<link rel="stylesheet" href="/s/bb05d9.css">

Solution & How to

Solution & How to

บริการ Cloud
Cloud ทางเลือกใหม่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เพราะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บจำนวนมาก
บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ จุดเด่นด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็ว ไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือใหญ่ NT พร้อมใส่ใจบริการ
เรียนออนไลน์
ธุรกิจติวเตอร์ หรือธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาต้องปรับให้ทันยุค Next Normal ด้วยกลยุทธ์ พลิกโฉมธุรกิจ ปรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เรารวบรวมมาให้แล้วในบทความนี้
การปรับปรุงบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศ (Home Office) มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องทำเช่นการตกแต่ง การวางระบบการสื่อสาร บทความนี้จะช่วยให้เห็นปัจจัยเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศ (Home Office) มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องทำเช่นการตกแต่ง การวางระบบการสื่อสาร บทความนี้จะช่วยให้เห็นปัจจัยเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และมีอัตราการใช้จ่ายในการซื้อของออนไลน์สูงขึ้น มาดูกันว่าจะใช้กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดอะไรในการทำการตลาด e-Commerce และสื่อสารออนไลน์ให้โดนใจคนกลุ่มนี้
NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
การให้ความสำคัญกับระบบอินเตอร์เน็ตถือเป็นการสร้างความได้เปรียบขององค์กรในยุคปัจจุบัน การเลือกอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญของการแข่งขันในยุคธุรกิจไร้พรมแดน
NT Smart Goverment โซลูกชันเพื่อภาครัฐ ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการสื่อสาร มีบริการอินเตอร์เน็ตตอบโจทย์การทำงานขององค์กรยุคใหม่ ไม่ว่าจะอัปโหลดข้อมูล ส่งอีเมล หรือประชุมออนไลน์ก็มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ราบรื่น ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์องค์กรทุกขนาด
NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศ และ Gateway เชื่อมต่อไปต่างประเทศ ซึ่งจะร่วมพัฒนาหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล
NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศ และ Gateway เชื่อมต่อไปต่างประเทศ ซึ่งจะร่วมพัฒนาหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล
NT รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านกิจการโทรคมนาคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ เข้าใจหน่วยงานรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรภาครัฐ และดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาสัญญา
6 ขั้นตอนการออกแบบและวางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ให้ครอบคุมการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานขององค์กร
NT Corporate Internet Lite โซลูชันที่ NT พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์องค์กรธุรกิจด้วย “Corporate internet” ที่มีข้อได้เปรียบและถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อองค์กรธุรกิจทุกขนาด
Corporate internet ที่ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจทุกขนาด สามารถออกแบบได้สำหรับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้โซลูชัน "NT Corporate Internet Lite"
Corporate internet ที่ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจทุกขนาด สามารถออกแบบได้สำหรับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้โซลูชัน "NT Corporate Internet Lite"
Cloud Storage การเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ เก็บข้อมูลได้เยอะ ปลอดภัย ไม่สูญหาย บริการสำหรับองค์กรราชการยุคใหม่ เท่าทันโลกดิจิทัล
Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup