Smart Building

เปลี่ยนรูปแบบห้างสรรพสินค้าเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยี Smart Building

 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และกลายมาเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบาย ทันสมัย Smart Building ถือเป็นหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดการบริหารจัดการอาคารในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การใช้งาน ความปลอดภัย และในด้านอื่น ๆ เกิดความตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น 

 

วันนี้ NT National Telecom จะขอพาไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกับ Smart Building Technology อาคารอัจฉริยะ ว่าคืออะไร โดยจะเริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบ ประโยชน์ของ Smart Building และตัวอย่าง Smart Building ที่พบได้ในประเทศไทย ไปจนถึงสาระน่ารู้ดี ๆ อีกมากมาย ที่ไม่ควรพลาดในบทความนี้

 

 

 

ทำความรู้จัก Smart Building คืออะไร? 

 

Smart Building คืออะไร? Smart Building หรือที่รู้จักกับว่าอาคารอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในระบบอาคารเพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย ตั้งแต่ระบบการจัดการ การบริหาร เพื่อให้อาคารเกิดความเพิ่มความปลอดภัย และให้การใช้งานภายในอาคารเกิดความตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น นอกจากในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการใช้งาน และความปลอดภัยแล้ว นอกจากนั้น Smart Building ยังมีจุดเด่นที่ช่วยการใข้พลังงานภายในอาคารเกิดการประหยัดขึ้นอีกด้วย

 

อ่านบทความสาระดี ๆ เพิ่มเติมกับ : Smart City เมืองอัจฉริยะ คืออะไร? มีข้อดีและองค์ประกอบอย่างไรบ้าง?

 

ส่วนประกอบของ Smart Building มีอะไรบ้าง

 

ส่วนประกอบ Smart Building

 

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Smart Building กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาทำความรู้จักกันต่อดีกว่าว่าส่วนประกอบของ Smart Building มีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

 

Building Automation

 

Building Automation หรือระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Smart Building ที่สำคัญ เพราะระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติจะช่วยในเรื่องต่าง ๆ ภายในระบบอาคาร Smart Building ตั้งแต่ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบการแจ้งเตือน และระบบพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น เซ็นเซอร์การควบคุมแสงสว่าง การตรวจจับเพลิงไหม้ การตรวจจับควัน เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิห้อง เป็นต้น 

 

Digital Signage

 

Digital Signage หรือระบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล เป็นระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสาร กระจายข่าว การโฆษณาภายในอาคารอัจริยะ

 

Access Control

 

ส่วนประกอบสำคัญของ อีกหนึ่งอย่างที่จะขาดไปไม่ได้นั้นก็คือ Access Control หรือระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของอาคาร บันทึกรายชื่อผู้เข้า-ออกอาคาร โดยเฉพาะบุคคลภายใน พร้อมทั้งยังสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดการเข้าออกได้อีกด้วย

 

Face Recognition & Advance AI CCTV

 

Face Recognition & Advance AI CCTV หรือระบบกล้องวงจรปิด เป็นระบบบันทึกภาพภายในอาคาร และยังช่วยวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถบันทึกภาพ และเก็บไว้ภายในระบบเพื่อนำมาย้อนดูภายหลังได้ ซึ่งภาพที่บันทึกไว้นั้นจะเป็นภาพที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน เพราะมีการแสดงผลของภาพที่ชัดไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งระบบกล้องวงจรปิดถือเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่ช่วยยกระดับในด้านความปลอดภัย และความสะดวกในการบริหารจัดการภายในให้กับ Smart Building

 

LPR & Parking Management

 

ส่วนประกอบสำคัญสุดท้ายของ Smart Building ที่จะขาดไปไม่ได้อย่าง LPR & Parking Management คือ การจัดการที่จอดรถภายในอาคารให้เพียงพอต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร และยังสามารถติดตามรถที่เข้าออกด้วยการจดจำป้ายทะเบียน ทำให้ไม่เสียเวลา

 

ทราบหรือไม่? นอกจาก Smart Building แล้ว ยังมีการนำเทคโนยีมาประยุกต์ใช้อีกมากมาย อ่านบทความสาระดี ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Living และ Smart Mobility เลย!

 

แนวคิด Smart Building มีประโยชน์อย่างไร

 

ประโยชน์ของ Smart Building

 

ประโยชน์ของ Smart Building มีดังต่อไปนี้

 

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับภายในอาคาร

 

Smart Building ถือเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในอาคาร จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ภายในอาคาร

 

เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อาคาร

 

เพราะ Smart Building มีระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองคนเข้าสู่อาคาร โดยคนที่จะเข้าใช้งานภายในอาคารได้จำเป็นจะต้องเป็นคนใน หรือคนที่มีการลงทะเบียนในระบบควบคุมการเข้า-ออกแล้ว นอกจากเรื่องระบบการควยคุมคนแล้ว Smart Building ยังมีระบบ CCTV เป็นการบันทึกภาพภายในอาคาร ช่วยให้ผู้ใช้งานภายในอาคารเกิดความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น 

 

Smart Building ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้างสรรพสินค้าเดิม ๆ

 

Smart Building ยังช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของห้างสรรพสินค้าจากรูปแบบเดิม ๆ ให้เกิดความทันสมัย และยั่งยืนในการใช้งาน พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานห้างสรรพสินค้าได้อย่างสมดุล ตั้งแต่การออกแบบลักษณะภายนอกของ สภาพแวดล้อมภายใน คุณภาพอากาศ ไปจนถึงแผนผังภายในห้าง ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่นิยมใช้เวลาเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามากที่สุด 

 

ช่วยลดค่าใช้จ่าย และประหยัดพลังงาน

 

แม้ว่า Smart Building จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานภายในอาคารเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายก็ตาม แต่การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้นั้นยังช่วยให้ประโยชน์ในด้านการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ระบบเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิห้อง เซ็นเซอร์การควบคุมแสงสว่าง เป็นต้น

 

ความสะดวกสบายไม่ได้มีแค่ที่ Smart Building ที่เดียว ชวนอ่านบทความดี ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Hospital ระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ และ Smart School แหล่งการเรียนรู้ 4 มิติ

 

Smart Building ควรมีมาตรฐานอะไรบ้าง? 

 

โดยทั่วไปแล้ว Smart Building ระบบอาคารอัจฉริยะควรมีเทคโนโลยี และมาตรฐานที่ช่วยให้การบริการจัดการเกิดความราบรื่น ซึ่งตัวอย่างมาตรฐานที่ควรมี เช่น

 

 

  • Bluetooth

 

  • Zigbee

 

  • Sigfox

 

  • DALI

 

  • 1-Wire

 

  • Dynet

 

  • VSCP

 

  • BACnet

 

  • EnOcean

 

  • OpenWebNet

 

อ่านบทความเพิ่มเติม : Network คืออะไร?

 

ตัวอย่างของ Smart Building ในประเทศไทย

 

ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีอาคารอัจฉริยะหลายที่ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มากมาย เช่น อาคารเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของ Smart Building ในไทย ซึ่งอาคารดังกล่าวได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ จึงช่วยให้อาคารดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายต่อปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาคารดังกล่าวยังได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลอนุรักษ์พลังงานแบบแปลนอาคาร (รางวัล BEC) จากกระทรวงพลังงานประจำปี 2553 อีกด้วย

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Smart Building

 

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Smart Building

 

BIM (Building Information Modeling) ช่วยเรื่อง Smart Building หรือไม่?

 

เมื่อถามว่า BIM ช่วยในเรื่องของ Smart Building หรือไม่นั้นก็ต้องตอบว่าช่วยอย่างแน่นอน เพราะ BIM หรือ Building Information Modeling เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ไปจนถึงคำนวณโครงสร้าง และราคาของอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฉะนั้นการนำ BIM จะช่วยให้เห็นโครงสร้างของอาคารแบบ 3 มิติอย่างชัดเจน จึงทำให้สามารถช่วยวางแผน ไปจนถึงการนำมาวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเป็น Smart Building ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Smart Building เกี่ยวข้องกับ IOT อย่างไร?

 

Smart Building มีความเกี่ยวข้องกับ IOT ในด้านการควบคุมอุณหภูมิห้อง การควบคุมแสงภายในอาคาร เป็นต้น

 

สรุปเกี่ยวกับ Smart Building จาก NT National Telecom

 

โดยสรุปแล้ว Smart Building ก็คืออาคารอัจริยะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับการใช้งานอาคาร เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเข้าออก เซ็นเซอร์ควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิภายในอาคาร เป็นต้น 

 

จึงทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนา Smart Building ให้ตอบโจทย์ รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคใหม่มากขึ้น เห็นแบบนี้หากใครต้องการยกระดับชีวิต หรือยกระดับความสะดวกสบายต่างก็มองหาบริการดี ๆ ที่ช่วยให้ชีวิตของคุณราบรื่น โดยเฉพาะการออกแบบและสร้าง Network Infrastructure ที่รองรับการใช้งาน พร้อมอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ให้ NT ช่วยให้คำปรึกษาคุณตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบ กระบวนการติดตั้งระบบ ไปจนถึงการบำรุงรักษา

 

เพราะ NT National Telecom เรามีบริการที่ครอบคลุมมากมาย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเน็ตองค์กรหรือแม้กระทั่งการติดตั้งอินเตอร์เน็ตโรงเรียน นอกจากบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตแล้วเรายังมีบริการอื่น ๆ เช่น รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ไปจนถึงการรับวางระบบ Network นอกจากนั้นยังมีบริการรับติดตั้ง Access Point และบริการรับทำ MA อีกด้วย ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง NT ได้ที่ช่องทางดังนี้

 

Facebook:NT shop กรุงเทพและปริมณฑล

 

Line:@NTSMESolutionBKK

 

Tel: 02-575-5151

 

References

 

What is a Smart Building?. (2023, 11 22).Irisys. https://www.irisys.net/blog/what-is-a-smart-building

 

What Is a Smart Building?. (2023, 11 22).Cisco.

 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/smart-building/what-is-a-smart-building.html

 

Scroll to Top
nt-business-solution-expert Popup