั้งหมด

Cloud PBX ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน
โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งตู้สาขาเหมือนระบบ PBX ซึ่งหน่วยงานจะเป็นผู้เช่าระบบนี้จากผู้ให้เช่าใช้ระบบ และผู้ให้เช่าใช้ระบบจะเป็นผู้ดูแลการทำงานและอัปเดตระบบให้ทันสมัยพร้อมใช้งานเสมอ ทำให้ผู้เช่าใช้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  อ่านต่อทั้งหมด

Log File หรือ การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่จะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ และอื่น ๆ ของข้อมูล

  อ่านต่อทั้งหมด

เมื่อผู้ประกอบการเริ่มดำเนินการทางธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพราะทุกอย่างมีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง

  อ่านต่อทั้งหมด

NT พร้อมให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ในด้านของการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต เน้นความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล รวมถึงมีทีมบริการดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

  อ่านต่อทั้งหมด

ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom เป็นหนึ่งในการนำเครื่องมือแห่งศตวรรษที่ 21 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวงการศึกษาไทย ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยบูรณาการความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  อ่านต่อทั้งหมด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup