บทความ

บทความ

Knowledge, Technology
NT Knowledge Sharing I Smart Life เทคโนโลยีสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น บ่งบอกสถานะของอุปกรณ์นั้น ๆ และยังสามารถส่งสัญญานหาอุปกรณ์ด้วยกันได้อีกด้วย
NT Knowledge Sharing I Email Marketing เรียกได้ว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่มักจะถูกมองข้าม มาดูกันว่าควรใช้ช่องทางนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
NT Knowledge Sharing I Email Marketing เรียกได้ว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่มักจะถูกมองข้าม มาดูกันว่าควรใช้ช่องทางนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
NT Knowledge Sharing I ส่ง Email ได้เป็นจำนวนมากในเวลาเดียว สามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสมหรือตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย มีความเฉพาะบุคคล
NT Knowledge Sharing I ก่อนอื่นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของ Social Media แต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เช่น Facebook เน้นการมีส่วนร่วม Twitter เน้นที่การนำเสนอข่าวสารที่รวดเร็ว
NT Knowledge Sharing I Social Media Marketing มีความสำคัญต่อแบรนด์ ได้แก่ เพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ ทำให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง สามารถเจาะตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ วัดผลได้ สามารถช่วยในแง่ SEO รายละเอียดแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร สามารถศึกษาได้จากวิดีโอคลิป
NT Knowledge Sharing I Social Media Marketing เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการตลาดที่ทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Tik-Tok, Instagram โดยการใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของแพลตฟอร์มนั้น ๆ
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup